Dodatkowe wsparcie działalności Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy z Państwa strony, które mogłyby wesprzeć naszą działalność, jak i sposób współdziałania na rzecz społeczności akademickiej.