Akademia Biznesu

"Akademia Biznesu" to cykl szkoleń, warsztatów i spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu samozatrudnienia.

W ramach tego projektu organizowane są spotkania z właścicielami firm oraz szkolenia i warsztaty podejmujące tematykę zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest dwa razy w roku (edycja wiosenna i jesienna).

Do udziału w Projekcie zapraszamy firmy i organizacje, które chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem ze studentami i absolwentami naszej Uczelni prowadząc bezpłatne szkolenie lub warsztat.

Proponowana tematyka szkoleń:

 • Biznes plan;
 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Kadry i płace w firmie;
 • Księgowość w firmie;
 • Tworzenie strategii przedsiębiorstwa;
 • Analiza rynku i zachowań konsumentów;
 • Produkty i usługi jako przedmiot strategii marketingowej;
 • Plan marketingowy;
 • Plan finansowy;
 • Opodatkowanie dochodu przedsiębiorców;
 • Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym;
 • Ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej;
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • Instrumenty doskonalenia pomysłów biznesowych;
 • Marketing w praktyce;
 • Strona internetowa jako narzędzie budowy wizerunku firmy;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (m.in.: rekrutacja i selekcja pracowników, motywowanie, ocena okresowa itd.);
 • Praca w zespole i przywództwo;
 • Komunikacja interpersonalna;
 • Negocjacje w biznesie;
 • Metody twórczego myślenia i ich rola w kreacji własnej działalności gospodarczej;
 • Innowacyjność i transfer technologii jako kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce;
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej (w tym: fundusze unijne).

Ze swojej strony zapewniamy:

 • salę szkoleniową,
 • sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia warsztatów,
 • promocję spotkania wśród studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

 

Planowany termin realizacji kolejnej edycji Akademii Biznesu: 1-4 marca 2022 r.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem nieodpłatnych warsztatów/szkoleń w ramach kolejnej edycji projektu "Akademia Biznesu" prosimy o przysłanie na e-mail  ckwa@uekat.pl zgłoszenia, zawierającego takie informacje, jak:

 • temat szkolenia / tematy szkolenia,
 • program szkolenia,
 • długość szkolenia (od 3 do 5 godzin),
 • preferowaną ilość uczestników,
 • imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie i jej funkcję,
 • nazwę i dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) Firmy/Instytucji,
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej.

W temacie wiadomości proszę wpisać: AKADEMIA BIZNESU – zgłoszenie.

Osoba kontaktowa: Monika Kućmierczyk, tel. 32 257 73 54, e-mail: ckwa@uekat.pl