Przejdź do menu Przejdź do treści

Tematyka i harmonogram szkoleń

Obszar szkoleniaCzas trwaniaTermin realizacji
Formy wsparcia dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wykorzystanie metody design thinking48 h 01.- 06.2018
Tutoring64 h11.2017 - 01.2018
Wykorzystanie programu MS Excel - poziom podstawowy32 h03.- 07.2018
Wykorzystanie programu MS Excel - poziom średniozaawansowany32 h 03.- 07.2018
Wykorzystanie programu MS Excel - poziom zaawansowany 40 h03. - 07.2018
Wykorzystanie programu Statistica - poziom podstawowy24 h09. - 12.2017
Wykorzystanie programu Statistica - poziom zaawansowany24 h 11. - 12.2017
Wykorzystanie programu Symfonia24 h 03.2018
Język angielski poziom C1120 h

11.2017 - 06.2018

Formy wsparcia dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Design thinking - projektowanie usług80 h04. - 07.2017
Kroje pism i wykorzystanie programów obsługujących kroje pism56 h03. - 06.2018
Wykorzystanie programu Adobe inDesign56 h10.2017 - 01.2018
Wykorzystanie programu Adobe Ilustrator32 h 10.2017 - 01.2018
Wykorzystanie programu Adobe Photoshop32 h 10.2017 - 01.2018
Modelowanie 3D144 h01. - 06.2018
Praktyczne wykorzystanie nabytych kompetencji w trakcie zajęć ze studentami02. - 10.2018

Program szkolenia z wykorzystania metody Design thinking:

 1. Proces Design Thinking i praca metodą learning by doing (wprowadzenie do metod, dobre przykłady wykorzystania metod, praktyczne poznanie design thinking i learning by doing).

 2. Budowanie interdyscyplinarnych zespołów (budowanie zespołów projektowych, role zespołowe i ich wpływ na pracę).

 3. Odkrywanie (poznanie wyzwań do pracy zgodnie z metodami, możliwości poznania oczekiwań odbiorców, prowadzenie badań i obserwacji).

 4. Definiowanie (zbieranie spostrzeżeń, tworzenie Persony, tworzenie map podróży).

 5. Kreowanie (burza mózgów, ocena i wybór obiecujących pomysłów).

 6. Prototypowanie (możliwości prototypowania produktów i usług, tworzenie storyboard, papierowe modele).

 7. Testowanie (testowanie z odbiorcami, zbieranie informacji zwrotnych, wyciąganie wniosków).

 8. Uszczegółowienie pomysłu.

 9. Wykorzystanie metod na zajęciach.

   

Program szkolenia z przygotowania do roli tutora:

 1. Tutoring: wprowadzenie teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce i na świecie.

 2. Antropologia i cel tutoringu.

 3. Przygotowanie i prowadzenie pierwszego tutorialu.

 4. Ćwiczenia w parach tutorskich.

 5. Założenia psychologii pozytywnej w tutoringu.

 6. Edukacja spersonalizowana i rozwój talentów.

 7. Metody wspierania talentów i mocnych stron podopiecznych.

 8. Wyznaczanie celów i motywowanie.

 9. Narzędzia coachingowe w tutoringu.

 10. Esej jako narzędzie pracy z podopiecznym – od sformułowania pytania, przez ocenienie, do rozmowy.

 11. Planowanie i przygotowywanie cykli tutorskich.

 12. Wdrażanie programów i projektów tutorskich.

 13. Najczęstsze zakłócenia w tutoringu płynące od podopiecznych.

 14. Wartości w tutoringu – cnoty tutorskie.

 15. Tutor jako przywódca.

 

Program szkolenia z wykorzystania programu MS Excel - poziom podstawowy:

 1. Omówienie interfejsu – dopasowanie Wstążki i paska Szybki Dostęp do własnych potrzeb.

 2. Skróty klawiaturowe.

 3. Wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie, zaznaczanie danych.

 4. Czyszczenie zawartości lub formatu.

 5. Metody kopiowania i wklejania danych.

 6. Wypełnianie serią danych.

 7. Polecenie Znajdź/Zamień.

 8. Dodawanie i usuwanie arkuszy, poruszanie się między arkuszami i wewnątrz arkusza.

 9. Formatowanie komórek.

 10. Wstawianie komentarzy.

 11. Podstawowe formuły i funkcje.

 12. Sortowanie, narzędzie Autofiltr.

 13. Tworzenie i edycja podstawowych wykresów.

 14. Drukowanie.

 15. Wizualizacja i prezentacja danych z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint.

 

Program szkolenia z wykorzystaniem programu MS Excel - poziom średnio-zaawansowany:

