Projekty

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach bierze udział w wielu przedsięwzięciach, nierzadko w partnerstwie z firmami i instytucjami publicznymi. Są to projekty finansowane przez środki zewnętrzne, jak również projekty własne.