Przejdź do menu Przejdź do treści

Oferta współpracy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menedżerów, przedsiębiorców i analityków; jest najstarszą publiczną uczelnią w regionie. Renoma i uznanie świadczą o wysokiej i ugruntowanej pozycji w środowisku. Absolwenci Uczelni , którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki.

Misją Uniwersytetu jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie dla gospodarki i administracji, bazujące na najnowszych badaniach naukowych i stosowanych pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w oparciu o kapitał społeczny. Podstawą jej realizacji jest budowa długofalowych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Abyśmy wspólnie osiągali założone cele oferujemy Państwu:

  • studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia branżowe,
  • współpracę w ramach projektów rozwojowych,
  • prace badawczo-wdrożeniowe i opracowania eksperckie,
  • publikację ofert rekrutacyjnych,
  • szeroki zakres projektów realizowanych w relacjach studenci-pracodawcy,
  • wynajem obiektów i powierzchni reklamowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na bieżąco współpracuje w różnych obszarach już z ponad 400 firmami oraz innymi instytucjami. Są to zarówno duże przedsięwzięcia pomiędzy korporacjami o zasięgu światowym a wydziałami Uczelni, jak również niewielkie, konkretne inicjatywy na linii naukowiec - małe przedsiębiorstwo.

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach to dostęp do wiedzy bazującej na najnowszych badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. Dzięki temu firmy i instytucje zwiększają swoje szanse na rynku i efektywność podejmowanych działań. Nasza Uczelnia to eksperci pracujący w Kolegiach: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania. Ponadto w Rybniku działa filia naszego Uniwersytetu.  

Kontakt: cbir@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca