Współpraca w zakresie praktyk i staży oraz prac dyplomowych

Zapraszamy do budowania wizerunku Państwa organizacji, wśród społeczności akademickiej, dzięki stałej współpracy w zakresie praktyk, staży czy projektów badawczych, które studenci mogą realizować w Państwa podmiotach. 

Podejmując współpracę w tym zakresie uzyskują Państwo status oficjalnego partnera Uniwersytetu, a tym samym dodatkowe możliwości promocji.