Rekrutacja uczestników projektu

 

Nabór uczestników do projektu trwa do 28.04.2017. W celu wzięcia udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności należy pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny:

 

  • formularz dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

  • formularz dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Pierwszym etapem rekrutacji jest wysłanie skanu podpisanego formularza na adres:  projekt.kadra@uekat.pl

Warunkiem udziału w projekcie jest wykorzystanie nabytych umiejętności w procesie dydaktycznym realizowanym w semestrze po zakończeniu szkolenia.