Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z Kingą Chochół - absolwentką kierunku Ekonomia, na Wydziale Ekonomii

Kinga Chochół studia na kierunku Ekonomia, na Wydziale Ekonomii ukończyła w 2013 roku. Od 12 lat związana jest z firmą Rockwell Automation, w której zajmuje stanowisko Młodszego Managera zespołu Record to Report, zajmuje się koordynowaniem procesów księgowych wszystkich spółek firmy.

O swojej pracy mówi: "…Zarządzanie zespołem, praca z ludźmi w połączeniu z rachunkowością, analizą danych, to właśnie to, co najbardziej lubię, co mnie inspiruje i motywuje do dalszego działania. […] Bardzo lubię poznawać nowe procesy, rozwijać posiadaną już wiedzę, przekładać teorie na praktykę. To połączenie sprawia, że praca jest dla mnie przyjemnością."

PRACA

Na czym polega Pani praca i z jakimi wyzwaniami styka się Pani podczas jej wykonywania? 

KCH: Rockwell Automation to producent automatyki przemysłowej i rozwiązań informatycznych, działa w ponad 100 krajach na świecie. W Katowicach znajduje się Globalne Centrum Usług Finansowych, które obsługuje księgowość wszystkich spółek firmy. Właśnie w ramach tego centrum jestem Młodszym Managerem zespołu Record to Report. Zajmuję się nadzorowaniem procesów księgowych wykonywanych przez zespół Księgi Głównej. W trakcie zamknięcia miesiąca mój zespól zajmuje się wykonywaniem setek operacji księgowych i analiz. Moją rolą jest koordynowanie tych prac - upewniam się, że księgowania są przygotowywane na czas, zatwierdzam wszystkie operacje, a także wspieram zespół gdy pojawiają się problemy, czy też wątpliwości. Oczywiście to tylko część moich obowiązków, ponieważ trudno w kilku zdaniach opisać cały szereg zadań, procesów i analiz jakie wykonujemy. Dodatkowo nasza firma zachęca pracowników do czynnego udziału w projektach poza procesowych, dzięki czemu zbliżamy się do siebie i rozwijamy kompetencje niekoniecznie wykorzystywane w zadaniach procesowych.   

Jakie kwalifikacje są szczególnie ważne na Pani obecnym stanowisku pracy? 

KCH: Moja praca polega przede wszystkim na ciągłej komunikacji z zespołem i osobami z biznesu. Każdego dnia uczestniczę w kilku spotkaniach dotyczących przeprowadzanych operacji, analizy księgowań, ustalania sposobów wykonywania nowych procesów itp. Na moim stanowisku bardzo ważna jest oczywiście wiedza merytoryczna, rachunkowa, którą uważam, że na każdym stanowisku trzeba systematycznie rozwijać. Bardzo ważne jest również, by być otwartym na zmiany, dostrzegać nowe, lepsze, szybsze i bardziej dokładne sposoby na przeprowadzanie operacji, a co za tym idzie poszerzać wiedzę z zakresu metod automatyzacji procesów i zwiększania jakości ich wykonywania.

Czy to jest Pani pierwsza praca? 

KCH: Rockwell Automation to moja pierwsza firma, zaczęłam prace już na 1-szym roku stacjonarnych studiów magisterskich. Uniwersytet Ekonomiczny oferował elastyczność w dobieraniu godzin zajęć, a mój ówczesny przełożony zgodził się na prace w niepełnym wymiarze czasu godzin, dzięki czemu wcześnie mogłam zacząć budować doświadczenie zawodowe. Pracuję w Rockwellu 12 lat, zaczynałam swoją karierę od stanowiska Księgowej ds. Zobowiązań, następnie rozwijałam swoje kompetencje i umiejętności, które wykorzystywałam obejmując  kolejne stanowiska, i tak: byłam Leaderem Działu Środków Trwałych, Leaderem Działu Zarządzania Danymi Dostawców, potem Leaderem Działu Zobowiązań, Leaderem Księgi Głównej, aż do dzisiaj, kiedy to powierzono mi stanowisko Młodszego Managera Działu Record to Report.   

Czy przewidywała Pani, że tak potoczą się Pani losy zawodowe?

KCH: Szczerze mówiąc tak. Wiedziałam, że nie chcę rozstawać się z Rockwellem, to firma ceniąca ponad wszystko etykę i ludzi, a są to wartości zgodne z moimi. Wiedziałam też, że zarządzanie zespołem, praca z ludźmi w połączeniu z rachunkowością, analizą danych, to właśnie to, co najbardziej lubię, co mnie inspiruje i motywuje do dalszego działania.

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją? 

KCH: Zdecydowanie! Bardzo lubię poznawać nowe procesy, rozwijać posiadaną już wiedzę, przekładać teorie na praktykę. Bardzo lubię również pracę w zespole, ciągły kontakt z ludźmi. To połączenie sprawia, że praca, która często bywa wymagająca, jest dla mnie przyjemnością. 

STUDIA

Dlaczego wybrała Pani naszą Uczelnię, kierunek i specjalność?

KCH: Uniwersytet Ekonomiczny był oczywistym wyborem, ponieważ zawsze wiedziałam, że bliskie są mi tematy związane z ekonomią, rachunkowością i analizą danych. Szczerze mówiąc wiedziałam też, że Uniwersytet oferuje kierunki studiów cenione przez przyszłych pracodawców, więc chciałam mieć łatwiejszy start rozpoczynając karierę zawodową. 

Czy uważa Pani, że wybór studiów w naszej Uczelni to dobry wybór? 

KCH: Bardzo dobry, jak wspomniałam wcześniej studia na Wydziale Ekonomii okazały się dla mnie przepustką do rozpoczęcia pracy w dużej, zagranicznej firmie. Jak każdy 19-letni człowiek po maturze miałam duże wątpliwości jaką uczelnię wybrać, jaki kierunek itp. Myślę, że to trudne zadanie dla młodych ludzi umieć sobie poprawnie odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo dobrze skomunikowana oferta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, opis kierunków, kompetencji jakie student nabiera studiując, pomogły mi podjąć decyzje o studiach na kierunku Ekonomia. Chciałabym zachęcić wszystkie osoby zastanawiające się nad studiowaniem w Uniwersytecie do przeglądania strony internetowej oraz do śledzenia aktywności Uniwersytetu na wielu płaszczyznach. Ja to robiłam, dzięki czemu bardziej świadomie i w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami byłam w stanie wybrać kierunek. Co ważne, okazało się, że studia w Uniwersytecie to nie tylko dobrej jakości kształcenie i przygotowywanie do późniejszej pracy, ale też wspaniali ludzie, przyjaźnie, które zawiązały się na lata. 

Czy podczas pracy wykorzystuje Pani wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów? 

KCH: Tak, podczas nadzorowania operacji księgowych wykorzystuję wiedzę z zakresu rachunkowości. Co ciekawe, na studiach rozwinęłam mocno umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi, które teraz bardzo się przydają w pracy. Uniwersytet kładzie nacisk nie tylko na naukę teorii, ale też ceni zajęcia praktyczne, które odwzorowują przyszłe sytuacje w pracy. Pamiętam doskonale zajęcia z wykładowcami, którzy oprócz pracy na UE prowadzili również swoje firmy. Wymagano od nas wtedy spojrzenia na teorie przez pryzmat rzeczywistych sytuacji, które mogą zadziać się podczas pracy zawodowej. Takie zajęcia bardzo mocno rozwinęły umiejętność analizy zdarzeń i dostosowywania przepisów/reguł księgowych do określonego zdarzenia.  

Jak wspomina Pani czas przygotowania pracy magisterskiej?

KCH: Przygotowywałam pracę magisterską pracując już w pełnym wymiarze godzin w Rockwell Automation, więc muszę przyznać, że musiałam wkładać bardzo dużo wysiłku w dotrzymywanie terminów nałożonych przez promotora oraz pracodawcę, ale pamiętam jednak, że był to czas bardzo motywujący i owocny. Mój promotor bardzo pomógł mi w wyborze tematu pracy magisterskiej, która badała wymagania zakładania działalności gospodarczych w krajach Unii Europejskiej, w podziale na małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Analizowałam stopień trudności aktywności niezbędnych w każdym kraju do założenia firmy, sprawdzałam opinie wśród właścicieli firm. Pisanie pracy było dla mnie niezwykle interesujące, dostarczyło wiele ciekawych wniosków. 

Czy podczas studiów wykazywała się Pani inną aktywnością np. w ramach wolontariatu, koła naukowego czy też może była Pani członkiem organizacji studenckiej? 

KCH: Już od pierwszego roku studiów magisterskich pracowałam jako księgowa, więc nie znalazłam już czasu na uczestnictwo w innych organizacjach. Mogę natomiast wypowiedzieć się jako osoba zatrudniająca dziś pracowników i stażystów, że kandydaci, którzy mogą pochwalić się uczestnictwem w kole naukowym, realizacji ciekawych projektów lub po prostu doświadczeniem zawodowym częściej i łatwiej znajdują prace w naszej firmie. Kandydat, który wykazuje się zainteresowaniami, jest w stanie pokazać, że oprócz studiów robi coś dodatkowego, rozwija się i ten rozwój jest podyktowany wewnętrzną motywacją, jest postrzegany jako osoba, która dobrze rokuje, będzie w stanie pogodzić staż i studia wciąż uzyskując dobre wyniki. 

