Akademia Biznesu

Projekt edukacyjno-doradczy pn."Akademia Biznesu" to cykl szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami, mających na celu poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu samozatrudnienia.

W ramach tego projektu organizowane są spotkania z właścicielami firm oraz szkolenia i warsztaty podejmujące tematykę zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest dwa razy w roku (edycja wiosenna i jesienna). Do udziału w projekcie zapraszamy ekspertów/przedstawicieli firm i organizacji, którzy chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem ze studentami i absolwentami naszej Uczelni poprzez organizację szkoleń/spotkań i warsztatów.

Proponowana tematyka szkoleń:

 • Analiza rynku i zachowań konsumentów;
 • Biznes plan;
 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Innowacyjność i transfer technologii jako kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce;
 • Instrumenty doskonalenia pomysłów biznesowych;
 • Kadry i płace w firmie;
 • Komunikacja interpersonalna;
 • Księgowość w firmie;
 • Marketing w praktyce;
 • Metody twórczego myślenia i ich rola w kreacji własnej działalności gospodarczej;
 • Negocjacje w biznesie;
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • Ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej;
 • Opodatkowanie dochodu przedsiębiorców;
 • Plan finansowy;
 • Plan marketingowy;
 • Praca w zespole i przywództwo;
 • Produkty i usługi jako przedmiot strategii marketingowej;
 • Strona internetowa jako narzędzie budowy wizerunku firmy;
 • Tworzenie strategii przedsiębiorstwa;
 • Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (m.in.: rekrutacja i selekcja pracowników, motywowanie, ocena okresowa itd.);
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej (w tym: fundusze unijne).

 Ze swojej strony zapewniamy:

 • salę szkoleniową, organizację spotkania online,
 • sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia warsztatów,
 • promocję i rekrutację wśród studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

Planowany termin realizacji kolejnej edycji Akademii Biznesu: 28 - 30 listopada 2022 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem nieodpłatnych warsztatów/szkoleń w ramach kolejnej edycji projektu "Akademia Biznesu" prosimy o przysłanie na e-mail  ckwa@uekat.pl formularza zgłoszeniowego, zawierającego takie informacje, jak:

 • temat szkolenia/warsztatu,
 • program i cel oraz zakładane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne),
 • długość szkolenia (od 3 do 5 godzin),
 • preferowaną ilość uczestników,
 • imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie i jej funkcję,
 • nazwę i dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) Firmy/Instytucji,
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej.

W temacie wiadomości proszę wpisać:  AB_<nazwa firmy>_zgłoszenie

Osoba kontaktowa: Aneta Szmyt, tel. 32 257 70 74, e-mail: aneta.szmyt@ue.katowice.pl

Dokumenty do pobrania