Silesia HR Trends

Silesia HR Trends to wydarzenie dedykowane śląskiemu rynkowi pracy.  To forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Formuła wydarzenia składa się z dwóch zazębiających się części: konferencji podczas której omawiane będą kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz targów pracy, które zgromadzą tysiące młodych osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej.