Promuj ofertę firmy w ramach Programu SPA

Do współpracy w ramach Programu SPA zapraszamy podmioty gospodarcze i instytucje, które oferują absolwentom naszej Uczelni zniżki na produkty i/lub usługi. Kluczem programu jest Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania z szerokiego i stale aktualizowanego wachlarza upustów na produkty i usługi dostarczane przez Partnerów Programu.

Partnerzy programu zyskują tytuł partnera Programu SPA i możliwość promocji.

Więcej informacji: www.ue.katowice.pl/absolwenci/system-przywilejów-absolwenta-karta-spa.html