Ph.D. Kornelia Batko, Asisstant Professor

Major chapters in monographs (in Polish)

 1. Batko K (2014), Informatyka dla organizacji ochrony zdrowia. W: C. M. Olszak (red.), Informatyka dla biznesu. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice.

 2. Olszówka K.: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak. Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2011

 3. Olszówka K.: Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak. Wydawnictwo UE, Katowice, 2011

 4. Olszówka K.: Personalizacja portali internetowych. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa 2007 s. 376-398.

 5. Olszówka K.: Kształtowane wizerunku firmy w Internecie. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa 2007, s. 74-96.

Major research papers (in English)

 1. K. Batko, I. Ślęzak-Prochazka, S. Grzegorczyn, A. Ślęzak, Membrane transport in concentration polarization conditions: network thermodynamics model equations, Journal of Porous Media 17 (2014). IF 0.467, JCR.

 2. K. Batko, I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Network Hybrid Form of the Kedem–Katchalsky Equations for Non-homogenous Binary Non-electrolyte Solutions: Evaluation of Pij Peusner’s Tensor Coefficients, Transport in Porous Media 106 (1) (2015). IF 1.460, JCR.

 3. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, S. Grzegorczyn, A. Ślęzak, Membrane transport in concentration polarization conditions: network thermodynamics model equations, Journal of Porous Media 17 (2014) (JCR, IF. 0, 707).

 4. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Evaluation the reflection coefficient of polymeric membrane in diffusive and convective conditions. Polimery w Medycynie 43(1) (2013) 11-19.

 5. Olszak C., Batko K., The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Poland, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 997–1004, 2012. Link do publikacji

 6. Slezak A., Grzegorczyn S. Batko K.: Resistance Coefficients of Polymer Membrane with Concentration Polarization, Transport in Porous Media, Vol. 95, Nr. 1 pp. 151-170, 2012

 7. .Jasik-Ślęzak J., Olszówka K., Ślęzak A., Estimation of thickness of concentration boundary layers by osmotic volume flux determination, General Physiology and Biophysics, 30(2) (2011) 186-195

Major research papers (in Polish)

 1. K. Batko (2014), Wizerunek organizacji z sektora ochrony zdrowia w opinii pacjentów i ekspertów– wyniki badań bezpośrednich. W: B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych. Studia Ekonomiczne nr 187. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 2. K.M. Batko, I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak (2014), Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 8. Ocena współczynników Peusnera Pij membrany polimerowej. Polimery w Medycynie 44(2) (2014).s. 89-107.

 3. K.M. Batko, I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak (2014), Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 7. Ocena współczynników Peusnera Sij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 44(1) (2014).s. 39-49.

 4. K.M. Batko, I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak (2013), Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 6. Ocena współczynników Peusnera Kij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4) (2013). s. 277–295.

 5. Olszak C.M., Batko K.: Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesowe w placówkach medycznych. W: Sobczak A. (red.), Zeszyt 29. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Warszawa 2013, s. 701-717

 6. Batko K., Billewicz G.: E- usługi w biznesie i administracji publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 136. B. Kos (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013, s. 47-64

 7. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 1. Ocena współczynników Peusnera Rij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(2) (2013) 93-102. 

 8. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 2. Ocena współczynników Peusnera Lij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(2) (2013) 103-109. 

 9. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 3. Ocena współczynników Peusnera Hij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(2) (2013) 111-118. 

 10. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 4. Ocena współczynników Peusnera Wij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4) (2013), s. 241-256

 11. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 5. Ocena współczynników Peusnera Nij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4) (2013), s. 277-295

 12. Batko K., I. Ślęzak-Prochazka, A. Ślęzak, Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 6. Ocena współczynników Peusnera Kij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4) (2013). 

 13. Batko K.: Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w transformacji organizacji z sektora ochrony zdrowia- koncepcja e-zdrowie. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Studia Ekonomiczne nr 100. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. C. M. Olszak,  E. Ziemba (red.). Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012

 14. Olszak C. M., Batko K.: Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - na przykładzie AE Katowice e-Learning System. W: E-learning- narzędzia i praktyka. M. Dąbrowski, M. Zając (red.). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012.

 15. Batko K., Billewicz G.: E- usługi w biznesie i administracji publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. B. Kos (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013, s. 47-63.

 16. Batko K., Olszak C. M.: Realizacja Koncepcji e- zdrowie w Polsce- studium przypadku. W: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych. Studia Ekonomiczne. Praca pod redakcją B. Kos. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011

 17. Jasik-Ślęzak J., Olszówka K., Ślęzak A.: Ocena wartości współczynnika osmotycznego van’t Hoffa w warunkach polaryzacji stężeniowej układu membranowego. Polimery w Medycynie 41(2) (2011).

 18. Jasik-Ślęzak J., Olszówka K., Ślęzak A.: Ocena wartości różnicy stężeń determinującej transport membranowy w warunkach polaryzacji stężeniowej. Polimery w Medycynie, 2010, T. 40, Nr 3, 54-61

 19. Jasik-Ślęzak J., Olszówka K., A. Ślęzak: Analiza transportu membranowego przy pomocy transformowanych równań Kedem-Katchalskyego. Polimery w Medycynie, 2010, T. 40, Nr 3, 47-53.

 20. Olszówka K.: Personalizacja portali korporacyjnych, czyli dostosowanie portalu do preferencji zidentyfikowanego użytkownika. W: Informatyka Ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu. Praca pod redakcją J. Sobieskiej-Karpińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010.

 21. Olszówka K., Ślęzak A.: Uwarunkowania tworzenia e-społeczności w otoczeniu placówki medycznej. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Praca pod redakcją J. Gołuchowskiego, A. Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo AE, Katowice, 2010.

 22. Olszówka K.: Technologie i systemy informatyczne w kreowaniu wizerunku organizacji opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. Wydawnictwo UE, Katowice 2010.

 23. Olszówka K., Adamczewski T.: Technologia portalowa w ochronie zdrowia.W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Praca pod redakcją J. Gołuchowskiego, A. Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo AE, Katowice, 2009.

 24. Adamczewski T., Olszak C., Olszówka K.: Struktury klastrowe w gospodarce elektronicznej. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Praca pod redakcją R. Knosali. OW PTZP, Opole, 2009, T1, s. 7-13.

 25. Olszówka K.: Informatycznie wspomagane kreowanie wizerunku placówek ochrony zdrowia. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’09. Konwersja wiedzy. Praca pod redakcją J. Gołuchowskiego, A. Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo AE, Katowice, 2009, s. 197-206.

 26. Olszak C. M., Olszówka K., Adamczewski T.: Analiza możliwości wykorzystani wnioskowania przez przypadki w: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Praca pod redakcją L. Kiełtyki. Wydawnictwo. Difin, Warszawa 2008.

 27. Olszak C. M., Olszówka K.: Gromadzenie danych o użytkownikach na potrzeby personalizacji portali internetowych w: Systemy Wspomagania Organizacji. Praca pod redakcją T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki. Wydawnictwo AE, Katowice 2007, s. 273-278.

 28. Olszówka K., Ślęzak A.: Rola eksploracji danych w portalach internetowych w: Zdrowie publiczne (Polish Journal of Public Health) 2007, 117 (4), 474-479.