Przejdź do menu Przejdź do treści

Karolina Łuszcz - absolwentka kierunku Zarządzanie, specjalista w firmie PwC Service Delivery Center w Katowicach

PRACA

Na czym polega Pani praca i z jakimi wyzwaniami styka się Pani podczas jej wykonywania?

KŁ: Obecnie pracuję jako specjalista w zespole Employer Brandingu w katowickim oddziale firmy PwC Service Delivery Center. Nasza organizacja jest jedną z największych firm z branży BPO/SSC zarówno w Polsce, jak i na rynku lokalnym. Dostarcza usługi wsparcia dla firm z globalnej sieci PwC w zakresie: audytu finansowego, podatków od osób prawnych, podatków od osób fizycznych, a także procesów księgowych i HR. Jako specjalista ds. Employer Brandingu zajmuję się kreowaniem wizerunku pracodawcy zarówno poprzez działania wewnętrzne – skierowane do pracowników, jak i zewnętrzne – skierowane głównie do studentów. Wspólnie z zespołem organizuję wiele różnorodnych wydarzeń, na przykład cykle szkoleniowe w Uniwersytetach, takie jak m.in. Program UPskill, który skierowany jest do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jakie umiejętności są szczególnie ważne na Pani obecnym stanowisku pracy?

KŁ: Najważniejsza jest umiejętność pracy przy wielu projektach jednocześnie, następnie umiejętne stosowanie technik zarządzania, procesów wspomagania decyzji, ale także kreatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, czy rozwinięte zdolności organizacyjne i komunikacyjne. W mojej pracy docenia się zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz i wykazywanie własnej inicjatywy.

Czy to jest Pani pierwsza praca? Jeśli nie, proszę opisać wcześniejsze doświadczenia (poza)zawodowe.

KŁ: Zdobywanie doświadczenia rozpoczęłam od działalności w organizacji AIESEC – najpierw jako członek zespołu, potem lider zespołu, kończąc na roli Wiceprzewodniczącej ds. Public Relations. Działalność w AIESEC nauczyła mnie wielu umiejętności, które są kluczowe na rynku pracy – pracy w zespole i zarządzania nim, koordynowania projektów, czy umiejętności pracy pod presją czasu. Dzięki aktywnemu angażowaniu się w działania organizacji rozwijałam swoje umiejętności z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ale także umiejętności graficzne, poprzez tworzenie różnorodnych materiałów promocyjnych. To również dzięki AIESEC podjęłam zatrudnienie w mojej pierwszej pracy jako Junior Account Manager w agencji kreatywnej Creogram, gdzie oprócz praktyki z AIESEC, przydatna stała się również wiedza zdobyta na studiach pierwszego stopnia, na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (specjalność: Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W pierwszej pracy byłam odpowiedzialna za projekty polegające na rebrandingu i prowadziłam komunikację z klientami. Wykonywałam, także zdjęcia produktowe, rozwijając przy tym umiejętności związane z fotografią, która od lat jest moją największą pasją. Największym projektem, w który byłam zaangażowana był rebranding Stadionu Śląskiego w Chorzowie, czyli praca nad stworzeniem nowej identyfikacji wizualnej.

Po zakończeniu 5-miesięcznego stażu w agencji postanowiłam pójść o krok dalej i zostałam zatrudniona w firmie Rockwell Automation na stanowisko asystentki ds. komunikacji wewnętrznej. Moja praca polegała na projektowaniu różnorodnych materiałów graficznych (broszur, ulotek, plakatów), tworzeniu i redagowaniu newsletterów, czy przeprowadzaniu wywiadów z pracownikami, które pojawiały się później w newsletterze.

Następnie, przez prawie dwa lata, pełniłam rolę Menedżera Projektu w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Byłam odpowiedzialna za organizację wielu lokalnych, ogólnopolskich, ale także międzynarodowych wydarzeń targowych. Sytuacja zmieniła się w czasach pandemii, kiedy organizacja tego typu wydarzeń została wstrzymana.

Od lutego bieżącego roku pracuję jako Specjalista w zespole Employer Brandingu w PwC Service Delivery Center, gdzie rozpoczynałam od 5-miesięcznego stażu.

Czy 2-3 lata temu przewidywała Pani, że tak potoczą się Pani losy zawodowe?

KŁ: Od zawsze wiedziałam, że praca, w której się odnajdę, musi wymagać kreatywności, być dynamiczna i dawać możliwości rozwoju. Nie spodziewałam się jednak, że w tak krótkim czasie będę miała szansę pracować w międzynarodowych organizacjach i być odpowiedzialna za tak duże projekty.

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją?

KŁ: Zdecydowanie. Uważam, że trzeba czerpać satysfakcję ze swojej pracy, aby móc każdego dnia dawać z siebie 100%. Aktualnie pracuję w miejscu, w którym panuje wspaniała atmosfera, każdy dzień jest nowym wyzwaniem i to generuje pozytywną energię do działania, a praca stała się dla mnie prawdziwą pasją – bo przecież oprócz pracy zawodowej rozwijam swoje zainteresowania związane z fotografią, więc śmiało mogę powiedzieć, że w życiu robię to, co naprawdę lubię. 

 

STUDIA

Dlaczego wybrała Pani naszą Uczelnię, kierunek i specjalność?

KŁ: Moją przygodę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach rozpoczęłam w 2016 roku na studiach I stopnia. Wybrałam wówczas kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna ze specjalnością Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji. Zdecydowałam się ten kierunek właśnie ze względu na specjalność i realizowany na tym kierunku program studiów, który bardzo mnie zainteresował. W 2019 roku rozpoczęłam studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie ze specjalnością menedżerską. Wybór był podyktowany chęcią rozwoju w obszarze zarządzania i kształtowaniem umiejętności takich, jak zarządzanie projektami, organizacja pracy menedżera, czy marketing relacji. 

Czy uważa Pani, że wybór studiów w naszej Uczelni to dobry wybór?

KŁ: Uważam, że był to bardzo dobry wybór. W moim przypadku Uczelnia wykazała się elastycznym podejściem do trybu studiowania. Na studiach I stopnia studiowałam w trybie dziennym i jednocześnie pracowałam na 4/5 etatu. Nie miałam jednak problemu z ustaleniem indywidualnego trybu nauczania, aby móc pogodzić studia z pracą zawodową. Oprócz szerokiej oferty edukacyjnej, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach działa bardzo wiele kół zainteresowań i organizacji studenckich, w których działania można się zaangażować. Z własnego doświadczenia wiem, że na rynku pracy doceniania jest działalność w organizacjach studenckich ze względu na zdobywane tam umiejętności. Najczęściej osoby, które wykazują zaangażowanie w różnorodnych organizacjach potrafią pracować w grupie, zarządzać swoim czasem, a także działać projektowo, a są to jedne z kluczowych wymagań większości pracodawców.

Czy podczas pracy wykorzystuje Pani wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów?

KŁ: Tak. W mojej pracy przygotowuję różnego rodzaju komunikaty, czy harmonogramy promocji, do czego niezbędne są podstawy dziennikarstwa i tworzenia treści promocyjnych. Podczas prezentacji biznesowych przydają się umiejętności autoprezentacji, grafiki prezentacyjnej oraz tworzenia komunikacji wizualnej. Z zakresu zarządzania, wykorzystuję wiedzę i umiejętności związane np. z zarządzaniem czasem i projektami, a także negocjacjami biznesowymi.

Jak wspomina Pani czas przygotowania pracy magisterskiej, czy materiały do pracy zbierała Pani podczas praktyk studenckich?

KŁ: Pisanie zarówno pracy licencjackiej, jak i magisterskiej wspominam bardzo pozytywnie. To z pewnością zasługa dwóch promotorów, odpowiednio dr Kariny Cichej i dr Anny Kwiecień, które były ogromnym wsparciem podczas przygotowania prac dyplomowych.

