Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z p. Aleksandrą Swałek – absolwentką kierunków Przedsiębiorczość i Finanse oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, pracownikiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

PRACA

 

Na czym polega Pani praca i z jakimi wyzwaniami styka się Pani podczas jej wykonywania?  

AS: Od 2020 roku jestem zatrudniona w Dziale Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Do moich podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku statystyka medycznego należy m.in. rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, a w szczególności przygotowywanie sprawozdań dotyczących wykonanych świadczeń medycznych, a także wystawianie faktur płatnikowi. Swoją pracę i wykonywane zadania opieram o szereg obowiązujących przepisów prawa, jak, np. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zarządzaniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Praca w szpitalu oraz specyfika mojego stanowiska wiąże się również z koniecznością rozumienia oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią medyczną.

 

Jakie cechy i umiejętności są szczególnie ważne na Pani obecnym stanowisku pracy?

AS: Na obecnym stanowisku istotne są: dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy z innymi jednostkami, dociekliwość, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w stresie, a także pod presją czasu, np. przygotowywanie raportów oraz sprawozdań z rozliczonych świadczeń. Ponadto bardzo ważną umiejętnością jest prawidłowa interpretacja aktów prawnych i przepisów wewnętrznych niezbędnych do rozliczania świadczeń zdrowotnych, które oparte są przede wszystkim o zarządzenia NFZ.

 

Czy to jest Pani pierwsza praca? Jeśli nie, proszę opisać wcześniejsze doświadczenia (poza)zawodowe.

AS: Aktywność zawodową rozpoczęłam jeszcze w trakcie studiów. Godziłam pracę z nauką, najpierw jako kontroler jakości części samochodowych przed wysyłką do klientów. Dzięki temu doświadczeniu mogłam poznać jak funkcjonuje produkcja, a także zobaczyć jak w praktyce wykorzystywane są omawiane na zajęciach instrumenty zarządzania. To była bardzo duża firma międzynarodowa o złożonej strukturze organizacyjnej wykonująca komponenty na zlecenia producentów samochodowych z całego świata. Następnie pod koniec studiów zaczęłam pracę w biurze podatkowym jako księgowa. Praca ta była ściśle związana z moim kierunkiem studiów Przedsiębiorczość i Finanse. Zdobytą wiedzę z zakresu rachunkowości oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej, a także przepisach podatkowych i wynikających z nich obciążeń dla przedsiębiorcy mogłam wykorzystać do wykonywania bieżących zadań.

 

Wspomniała Pani, że aktywność zawodową rozpoczęła Pani w trakcie studiów. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o tym.

AS: Tak, w trakcie studiów udało mi się połączyć naukę z pracą. Początkowo była to praca weekendowa, jednak już pod koniec studiów pracowałam, jako księgowa w biurze podatkowym. Uważam, że łączenie pracy oraz studiów szczególnie nauczyło mnie dyscypliny, umiejętności gospodarowania czasem i organizowania pracy. Umiejętności te uważam za istotne na współczesnym rynku pracy, a dzięki swojej aktywności zawodowej podczas studiów mogłam się tym wykazać podczas zmiany pracy.

 

Czy 2-3 lata temu przewidywała Pani, że tak potoczą się Pani losy zawodowe?

AS: 2-3 lata temu – kiedy kończyłam studia – nie przewidywałam, że tak potoczą się moje losy zawodowe, jednak wiedziałam, że po ukończeniu studiów magisterskich nie chce kończyć mojej przygody z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

 

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

AS: Uważam, że tak. Staram się aby czas wolny od pracy spędzać aktywnie i dobrze planować nawet wolne popołudnia na świeżym powietrzu, jeżdżąc na rowerze, ucząc się tańca. Oczywiście, wpływa to pozytywnie na moją aktywność zawodową.

 

STUDIA

 

Dlaczego wybrała Pani naszą Uczelnię, kierunek i specjalność?

AS: Kończąc liceum, stojąc przed wyborem uczelni oraz kierunkiem studiów wydawało mi się, że w dalszym ciągu nie wiem czym w przyszłości chciałabym się zajmować zawodowo. Jednak przeglądając oferty różnych uczelni, oferowane kierunki studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przykuły moją uwagę, szczególnie kierunki Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (FiZwOZ) oraz Przedsiębiorczość i Finanse (PiF), z którymi nie spotkałam się w ofertach innych uczelni. Program studiów PiF (w tym zakres kompetencji możliwych do zdobycia) był na tyle interesujący, że postanowiłam wziąć udział w rekrutacji na I stopień studiów, a następnie na II stopniu podjęłam się studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse jednocześnie kontynuując kierunek FiZOZ.

 

Czy uważa Pani, że wybór studiów w naszej Uczelni to dobry wybór? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

AS: Na przykładzie własnych doświadczeń, które zdobyłam w trakcie studiów zarówno I-go stopnia, jak i II-go stopnia, a także obecnie jako doktorantka w Szkole Doktorskiej uważam, że był to bardzo dobry wybór. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach daje szerokie możliwości zdobycia wiedzy, poznania wybitnych naukowców, wspaniałych nauczycieli akademickich, rozwijania swoich zainteresowań zarówno naukowych, jak i sportowych. Mogłam w trakcie studiów w ramach Akademickiego Związku Sportowego brać udział w regatach żeglarskich zarówno na Śląsku, a także na Mazurach w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. Poznałam wiele koleżanek i kolegów, z którymi po studiach dalej utrzymujemy relacje. Ponadto uważam, że atmosfera Uczelni sprawia, że studiowanie odbywa się w przyjaznym klimacie.

 

Czy podczas pracy na obecnie zajmowanym stanowisku wykorzystuje Pani wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów? Jeśli tak, proszę opisać.

AS: Uważam, że tak. Studia z pewnością poszerzają horyzonty. Na studiach zdobyłam wiedzę, która w pracy stanowiła podstawy i łatwiej było mi się wdrożyć w codzienne obowiązki. Uważam, że szczególnie istotne jest, że kończąc studia – mając nawet ogólną wiedzę na dany temat – potrafimy poruszać się po danym, interesującym nas zawodowo obszarze, dociekać, a także pogłębiać swoją wiedzę. Kończąc studia na kierunkach Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz Przedsiębiorczość i Finanse zdobyłam kompetencje niezbędne do wykonywania powierzonych mi zadań na zajmowanym stanowisku, takich jak np.: wyliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, podatków czy też sporządzanie listy płac. Zdobytą wiedze wykorzystuję również w codziennym życiu.

 

Czy obecnie śledzi Pani informacje o naszej Uczelni i ofercie skierowanej do absolwentów?

AS: Tak, śledzę stronę internetową oraz media społecznościowe Uczelni. Szczególnie sprawdzam informację o szkoleniach, kierunkach studiów podyplomowych, a także śledzę wydarzenia jakie organizowane są na terenie kampusu.

 

RYNEK PRACY I ROZWÓJ ZAWODOWY

 

Jak szybko znalazła Pani pracę, która spełniła Pani ambicje zawodowe? Co najbardziej pomogło Pani w zdobyciu tej pracy?

AS: Pracę, która spełniała moje ambicje zawodowe znalazłam już w trakcie studiów. Była to praca w biurze podatkowym, następnie chcąc przenieść się do Katowic, podjęłam  pracę  w szpitalu, w którym obecnie pracuje. Uważam, że specyfika i unikatowość kierunków studiów, pozwoliła mi na zdobycie specjalistycznych kompetencji i wiedzy, zgodnych z wymogami stanowisk, na które aplikowałam. W każdej pracy musiałam się jeszcze wiele nauczyć, ale było to łatwiejsze, ponieważ znałam już podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania rynku, a także umiałam wykorzystywać narzędzia informatyczne.

 

Czy uzupełniała Pani swoje wykształcenie po ukończeniu studiów w naszej Uczelni? Co skłoniło Panią do podjęcia tej aktywności?

AS: Tak. Rok po zakończeniu studiów magisterskich podjęłam decyzję o kontynuacji nauki na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej. Obecnie ukończyłam pierwszy rok studiów i przygotowuję się do napisania pracy doktorskiej oraz podjęcia badań z zakresu przedsiębiorczości publicznej szczególnie w jednostkach ochrony zdrowia w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Koncepcja przedsiębiorczości, o której pisałam pracę magisterską zainteresowała mnie i dzięki pomocy mojego Promotora mogę kontynuować swoje zainteresowania naukowe.

 

Co Pani zdaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

AS: Uważam, że do osiągnięcia celu należy określić sobie cele szczegółowe, czyli drobne zadania, niezbędne jednak do osiągnięcia zamierzonego celu.

Istotne jest aby cele te były możliwe do osiągnięcia, wtedy chętnie będziemy dążyć do ich zrealizowania np. poszerzając swoje kompetencje oraz wiedzę. Dzięki temu również łatwiej będziemy planować karierę zawodową i czerpać satysfakcje z osiągnięcia wyznaczonych celów.

Nie można jednak przy tym zapomnieć o czasie na swoje pasje i odpoczynek.

 

Jakie rady dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

AS: Radziłabym studentom i absolwentom, aby przede wszystkim wyznaczali sobie cele i zadania, dążyli – nawet małymi krokami – do ich realizacji. By zawsze wierzyli w to, że są one możliwe do osiągnięcia. By pamiętali, że nawet, jeśli nie spełnią od razu swoich celów zawodowych, to każde doświadczenie jest budujące. By nie zrażali się ewentualnymi początkowymi porażkami tylko ciągle się uczyli, rozwijali i spełniali swoje ambicje.

 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Aneta Szmyt, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca