Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z Panią Alicją Nowowiejską, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (rok ukończenia studiów 2019), pracownikiem firmy Eurofins GSC IT Poland Sp. z o.o.

PRACA

Na czym polega Pani praca i z jakimi wyzwaniami styka się Pani podczas jej wykonywania?

AN: Pracuję w międzynarodowej firmie działającej w branży usług badawczych i laboratoryjnych. Jako dział Project Management Office (PMO) wspieramy projekt i program managerów w dostarczeniu jakościowych dokumentacji projektowych, wspomagamy procesy zarządzania, ale także  przeprowadzamy analizy oraz sporządzamy raporty – te ostatnie niewątpliwie wspomagają procesy decyzyjne firmy. Monitorujemy również  bazy danych i statystyki dotyczące projektów IT. W pracy mam codzienny kontakt z zespołem oraz pracownikami firmy pracującymi w różnych działach na całym świecie.

Jakie cechy i umiejętności są szczególnie ważne na Pani obecnym stanowisku pracy?

AN: Na moim stanowisku ważna jest skrupulatność, komunikatywność, umiejętność analizy i przetwarzania danych, wiedza z zakresu zarządzania projektami oraz - obowiązkowo - biegłe posługiwanie się językiem angielskim (biznesowym). To praca, w której doceniana jest własna inicjatywa, zaangażowanie, a także umiejętność dobrej organizacji pracy również pracy w zespole.

Czy to jest Pani pierwsza praca? Jeśli nie, proszę opisać wcześniejsze doświadczenia (poza)zawodowe.

AN: Swoją pierwszą - choć nieodpłatną pracę - zaczęłam mając 17 lat. Były to 3-miesięczne praktyki w firmie eventowej, w której współuczestniczyłam w organizacji wydarzeń w centrach handlowych, pikników, a także imprez firmowych. Zainteresowanie tą branżą i zdobyte doświadczenie w zakresie organizacji imprez pozwoliło mi podjąć zatrudnienie w jednej z większych firm eventowych w Polsce, gdzie zdobywałam kolejną wiedzę i rozwijałam swoje umiejętności koordynacji projektów, ale także zarządzania czasem.

Podczas studiów byłam aktywnym działaczem w organizacji AIESEC, która także nie przynosiła dochodów, ale pozwoliła mi na zdobycie kolejnych doświadczeń zawodowych. Miałam okazję zajmować się organizacją targów pracy dla studentów i absolwentów w ramach Dni Kariery® czy międzynarodowej wymiany kulturowej dla studentów z ponad 40 krajów, którzy przez 8 tygodni wspomagali placówki edukacyjne na terenie województwa śląskiego. Podnosiłam swoje kwalifikacje i poszerzałam wiedzę z zakresu/zakresów: zarządzania zasobami ludzkimi, planowania, zarządzania budżetem, marketingu oraz sprzedaży. Ktoś mógłby nie nazwać tego pracą – jednak patrząc na ilość czasu, którą spędziłam nad tymi projektami mogę śmiało powiedzieć, że nią była. Na koniec studiów podjęłam pracę jako manager w inkubatorze przedsiębiorczości, gdzie razem z zespołem tworzyliśmy strategie wsparcia młodych przedsiębiorców. Później przyszedł czas na zorganizowanie międzynarodowej konferencji edukacyjnej dla jednej z katowickich firm, a następnie podjęłam zatrudnienie w firmie Eurofins w dziale zarządzania projektami, w której pracuję do dziś.

Wspomniała Pani, że podczas studiów wykazywała się Pani aktywnością w organizacjach studenckich. Czy pomogło to Pani na rynku pracy, jeśli tak to w jaki sposób?

AN: Wszystkie aktywności zawodowe, które zdobywałam czy to w organizacjach studenckich (AIESEC, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej), czy w agencji eventowej, a później w inkubatorze przedsiębiorczości - nauczyły mnie dobrego planowania swojej pracy i priorytetyzowania zadań. Zaangażowanie w tak dużą ilość inicjatyw pozycjonowało mnie na rynku pracy jako osobę zaangażowaną, skrupulatną i ambitną. Dodatkowo – doświadczenie, które zdobywałam pozwalało mi być o krok przed moimi rówieśnikami. Wielokrotnie podczas rozmów kwalifikacyjnych padały pytania o organizowane przeze mnie targi pracy, wymianę międzynarodową czy panele dyskusyjne podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uważam, że każdy, kto może sobie pozwolić na wygospodarowanie czasu poza studiami powinien zaangażować się w dodatkowe inicjatywy – czy to studenckie, wolontariaty czy pracę dodatkową. Ma to obecnie znaczny wpływ na przebieg rozmowy rekrutacyjnej.

Czy 2-3 lata temu przewidywała Pani, że tak potoczą się Pani losy zawodowe?

AN: Jeszcze niedawno nie wiązałam swojej kariery zawodowej z branżą IT. Jednak z upływem czasu zaczęłam dostrzegać duży potencjał w połączeniu moich umiejętności z tą właśnie branżą. Jest ona niezwykle wymagająca i dynamiczna jednak w mojej opinii daje duże możliwości rozwoju. Jestem osobą, która jest otwarta na otaczające mnie możliwości i nie boję się z nich korzystać. Uważam, że jeszcze wiele razy będę zmieniać swoją ścieżkę zawodową.

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją?

AN: Odkąd pamiętam lubiłam planować, zarządzać i kontrolować przebieg różnych procesów. Nie wiem czy nazwałabym to pasją - ale na pewno czymś, co daje mi satysfakcję i sprawia przyjemność. Praca w dziale Project Management Office (PMO) charakteryzuje się dużą dynamiką zmian i wymaga kreatywnego zaangażowania – właśnie to powoduje, że dobrze odnalazłam się na tym stanowisku.

 

STUDIA

Dlaczego wybrała Pani Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a w ramach naszej oferty dydaktycznej kierunek Przedsiębiorczość i Finanse?

AN: Już od liceum interesowało mnie zarządzanie - szukałam więc kierunku, który pokaże mi jego praktyczne zastosowanie. Aplikując wybrałam kierunek zarządzanie na kilku uczelniach w kraju, jednak zdecydowanie najbardziej zależało mi na kierunku, który debiutował wówczas na UE Katowice – Przedsiębiorczość i Finanse. Przekonała mnie duża ilość zajęć praktycznych, połączenie świata nauki i biznesu oraz ciekawa siatka zajęć. To właśnie zadecydowało, że finalnie wybrałam Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Czy uważa Pani, że wybór studiów w naszej Uczelni był dobrym wyborem?

AN: Ciężko wypowiadać mi się na temat wszystkich kierunków studiów – zdecydowanie jednak mogłabym zarekomendować studia licencjackie na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse. Szczególnie osobom z przedsiębiorczym zacięciem, które planują swoją karierę w obszarze zarządzania czy też chcą  założyć w przyszłości własną działalność gospodarczą. Zajęcia z praktykami biznesu stanowią przewagę konkurencyjną w stosunku do innych, podobnych kierunków na innych uczelniach.

Cenię sobie również fakt, że możliwe było połączenie studiów z działalnością w organizacji studenckiej oraz aktywności zawodowej. Uważam jednak, że to na ile wykorzystamy czas spędzony na studiach i ile wyniesiemy z zajęć dydaktycznych  zależy przede wszystkim od nas samych, naszego nastawienia i planów na przyszłość.

Czy podczas pracy wykorzystuje Pani  umiejętności zdobyte w trakcie studiów?

AN: Tak, bez wątpienia zdobyte umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, technik pracy menedżera czy posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Project, Excel) wykorzystuję w pracy na obecnie zajmowanym stanowisku.

Wspomniała Pani, że uczestniczyła Pani w programach wymiany międzynarodowej? Proszę opowiedzieć o tym doświadczeniu i jego wpływie na Pani kompetencje.

AN: Po ukończeniu studiów magisterskich wyjechałam na dwumiesięczne praktyki w ramach organizacji AIESEC, gdzie prowadziłam zajęcia w języku angielskim i promowałam polską kulturę wśród włoskiej społeczności. Nie była to inicjatywa w ramach Uczelni, miała ona charakter wymiany kulturowej. Dzięki temu wyjazdowi zyskałam większą niezależność i swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim.

 

RYNEK PRACY I ROZWÓJ ZAWODOWY

Jak szybko znalazła Pani pracę, która spełniła Pani oczekiwania i ambicje zawodowe?

AN: Już w trakcie studiów. Było to stanowisko menadżer inkubatora przedsiębiorczości. Było to duże wyzwanie i odpowiedzialne stanowisko. Uważam, że udało mi się zdobyć tą pracę dzięki dużemu zaangażowaniu w poprzednie projekty, które zaowocowało rekomendacjami i dobrą renomą w oczach pracodawcy. Obecna praca także spełnia moje ambicje - tutaj także zaważyła moja wiedza, kompetencje, a także doświadczenie, wszechstronność i upór.

Co Pani zdaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

AN: Uważam, że należy planować swoją karierę, wyznaczać cele, określić główny kierunek działań, obszar w którym chcemy się rozwijać. To zbyt ważny aspekt naszego życia, aby zostawić go losowi i przypadkowi. Należy przeanalizować poszczególne kroki/etapy, których realizacja  mogłaby zbliżyć nas do osiągnięcia zamierzonego celu. Czasem jest tak, że nie od razu wiemy dokąd dokładnie chcemy dotrzeć - warto więc zacząć od wyznaczenia głównego kierunku.

Niezwykle ważne jest, aby być wytrwałym i nie bać się podejmowania ryzyka. Porażki są wpisane w życie każdego z nas i nie powinniśmy postrzegać ich jako przeszkody, które powstrzymują nas od działania. Należy być otwartym i elastycznym – brać pod uwagę konieczność dokonywania zmian w naszym planie, w zależności od panujących warunków i zmieniających się oczekiwań.

Jakie rady dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

AN: Moim zdaniem ważne jest podejmowanie różnych inicjatyw, zaangażowanie się w działalność organizacji studenckich czy też kół naukowych, udzielanie się jako wolontariusz na różnego rodzaju wydarzeniach, wyszukiwanie informacji o szkoleniach i możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji. Warto szukać autorytetów w dziedzinach, które nas interesują, aby czerpać wiedzę i inspirację od doświadczonych praktyków.

Myślę, że nie warto przejmować się, że na początku nie mamy sprecyzowanego pomysłu na siebie – trzeba być otwartym i szukać nadarzających się szans i możliwości. Czym więcej spróbujemy, czym więcej wiedzy zdobędziemy – tym więcej dowiemy się o sobie i o tym, co nam pasuje a co nie.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Aneta Szmyt, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca