Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z p. Katarzyną Zarębą absolwentką kierunku Zarządzanie, pracownikiem firmy Sopra Steria Polska Sp. z o.o.

Wywiad z Panią Katarzyną Zarębą absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Kierunku Zarządzanie i Marketing Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (rok ukończenia studiów: 2003) oraz studiów podyplomowych - Controlling (rok ukończenia studiów: 2007) pracownikiem firmy Sopra Steria Polska Sp. z o.o. (www.soprasteria.com).

PRACA

Na czym polega Pani praca i z jakimi wyzwaniami styka się Pani podczas jej wykonywania? 

KZ: Od wielu lat moja praca polega na szeroko rozumianym rozwijaniu biznesu. Mam doświadczenie we wprowadzeniu dwóch międzynarodowych firm na rynek śląski od samego początku tj. od kwestii prawnych, rekrutowania zespołów, wdrożenia polityk i procedur grupy, zapewnienia niezbędnych narzędzi czy też negocjowania najważniejszych umów. Rozwijam również firmy, które już istnieją na rynku – przykładem jest Sopra Steria Polska, której 15-lecie w Polsce będziemy świętować w październiku.

Wyzwania, z jakimi się stykam, są bardzo różnorodne i dotyczą zarówno kwestii finansowych, jak i negocjacji, nawiązywania kontaktów biznesowych, budowania efektywnych zespołów. Moje główne obowiązki to: opracowywanie i nadzór nad prawidłowym wykonaniem planów finansowych, kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie planów krótko-, średnio- i długoterminowych firmy, tworzenie strategii mających na celu osiąganie założonych wyników, podpisywanie umów. To również podejmowanie decyzji dotyczących nowych inwestycji i innych działań przyczyniających się do rozwoju organizacji - relacji typu B2B (business to business), reprezentowanie firmy na zewnątrz z kluczowymi klientami, kontrahentami, instytucjami, relacje z kołami biznesu i agendami rządowymi, uczestnictwo w imprezach służbowych, charytatywnych, publicznych, konferencjach. Dużą częścią mojej pracy jest zarządzanie zespołami, rekrutacja, selekcja oraz motywowanie zarówno lokalnie, jak i zdalnie, z uwzględnieniem różnic kulturowych czy radzenie sobie z sytuacjami konfliktów, które są naturalną częścią pracy zespołowej, a manager powinien wiedzieć, jak je rozwiązywać, aby dotrzeć do źródła problemu i znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie, które będzie spójne z interesem firmy. Moje zadania zależne są od tego jak sprawnie działa firma i na ile, zamiast na „gaszeniu pożarów”, mogę skupić się na faktycznym rozwoju organizacji. Zwykle sama ustalam czas pracy, ponieważ nie jestem rozliczana godzinowo, ale z efektów mojej, jak i moich zespołów, pracy. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Są to zadania niesłychanie wszechstronne, wymagające ciągłej uwagi i koncentracji, śledzenia trendów w tym również na światowych rynkach.

Jakie kwalifikacje są szczególnie ważne na Pani obecnym stanowisku pracy? 

KZ: Osoba na stanowisku Dyrektora, a tym bardziej Członka Zarządu – funkcja, którą pełniłam w przeszłości – jest odpowiedzialna za wiele spraw o ogromnym znaczeniu dla prosperowania przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie jest „twarzą” całego przedsiębiorstwa i oprócz pochwał musi wziąć na barki wszelkie porażki czy kryzysy wizerunkowe. Musi zatem posiadać doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, a także zarządcze, aby dobrze porozumiewać się z innymi pracownikami, jak i z właścicielami oraz z zespołami na całym świecie. Niewątpliwie na tym stanowisku należy być doskonale zorganizowanym i planować, zarówno swoją pracę, jak i innych zespołów, w taki sposób, by wszystkie powierzone zadania zostały zrealizowane w odpowiednim czasie. Przede wszystkim należy podkreślić, że jest to rola obarczona ogromną odpowiedzialnością. Właśnie dlatego kluczowa jest obowiązkowość, umiejętność delegowania zadań, asertywność oraz odporność emocjonalna na stres i zmęczenie, aby stawić czoła presji, obecnej w codziennej pracy. Szczególnie ważna jest umiejętność budowania i zarządzania zespołami, budowanie zaufania i relacji zarówno w firmie, jak i w jej otoczeniu biznesowym. Analityczny umysł, fachowa wiedza z zakresu zarządzania, umiejętności negocjacyjne, odwaga podejmowania czasem niepopularnych decyzji, empatia – to tylko niektóre cechy i zdolności, które przydają się na co dzień. 

Proszę opisać wcześniejsze doświadczenia (poza)zawodowe. 

KZ: Moje pierwsze doświadczenie zawodowe sięgają szkoły średniej, ale pierwszą pracę podjęłam jeszcze na studiach. Moja promotorka z Uniwersytetu Śląskiego zaproponowała mi poprowadzenie zajęć dla studentów. Było to bardzo ciekawe doświadczenie gdyż świeżo obroniłam tytuł magistra, a już wykładałam przedmioty ekonomiczne dla studentów piątego roku Filologii Romańskiej i Hiszpańskiej, którzy byli praktycznie w moim wieku. Pierwsze doświadczenie zawodowe w środowisku biznesowym zdobywałam w firmie Mostostal gdzie zajmowałam się eksportem na rynek francuski. Kolejne doświadczenie to już duża międzynarodowa firma z obszaru outsourcingu kadrowo - płacowego, w której miałam przyjemność pracować przez 11 lat od momentu jej powstania na rynku polskim. Następnie – zanim dołączyłam do Sopra Steria – rozwijałam francuską firmę na śląskim rynku oraz globalną organizację z branży gamingowej.

Czy 2-3 lata temu przewidywała Pani, że tak potoczą się Pani losy zawodowe?

KZ: Myślę że w głównych punktach tak gdyż planuję swoją ścieżkę zawodową. Zawsze chciałam pracować w międzynarodowym środowisku, rozwijać biznes a także współtworzyć takie miejsce pracy w którym dobrze się czuję: pełne wyzwań, rozwoju, stymulujące intelektualnie ale przyjazne i przestrzegające norm etycznych. Sposób, w jaki pracujemy, dynamicznie się zmienia. Dlatego też nieustannie się uczę i przygotowuję do stanowisk wymagających dużej odpowiedzialności, rozwijając wiedzę i umiejętności np. poprzez studia w tym MBA, szkolenia kompetencji twardych, miękkich i językowych, kursy, seminaria oraz konferencje w kraju i poza granicami. Jest to konsekwentne realizowanie moich założonych działań oraz ciężka codzienna praca.

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją? 

KZ: Zdecydowanie, gdyż zawsze chciałam pracować w międzynarodowym środowisku. Tym zajmuję się nadal i to najbardziej mnie interesuje. Połączone to jest z koniecznością na bieżąco poznawania najnowszych osiągnięć i trendów w zarządzaniu oraz uczestniczenia w spotkaniach z ekspertami. Dlatego też dużo podróżuję i mam kontakt z ludźmi zajmującymi się tymi samymi zagadnieniami co ja na całym świecie. W mojej pracy zawodowej codziennie pracuję z ludźmi z różnych kultur, kontynentów, mówiących różnymi językami. W ten sposób mogę połączyć pracę zawodową z pasją. Jest to niesamowicie odświeżające doświadczenie, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości i pokory.

STUDIA

Dlaczego wybrała Pani studia w naszej Uczelni?

KZ: Po ukończeniu studiów licencjackich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Język Francuski poszukiwałam drogi która, w przyszłości, pozwoli pracować mi w biznesie. Tak znalazłam Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Bardzo podobała mi się wizja tego kierunku – zajęcia odbywały się również w języku angielskim i francuskim, program był bardzo intensywny a dodatkowo w krótkim czasie musiałam nadrobić braki w stosunku do moich kolegów, którzy dołączyli z kierunków ekonomicznych. Studia te przygotowały mnie do pracy w międzynarodowych środowisku, umożliwiając obejmowanie stanowisk z coraz to większą odpowiedzialnością.

Po kilku latach powróciłam na studia na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Tym razem były to studia podyplomowe z zakresu Controllingu. Po kilku latach pracy w jednej firmie, która nieustannie się rozwijała, zostałam poproszona o stworzenie, od podstaw, działu Controllingu. W skutek przejęcia firmy wymogi grupy w zakresie raportowania finansowego dynamicznie się zmieniały, a moim zadaniem było wprowadzenie wymaganych procesów Grupy. Studia te pozwoliły mi merytorycznie przygotować się do zmian  i wprowadzić wymagane rozwiązania praktycznie samodzielnie. 

Czy uważa Pani, że wybór studiów w naszej Uczelni to dobry wybór? 

KZ: Tak, studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach dostarczyły mi przede wszystkim rzetelnej wiedzy, którą wykorzystuję na co dzień w pracy do dnia dzisiejszego. Dla mnie studia to też wymiana doświadczeń z innymi ludźmi, z którymi pozostaję nadal w kontakcie i z których wiedzy i doświadczenia mogę, w razie potrzeby, czerpać. 

Studia, według mnie, służą również poszerzaniu horyzontów, a zajęcia przeprowadzane z praktykami – niejednokrotnie z innych krajów – na pewno to umożliwiają.

Jak wspomina Pani czas przygotowania pracy magisterskiej, czy materiały do pracy zbierała Pani podczas praktyk studenckich?

KZ: Praktyki studenckie na moim kierunku były częścią programu studiów i służyły również zebraniu materiałów do pracy. Odbywałam je w różnych sektorach zarówno w Polsce (w grupie Lafarge i Elektrociepłowni), jak i we Francji (w Clinique de Cedres). Praktyki umożliwiają zebranie doświadczeń w różnych sektorach i organizacjach, poszerzają perspektywę i znacząco ułatwiają decyzje odnośnie późniejszego miejsca pracy.

Czy podczas studiów wykazywała się Pani jeszcze jakąś aktywnością zawodową? Czy pomogło to Pani na rynku pracy, jeśli tak w jaki sposób.

KZ: Rozpoczęłam pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, jeszcze na studiach, a wcześniej zdobywałam doświadczenie zawodowe w kilku miejscach w ramach praktyk i staży studenckich. W znalezieniu odpowiedniej pracy na pewno pomogło mi też to, że dobrze znałam języki - mieszkałam, studiowałam i pracowałam w kilku krajach, w tym we Francji i Szwajcarii. Na pewno bardzo to polecam! 

Czy uczestniczyła Pani w programach wymiany międzynarodowej? Jeśli tak, jakie kompetencje zdobyła Pani dzięki temu doświadczeniu?

KZ: Tak, w ramach studiów w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej byłam na kilkumiesięcznym stypendium we Francji. Miałam okazję zdobywać doświadczenie zawodowe w dziale HR, w jednej z największych prywatnych klinik we Francji.

Dzięki temu doświadczeniu – oprócz oczywiście kompetencji językowych, które stale poprawiałam – wiele nauczyłam się na temat funkcjonowania działu HR w innych realiach, jego wyzwaniach, ale również na temat funkcjonowania organizacji jako całości oraz współpracy z osobami z innych kultur i religii.

Czy obecnie śledzi Pani informacje o naszej Uczelni i ofercie skierowanej do absolwentów?

KZ: Nie tylko śledzę, ale również od dłuższego czasu blisko współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach szczególnie z Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami w zakresie wsparcia w wejściu na rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej studentów, absolwentów i doktorantów, w zakresie praktyk i staży studenckich oraz projektów badawczych. Bardzo cieszę się ze nasze relacje są bardzo partnerskie gdyż na takiej współpracy wszyscy zyskujemy: zarówno uczelnia, studenci jak i firmy.

RYNEK PRACY I ROZWÓJ ZAWODOWY

Była Pani aktywna zawodowo już w trakcie studiów. Jak szybko znalazła Pani pracę, która spełniła Pani ambicje zawodowe? Co najbardziej pomogło Pani w zdobyciu tej pracy? 

KZ:  Pracę, która spełniła moje ambicje zawodowe, znalazłam jeszcze będąc na studiach. Myślę, że to co mi pomogło, to wypadkowa wielu czynników. Na pewno jest to zaangażowanie, motywacja, edukacja, znajomość języków obcych, wcześniejsze doświadczenia, ale również trochę szczęścia i spotkanie właściwych ludzi na swojej drodze.

Co Pani zdaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

KZ: Kluczowa jest dla mnie determinacja, pomysł, plan oraz próbowanie. Czasem coś działa, czasem nie, ale warto próbować. Jeśli nawet nie odniesiemy złożonych celów, to w ten sposób na pewno dużo się nauczymy. Warto mieć marzenia, bo doświadczenie pokazuje, że one się spełniają. Cele realizuje się z ludźmi i to dla mnie jest najważniejsze. Z właściwymi ludźmi w zespole wszystko jest możliwe. A ludzie którzy sprawdzili się w trudnych sytuacjach zawodowych często zostają naszymi przyjaciółmi w życiu prywatnym.

Jakie rady dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

KZ: Na pewno to aby zachowali otwartość umysłu i nieustannie poszerzali swoje horyzonty, kompetencje oraz zainteresowania. Świat się bardzo szybko zmienia, szczególnie technologia, to co dziś jest standardem jutro może być już przestarzałe. Niezbędna jest wiedza i umiejętności w różnych dziedzinach, a w ich zdobyciu pomogą kursy, szkolenia, studia, spotkania czy czytanie branżowych publikacji. Polecam ustalić sobie cel i konsekwentnie do niego dążyć, uczyć się nawet z porażek, one na pewno będą mieć miejsce.

Warto zachować pokorę, uczyć się od innych, a przy okazji mieć z tego radość. Starać się robić to co się lubi! Trzeba też dbać o swoją energię, umieć się regenerować oraz otaczać szczerymi ludźmi, którzy są nam przychylni i którzy nas wspierają.

Dziękujemy za udział w wywiadzie i życzymy dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Monika Kućmierczyk, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca