Konferencja "Pracownicze Plany Kapitałowe - trudne wybory"

Wydarzenie mające na celu wsparcie przedsiębiorców we wdrożeniu zasad programu, wyborze firmy zarządzającej i budowaniu relacji z zatrudnionymi odnośnie wiedzy i uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Więcej informacji: https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/konferencja-pracownicze-plany-kapitalowe-trudne-wybory-wspolorganizowana-z-gpw.html