Czy uczestniczyła Pani w programach wymiany międzynarodowej? 

KCH: Nie i tego żałuję, ale wielu moich znajomych uczestniczyło i zawsze wypowiadają się o tych programach w samych superlatywach. Wiem, że czas wymiany studenckiej bardzo mocno poszerza horyzonty, student nabiera wielu nowych kompetencji twardych i miękkich, począwszy od budowania pewności siebie, przez komunikację, po umiejętności językowe itp. W tym przypadku również zwracam uwagę na tego typu aktywności podczas rozmów z kandydatami aplikującymi do mojego działu. Myślę że to bardzo interesujące doświadczenie.  

Czy obecnie śledzi Pani informacje o naszej Uczelni i ofercie skierowanej do absolwentów?

KCH: Śledzę aktywność Uniwersytetu na LinkedIn, oraz aktualności na głównej stronie. Jak wspomniałam wcześniej, zachęcam wszystkich, szczególnie potencjalnych studentów do przeglądania mediów społecznościowych UE, bo oprócz oferty studiów można dowiedzieć się o akcjach, projektach, a także programach, w których pracownicy i studenci Uniwersytetu biorą czynny udział. 

Nasza firma z informacji, które posiadam jest zaangażowana w realizacje projektu "Akademia Kariery" i "Akademii Biznesu", poprzez organizacje szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów Uczelni.

 

RYNEK PRACY I ROZWÓJ ZAWODOWY

Pracę podjęła Pani jeszcze na studiach - Rockwell Automation jest Pani pierwszym miejscem pracy. Jak wspomina Pani czas wejścia na rynek pracy? Co pomogło Pani w zdobyciu tego zatrudnienia?

KCH: Tak, pracę znalazłam bardzo szybko, studia w Uniwersytecie oraz zainteresowanie obszarem księgowości z pewnością mi w tym pomogły. Podczas mojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, ówczesny przełożony zadawał mi pytania dotyczące zasad rachunkowości, mojego rozumienia Ustawy itp. Nie poradziłabym sobie, gdybym wcześniej nie uczestniczyła w zajęciach np. z rachunkowości. Z perspektywy czasu myślę też, że dzięki projektom zlecanym nam podczas zajęć, które później musieliśmy prezentować przed całą grupą a nawet rokiem, bardzo mocno rozwinęłam swoją pewność siebie, umiejętność poprawnej prezentacji, a także radzenia sobie ze stresem.

Czy uzupełniała Pani swoje wykształcenie po ukończeniu studiów w naszej Uczelni? 

KCH: Tak, byłam na studiach podyplomowych na kierunku Controlling. Był to dla mnie oczywisty wybór, byłam bardzo zadowolona ze studiów licencjackich i magisterskich, więc wybierając studia podyplomowe nie zastanawiałam się długo nad wyborem Uczelni. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu tych studiów, co ważne zajęcia były w pełni praktyczne, konsultowaliśmy sytuacje z pracy, na ich podstawie wykonywaliśmy zadania. Każdy z nas ma w pracy mnóstwo sytuacji, które rozwiązujemy wg określonego schematu, sposobu działania, który powtarzamy od lat. Dzięki zajęciom na studiach podyplomowych mogliśmy wymieniać się doświadczeniami, przedstawiać nowe, inne sposoby radzenia sobie z określoną sytuacją. Było to bardzo rozwijające doświadczenie. 

Co Pani zdaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

KCH: Myślę, że należy zawsze stawiać sobie poprzeczkę wysoko, nie zrażać się niepowodzeniami, być odważnym i konsekwentnym w dążeniu do realizacji celów. Często na drodze zawodowej pojawiają się jakieś trudności, trzeba je przyjmować z pokorą, wyciągać lekcje z błędów, a na finał to, co kiedyś okazało się tak trudne z czasem będzie dla nas czymś zrozumiałym, a nawet błahym.  

Jakie rady dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

KCH: Nie bójcie się zadawać pytań! Drążcie tematy, w które jesteście angażowani, starajcie się w pełni zrozumieć nowe procesy, nie obawiajcie się, że zostanie to źle odebrane. Praca winna sprawiać nam przyjemność, więc szukajcie takiej firmy, której wartości pokrywają się z Waszymi, gdzie będziecie mogli, po prostu czuć się dobrze.  

Dziękujemy za udział w wywiadzie i życzymy dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Aneta Szmyt, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca