Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o projekcie

 

Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 

 

Projekt skierowany do pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, którzy chcą podnosić swoje kompetencje dydaktyczne. W ramach projektu zrealizowane będą szkolenia z zakresu:

  • wykorzystania metody design thinking,

  • tutoringu,

  • wykorzystania narzędzi informatycznych,

  • podnoszenia kompetencji językowych,

  • specjalistycznego oprogramowania graficznego,

  • krojów pism,

  • modelowania 3D.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w zakresie:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

  • umiejętności dydaktycznych,

  • prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Efektem projektu będzie podniesienie kwalifikacji 109 nauczycieli akademickich.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.10.2018

Wartość projektu: 600 707,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 495 283,33 zł

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3