Projekty

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach bierze udział w wielu przedsięwzięciach, nierzadko w partnerstwie z firmami i instytucjami publicznymi. Są to projekty finansowane przez środki zewnętrzne, jak również projekty własne. W tym miejscu zostały opisane inicjatywy, które są wynikiem działalności Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami lub Biuro bierze udział w ich wdrażaniu.