 1. Narzędzie Przejdź do.

 2. Formatowanie warunkowe.

 3. Ochrona arkusza i skoroszytu.

 4. Formuły i funkcje często wykorzystywane w codziennej pracy.

 5. Obliczenia na datach.

 6. Funkcje tekstowe.

 7. Narzędzie Sumy pośrednie.

 8. Tworzenie połączeń między arkuszami i skoroszytami.

 9. Konsolidacja danych.

 10. Zaawansowane tworzenie wykresów.

 11. Zaawansowana analiza i wyszukiwanie danych.

 12. Podstawy tabel przestawnych.

 13. Analiza statystyczna.

 

Program szkolenia z wykorzystania programu MS Excel - poziom zaawansowany:

 1. Zaawansowane formatowanie warunkowe.

 2. Zaawansowane funkcje, rzadziej używane.

 3. Funkcje tablicowe.

 4. Tworzenie połączeń danych.

 5. Analiza symulacji (dodatek Solver, narzędzie Szukaj wyniku, jednowejściowa i dwuwejściowa tabela danych).

 6. Import danych do MS Excel (z plików tekstowych, baz danych, stron www).

 7. Narzędzia przetwarzające dane tekstowe.

 8. Zaawansowane wykorzystanie tabel przestawnych.

 9. Bardzo zaawansowane tworzenie wykresów – wizualizacja danych.

 10. Makropolecenia.

 11. Analiza danych.

 

Program szkolenia z wykorzystania programu Statistica - poziom podstawowy:

 1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych.

 2. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA.

 3. Wybrane operacje zarządzania danymi.

 4. Elementy opisowej analizy danych.

 5. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego.

 6. Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk.

 

Program szkolenia z wykorzystania programu Statistica - poziom zaawansowany:

 1. Analiza przekrojowa (ANOVA).

 2. Statystyki nieparametryczne w badaniach ankietowych.

 3. Analiza reguł asocjacyjnych.

 4. Podstawy modelowania współzależności.

 5. Rodzaje współzależności w tabelach wielodzielczych.

 6. Analiza log-liniowa.

 7. Statystyczne podstawy analizy korespondencji.

 8. Identyfikacja ukrytych wymiarów w analizie korespondencji.

 9. Wieloraka analiza korespondencji.

 10. Analiza współzależności zmiennych ilościowych w badaniach ankietowych.

 11. Analiza segmentacyjna i profilowa w badaniach ankietowych.

 

Program szkolenia z wykorzystania programu Symfonia:

 1. Polityka księgowości a FK Symfonia.

 2. Ewidencje księgowe.

 3. Ewidencje dla potrzeb podatku VAT.

 4. Metody weryfikacji poprawności danych.

 5. Podatki w FK Symfonia.

 6. Księgowanie dokumentów i okresów.

 7. Generowanie nowego roku.

 

Program szkolenia z języka angielskiego - poziom C1:

 1. Zajęcia prowadzone metodą Callana.

 2. Kurs standardowy programu CAE, zapewniający możliwość uzyskania certyfikatu C1.

 3. Zajęcia realizowane w małych grupach 5-6 osobowych, w trybie 4 godzin dydaktycznych w układzie cotygodniowym.

 4. Szkolenie ukierunkowane na wykorzystanie specjalistycznego słownictwa z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

 

 Program szkolenia z wykorzystania zaawansowanych metod Design thinking:

 1. Analiza usług.

 2. Kreatywna praca w grupie.

 3. Zarządzanie i strategia designu.

 4. Badania potrzeb i etnografia.

 5. Projektowanie zorientowane na użytkownika.

 6. Modelowanie usługi.

 7. Prototypowanie doświadczeń (sesja wyjazdowa zagraniczna do Cardiff).

 

 

Program szkolenia w zakresie krojów pism i wykorzystania programów obsługujących kroje pism:

 1. Wiadomości podstawowe.

 2. Miary typograficzne - punkty, firet, półfiret, em i en spacja, kwadrat, cycero itp.; zastosowanie miar w programach DTP i projektowaniu.

 3. Parametry czcionki.

 4. Budowa kolumny (kolumna składu, łam, szpalta, objętość wydawnicza, obliczanie objętości tekstu arkusza wydawniczego i drukarskiego).

 5. Projektowanie typograficzne.

 6. Kodowanie.

 7. Bibliografia i źródła w Internecie.

 8. Programy do projektowania krojów: Fontlab i Glyphs.

 

Program szkolenia z wykorzystania programu Adobe InDesign:

 1. Przestrzeń robocza.

 2. Struktura dokumentu.

 3. Siatki i strony wzorcowe.

 4. Jednostki typograficzne.

 5. Dokumenty wielostronicowe.

 6. Ramki tekstowe.

 7. Typografia, interlinia, krój i stopień pisma, wyrównywanie akapitu, tworzenie inicjałów, tabulatory, odstępy międzywyrazowe i międzyliterowe, dodawanie linii pod akapitem, optyczna korekta marginesów, wyrównywanie w pionie, opcje justowania.

 8. Mikrotypografia.

 9. Dzielenie wyrazów.

 10. Obsługa koloru, modele barw, gradienty, tworzenie kolorów dodatkowych, zarządzanie kolorem.

 11. Style znakowe, współpraca z edytorem tekstu. Style zagnieżdżone i zagnieżdżone wierszowe. Style obiektowe, style tabel i komórek.

 12. Style akapitowe.

 13. Style grepowe.

 14. Przygotowanie tekstu w edytorze tekstu, globalne aktualizowanie stylów, import tekstu z innego dokumentu.

 15. Oblewanie tekstem (oblewanie regularnych i nieregularnych kształtów, ignorowanie oblewania).

 16. Ramki graficzne, wyrównywanie obiektów, warstwy, importowanie i edycja grafiki, grafika wektorowa i rastrowa, zarządzanie łączami, jakość wyświetlania, aktualizowanie zmienionych obrazów.

 17. Kanały alfa, tworzenie bibliotek, zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek.

 18. Tabulatory, tabele, listy.

 19. Tabele.

 20. Przezroczystość.

 21. Obsługa długich dokumentów.

 22. Drukowanie i eksportowanie dokumentu.

 23. Teoria 9 stylów.

 24. Pokaz trzech technik łamania na 9 stylach akapitowych tego samego tekstu ciągłego.

 25. Teoria siatek modułowych: omówienie siatek modułowych półwierszowych, wielointerliniowych, fireotwych i innych, analiza projektów kilku czasopism, praca samodzielna, projektowanie na siatkach modułowych.

 26. Praktyczna automatyka pracy (grep, generowanie kilku indeksów na raz, tablica konkordancji, wyrównywanie wysokości przypisów na rozwarciu, optyczna korekta inicjałów, spisy treści, odsyłacze wewnątrztekstowe, wymuszanie pierwszorzędności podziału morfologicznego, żywe paginy, kotwiczenie).

 

Program szkolenia z wykorzystania programu Adobe Illustrator:

 1. Wstęp do programu.

 2. Tworzenie nowego dokumentu na potrzeby: druku, Internetu, urządzeń mobilnych, filmu i wideo, programu Flash.

 3. Selekcjonowanie obiektów (narzędzia selekcji, dodawanie i odejmowanie, Magic Wand, selekcjonowanie złożone).

 4. Budowa obiektów.

 5. Narzędzia malarskie i przycinające (pędzle i ustawienia, ołówki, kropla, przecinanie i obcinanie obiektów).

 6. Kolory.

 7. Wypełnienia i obrysy.

 8. Transformacje obiektów.

 9. Perspektywa (siatka perspektyw, rysowanie w perspektywie, dodawanie obiektów do siatki perspektywy).

 10. Style graficzne.

 11. Maski (Clippng Mask, Compound Mask, Opacity Mask).

 12. Symbole (biblioteki symboli, tworzenie własnych symboli, zaawansowana edycja symboli).

 13. Typografia (formatowanie tekstu, formatowanie znakowe, formatowanie akapitowe, osadzanie tekstu na ścieżkach, efekty „Create Outlines”, menu „Type”).

 14. Efekty i filtry.

 15. Przygotowanie do druku.

 16. Preferencje programu.

   

 

Program szkolenia z wykorzystania programu Adobe Photoshop:

 1. Wstęp do program Adobe Photoshop.

 2. Tworzenie nowego dokumentu do potrzeb: druku, Internetu, urządzeń mobilnych, filmu i wideo.

 3. Rozdzielczość.

 4. Modele barwne.

 5. Selekcje.

 6. Ogólna edycja dokumentu.

 7. Narzędzia malarskie.

 8. Retusz.

 9. Kolor i wypełnienia.

 10. Historia.

 11. Wypełnienia.

 12. Szparowanie.

 13. Warstwy (podstawowe, tekstowe, inteligentne, grupy warstw, edycja, transformacje, Clipping Mask, Layer Mask, Vector Mask, sposoby blokowania, efekty na warstwach – Layer Style, Rasteryzacja, łączenie warstw).

 14. Korekcja barwna (poziomy, korekcja koloru, wyostrzanie, nasycenie, miksowanie kanałów, warstwy dopasowania).

 15. Animacje.

 16. Formaty zapisu plików do potrzeb druku, Internetu, filmu i wideo.

 17. Preferencje programu.

 

 

Program szkolenia z modelowania 3D:

 1. Obsługa programu Sketch up i Sketchbook.

 2. Obsługa programu Rhinoceros.

 3. Obsługa programu Solid Works – poziom zaawansowany.

 4. Obsługa programu Solidcam.

 5. Obsługa programu Solidedge.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3