Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z p. Moniką Szyguła - absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse zajmującą się udzielaniem korepetycji z matematyki

...w ramach działalności nierejestrowanej, prowadzonej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, które dają taką możliwość. Aktualnie studentką studiów II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

PRACA

 

Na czym polega Pani praca i z jakimi wyzwaniami styka się Pani podczas jej wykonywania? Jak wygląda Pani typowy i nietypowy dzień pracy?

MS: Moja praca polega na udzielaniu korepetycji uczniom szkół podstawowych i średnich, a w szczególności bieżące przygotowywanie do lekcji, sprawdzianów oraz egzaminów. Moim zadaniem jest również dostrzeżenie braków w nauce, a następnie pomoc w ich uzupełnieniu.

Największym wyzwaniem jest dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby, co powoduje brak możliwości wprowadzenia szczegółowego schematu pracy. Dużą trudnością jest także układanie harmonogramu korepetycji, aby godziny były odpowiednio dostosowane do dyspozycyjności wszystkich zainteresowanych.

Mój typowy dzień pracy to 2-3 godziny korepetycji, podczas których przybliżam najczęściej poznany już wcześniej w szkole materiał, a następnie pod moim nadzorem są wykonywane zadania.

 

Jakie cechy i umiejętności są szczególnie ważne na Pani obecnym stanowisku pracy?

MS: Na obecnym stanowisku pracy bardzo ważna jest cierpliwość i indywidualne podejście do każdej osoby. Istotne jest również ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, systematyczność w przygotowywaniu materiałów, dobra organizacja czasu oraz ciągłe skupienie podczas nadzorowania wykonywanych zadań. 

 

Czy to jest Pani pierwsza praca? Jeśli nie, proszę opisać wcześniejsze doświadczenia (poza) zawodowe.

MS: Nie jest to moja pierwsza praca. Wcześniej pracowałam przez 9 miesięcy na stanowisku pomoc kuchenna w lokalnym barze z burgerami, a następnie przez 6 miesięcy jako sprzedawca w lokalu gastronomicznym w Centrum Handlowym Agora Bytom.

W obu przypadkach łączyłam pracę ze studiami i zajmowałam się przede wszystkim przygotowywaniem posiłków zgodnie z wytycznymi oraz utrzymywaniem czystości w miejscu pracy. Dodatkowo na stanowisku sprzedawcy miałam styczność z obsługą klientów indywidualnych i rozwiązywaniem drobnych problemów z nią związanych.

Podczas studiów I stopnia realizowałam obowiązkową praktykę studencką w biurze rachunkowym w Tarnowskich Górach. Aktualnie będąc na studiach II stopnia odbywam taką praktykę w prywatnej firmie mieszczącej się w Bytomiu.

 

Czy 2-3 lata temu przewidywała Pani, że tak potoczą się Pani losy zawodowe?

MS: Zdecydowanie nie przewidywałam, że tak potoczą się moje losy zawodowe. Przygoda z udzielaniem korepetycji rozpoczęła się w taki sposób, iż ze względu na trudności związane ze znalezieniem pracy w okolicy mojego miejsca zamieszkania, umożliwiającej pogodzenie obowiązków zawodowych ze studiami, zdecydowałam się na wypróbowanie takiej formy dorobienia pieniędzy i przeczekanie niekorzystnej sytuacji. Dopiero, gdy zauważyłam silne zapotrzebowanie na usługi związane z korepetycjami (w szczególności z matematyki), zaczęłam myśleć o tym jako doskonałej możliwości zarobku, a w przyszłości rozwoju własnej marki.

 

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją?

MS: Myślę, że w dużej mierze tak. Praca ta sprawia mi przyjemność, gdyż robię to, w czym czuję się dobrze oraz mogę pomagać innym w nauce i  cieszyć się z ich sukcesów. Jednak nie jestem jeszcze przekonana, czy stanie się to moim stałym źródłem dochodu ze względu na sezonowość (brak lub niewiele pracy w wakacje, ferie zimowe, jak również okresy przed i po świąteczne) oraz wiele nieprzewidzianych sytuacji powodujących nieobecność ze strony osób uczęszczających na korepetycje.

 

STUDIA

 

Dlaczego wybrała Pani naszą Uczelnię, kierunek i specjalność?

MS: Uczelnię wybrałam ze względu na chęć studiowania na Śląsku kierunku związanego z ekonomią, finansami lub zarządzaniem.

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse wydał mi się bardzo interesujący i umożliwiający poszerzenie mojej wiedzy z zakresu wcześniej wymienionych dziedzin. Dodatkowo to, że jest kierunkiem praktycznym w jeszcze większym stopniu zachęciło mnie do jego wyboru, gdyż jestem osobą, która zdecydowanie bardziej preferuje naukę poprzez wykonywanie zadań niż przez zapamiętywanie zagadnień teoretycznych.

 

Czy uważa Pani, że wybór studiów w naszej Uczelni to dobry wybór?

MS: Uważam, że był to dobry wybór, a uczelnię polecam każdej osobie zastanawiającej się nad studiami związanymi z ekonomią, zarządzaniem i kierunkami pokrewnymi. Myślę, że studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mogą być podstawą do zdobycia wiedzy, która później zostanie poszerzona i wykorzystana w przyszłym miejscu pracy. 

 

Czy podczas pracy wykorzystuje Pani wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów?

MS: Myślę, że w największym stopniu jest przeze mnie wykorzystywana wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania. Studia pomogły mi także zrozumieć, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego klienta. Podczas studiów nauczyłam się profesjonalnego wykonywania projektów oraz zdobyłam umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji, co aktualnie mogę wykorzystywać również w życiu codziennym.

 

Czy obecnie śledzi Pani informacje o naszej Uczelni i ofercie skierowanej do absolwentów?

MS: Obecnie zdarza mi się śledzić informacje o Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przede wszystkim na platformach Facebook oraz Instagram.

 

 

RYNEK PRACY I ROZWÓJ ZAWODOWY

 

Co Pani zadaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

MS: Moim zdaniem ważne jest to, aby cele były dobrze sformułowane i ambitne, jednak możliwe do osiągnięcia (SMART). Myślę również, że podczas ich realizacji powinno się być wytrwałym, a w razie potrzeby odpowiednio je korygować, aby nieustannie dostosowywać się do zmieniającej sytuacji.

 

Jakie rady dałby/dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

MS: Studenci i absolwenci, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy nie mogą się poddawać w poszukiwaniu odpowiedniego stanowiska pracy dla nich, rozważać wszystkie możliwe opcje oraz zwiększać swoje kwalifikacje. Na początku poszukiwania pracy nie powinni być nastawieni na bardzo wysokie zarobki oraz niewskazane jest, aby charakteryzować się postawą wskazującą na to, iż wszystko im się należy. Pokazując swoje zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy z pewnością zostaną zauważeni i docenieni przez pracodawcę.

 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Monika Kućmierczyk, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3