Ph.D. Maria Mach-Król, Associate Professor

Major  chapters in monographs (in English)

 1. Mach-Król M., Nonlinear Time Structures and Nonlinear Time Ontology for Description of Economic Phenomena. W: Mach-Król M., Olszak C.M., Pełech-Pilichowski T., Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer, Berlin-Heidelberg, Studies in Computational Intelligence 579, 2015, str. 77-88.

 2. Mach-Król M., Prospects of Using Temporal Logics for Knowledge Management. In: Mach-Król M., Pełech-Pilichowski T. (Eds.), Advances in Business ICT. Advances in Intelligent Systems and Computing 257, Springer 2014, pp. 41-52. ISBN: 978-3-319-03676-2 (Print) 978-3-319-03677-9 (Online).

 3. Mach-Król M.: Nonlinear Time Ontology for Economic Reality Description. W: Ali al-Dahoud (red.), The 6th International Conference on Information Technology, IEEE Jordan Chapter, ICIT 2013. Proceedings, Al-Zaytoonah University, Amman, Jordan, 2013.

 4. Mach-Król M.: The Set of Time Structures for Economic Phenomena Description. W: Ganzha M., Maciaszek L. A., Paprzycki M.,  Proc. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Kraków, Poland, 8 - 11 September, 2013, pp. 967 – 969. ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web).

 5. Mach-Król M.: Krzysztof Michalik, An Intelligent System with Temporal Extension for Reasoning About Legal Knowledge. W: Andrzej M.J. Skulimowski (ed.):  Looking into the Future of Creativity and Decision Support Systems. Proceedings of KICSS'2013, pp. 360-369, © Progress & Business Publishers, Kraków 2013.

 6. Salem A.-B. M., Mach-Król M.: Intelligent Methodologies for Medical Knowledge Management. In: Sendra S., Metrôlho J. C. (Eds.), Recent Researches in Communications and Computers, WSEAS Press, 2012, pp. 193-198.

 7. Mach M.: Analysing economic environment with temporal intelligent systems: the R-R-I-M architecture and the concept of quasi-objects. In: Nycz M., Owoc M.L. (Eds.), “Knowledge Acquisition and Management”, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no 232, 2011, pp. 50-60.

 8. Mach M. A., Owoc M. L.: Knowledge Granularity and Representation of Knowledge: Towards Knowledge Grid. Intelligent Information Processing V, IFIP AICT 340, Springer, 2010, pp. 251-258.

 9. Mach M. A.: Data Mining Techniques and Business Intelligence Tools for Barriers to Entry Analysis and Management, in: Nycz M., Owoc M.L. (Eds.), Knowledge Acquisition and Management, Wroclaw University of Economics Research Papers no. 25, Wroclaw 2008 (opublikowane marzec 2009), pp. 94-104.

 10. Mach M. A., Owoc M. L.: Granularity of Knowledge from Different Sources. In: Zhongshi Shi, Mercier-Laurent E., Leake D. (Eds.), Intelligent Information Processing IV, Springer, 2008, pp. 50-57.

Major chapters in monographs (in Polish)

 1. Mach M. A.: Perspektywy wykorzystania logik temporalnych w zarządzaniu wiedzą. W: Korczak J., Chomiak-Orsa I., Sroka H. (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Wydawnictwo UE Wrocław, 2010, s. 302-310.

Major monographs

 1. Mach-Król M., Olszak C.M., Pełech-Pilichowski T., Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer, Berlin-Heidelberg, Studies in Computational Intelligence 579, 2015.

 2. Mach-Król M., Pełech-Pilichowski T. (Eds.), Advances in Business ICT. Advances in Intelligent Systems and Computing 257, Springer 2014. ISBN: 978-3-319-03676-2 (Print) 978-3-319-03677-9 (Online)

 3. Mach M. A.: Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, seria „Monografie i Opracowania” nr 176, PN nr 1154, Wrocław 2007.

 4. Jakubczyc J. A., Mach M. A.: Wiedza a czas: ewolucja wiedzy i wnioskowanie temporalne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.

Major research papers (in English)

 1. Mach-Król M.: Temporal Knowledge, Temporal Ontologies, and Temporal Reasoning for Managerial Tasks – an Attempt for a Survey. ACEEE Int. J. on Information Technology , Vol. 3, No. 3, Sept 2013, pp. 1-13. ISSN 2158-012X (print); ISSN 2158-0138 (online).

 2. Mach-Król M.: Temporal knowledge and temporal reasoning systems. “Business Informatics”, vol. 1(27), 2013, Wydawnictwo UE Wrocław, pp. 46-55.

 3. Mach-Król M.: Prospects of using temporal logics for knowledge management. “Business Informatics”, vol. 4(26), 2012.

 4. Mach M. A.: Nonlinear Time Structures for Economic Reality Description – a Survey, Proc. ICIT 2011 The 5th International Conference on Information Technology, Amman, Jordan, May 11-13, 2011. ISBN: 9957-8583-0-0, IEEE Jordan Section, IEEE Computer Society Lebanon Chapter.

 5. Mach M., Salem A.-B.: Intelligent Techniques for Business Intelligence in Healthcare. Proc. ISDA-2010: International Conference on Intelligent Systems and Applications, Nov. 29-Dec.1, 2010, Cairo, Egypt, ISBN: 978-1-4244-8135-4, IEEE. Ss. 545- 550.

 6. Mach M. A., Owoc M. L.: About dimensions and measures of knowledge granularity. Computer Methods and Systems CMS-09, pp. 199-204.

 7. Nalepa G. J., Mach M. A.: Business Rules Design Methods for Business Process Management, Proc. IMCSIT-09: International Multiconference On Computer Science and Information Technology, Polish Information Processing Society, pp. 165-170.

 8. Mach M. A.: Inference Rules Based on Conceptual Graphs For Analysis of Economic Environment. Proc. IADIS-08: International Conference Applied Computing 2008, Algarve, Portugal 10-13 April 2008, ISBN: 978-972-8924-56-0, pp. 368-372.

 9. Mach M. A., Nalepa G. J.: Intelligent Business Web Applications Design Using the XTT Approach. Proc. of the 16th International Conference on Systems Science, ed. A. Grzech, Vol. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, pp. 405-412.

 10. Nalepa G. J., Mach M. A.: Conceptual Modeling of Business Rules and Processes with the XTT Method. W: Tadeusiewicz R., Ligęza A., Szymkat M. (red.), Computer Methods and Systems, VI Konferencja Metody i Systemy Komputerowe Kraków 2007, ISBN 83-916420-4-6, s. 65-70.

 11. Mach M. A.: Conceptual Graphs for Reasoning on Changes in Enterprise’s Environment. W: Tadeusiewicz R., Ligęza A., Szymkat M. (red.), Computer Methods and Systems, VI Konferencja Metody i Systemy Komputerowe Kraków 2007, ISBN 83-916420-4-6, s. 129 – 134.

 12. Mach M. A.: The Concept of Quasi-objects in a Temporal Intelligent System. Proc. IMCSIT-07: International Multiconference On Computer Science and Information Technology, ISSN 1896-7094, PIPS (Polish Information Processing Society) 2007, pp. 755-764.

Major research papers (in Polish)

 1. Mach M. A.: Optymalizacja systemu monitorowania zmian obiektów inżynierskich przy użyciu logik temporalnych. W: Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2011, PN UE Katowice, 2011, s. 96-104.

 2. Mach M. A., Zając P.: Monitorowanie zagrożeń deformacji terenu z użyciem temporalnego systemu inteligentnego na przykładzie kopalni BOT Turów SA. W: Nycz M., Owoc M. L. (red.), Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 133, Wrocław 2010, s. 69-78.

 3. Mach M. A., Owoc M. L.: Problem granulacji wiedzy pochodzącej z różnych źródeł. W: Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Prace Naukowe AE Katowice, 2010, ss. 168-176.

 4. Mach M.A.: Nieliniowe struktury czasu a opis rzeczywistości ekonomicznej. „Informatyka ekonomiczna” 13, Prace Naukowe UE Wrocław, 2009, s. 218-226.

 5. Mach M. A.: Hybrydyzacja wiedzy temporalnej na potrzeby analizy otoczenia przedsiębiorstwa. W: Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji. Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2007, ss. 371-380.