Zbieranie materiałów rozpoczęłam po ustaleniu tematyki pracy. Uzupełniałam je na bieżąco także podczas jej pisania. Przeprowadzałam wywiady eksperckie, aby móc spojrzeć na dany problem z innej perspektywy. Zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów pisałam o kwestiach, które mnie interesują, dlatego proces przygotowywania pracy był bardzo przyjemny. Poznałam bowiem wiele inspirujących osób, a dzięki temu pogłębiłam swoją wiedzę.

Najlepszym zwieńczeniem nauki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach było nagrodzenie mojej pracy magisterskiej. Zajęłam bowiem III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską, poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu, który był organizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Gratuluję to duży sukces, a czy podczas studiów wykazywała się Pani aktywnością zawodową? Czy pomogło to Pani na rynku pracy, jeśli tak to w jaki sposób.

KŁ: Tak, jak wspominałam już wcześniej, wszystko zaczęło się od organizacji AIESEC, która otworzyła mi drzwi do dalszego rozwoju zawodowego. Zdobyłam tam bowiem umiejętności kluczowe na rynku pracy.

Czy obecnie śledzi Pani informacje o naszej Uczelni i ofercie skierowanej do absolwentów?

: Tak. W dalszym ciągu czytam newsletter Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i śledzę działania w mediach społecznościowych. Oprócz tego, współpracuję z Uniwersytetem pod kątem organizacji wydarzeń dla studentów.

 

RYNEK PRACY I ROZWÓJ ZAWODOWY

Jak szybko znalazła Pani pracę, która spełniła Pani ambicje zawodowe? Proszę opisać, co najbardziej pomogło Pani w zdobyciu tej pracy?

KŁ: Każda praca, którą wykonywałam, spełniała moje zawodowe ambicje. Począwszy od tej pierwszej, na drugim roku studiów I stopnia, kończąc na obecnej pracy. Na pierwszym miejscu moich ambicji zawsze stawiałam chęć rozwoju i ten rozwój towarzyszył mi na wszystkich szczeblach mojej dotychczasowej kariery zawodowej. Tym, co pomagało mi w zdobyciu pracy początkowo była działalność w organizacji studenckiej, a wraz z biegiem czasu - wcześniejsze doświadczenia zawodowe, czy umiejętności językowe.

Co Pani zdaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

KŁ: Uważam, że priorytetem jest określenie kierunku, w którym chcemy się rozwijać. Kluczowa jest także motywacja i samodyscyplina. Warto poświecić chwilę i zastanowić się, co chcemy osiągnąć, ponieważ wyznaczanie celów nadaje sens naszym działaniom i sprawia, że jesteśmy zmotywowani do pracy.

Jakie rady dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

KŁ: Przede wszystkim – nie należy bać się podejmowania wyzwań. Uważam, że warto rozeznawać się w możliwościach, jakie daje rynek pracy. W młodym wieku świat stoi przed nami otworem – trzeba tylko wykazać inicjatywę. Zawszę będę także zdania, że podczas studiów warto zaangażować się w działalność organizacji studenckich, które nie tylko uczą przydatnych umiejętności w praktyce, ale także, w wielu przypadkach, stanowią przepustkę do dalszej kariery. Warto również rozwijać umiejętności językowe.

Myślę, że wkraczając na rynek pracy powinno się rozeznać kilka możliwości i sprawdzić się w różnych obszarach, co potem pozwoli na określenie, w czym czujemy się dobrze i jaka praca sprawia nam przyjemność i daje satysfakcję. Dzięki temu będzie można odpowiedzieć sobie na pytania, czy wolimy pracować samodzielnie, czy w zespole, czy bardziej cieszą nas powtarzalne zadania, czy te, które każdego dnia są inne. Pozwolę sobie zakończyć cytatem:

Podążaj za swoją pasją. Odnajdź to, co sprawia Ci przyjemność, i odkrywaj, kim naprawdę jesteś. Bądź odważny. Jedyna odwaga, jakiej potrzebujesz, by sprawić, że będziesz szczęśliwy, to odwaga do tego, by podążać za marzeniami.

                                                                                                                                  ~ Karolina Kozioł

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Aneta Szmyt, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca