Prof. Celina M. Olszak Ph.D., D.Sc., Full Professor

Major  chapters in monographs (in English)

 1. Olszak, C. M. (2014),  An overview of information tools and technologies for competitive intelligence building: Theoretical approach. In: E. Cohen (ed.),  Issues in Informing Science and Information Technology, Vol. 11, , Informing Science Press, Santa Rosa, California, USA,  pp. 139-153ISBN 978-1-932886-81-8.

 2. Olszak C. M. (2014), Business Intelligence and Analytics in Organizations. In:  M. Mach-Król, C.M. Olszak, T. Pełech-Plichowski (ed.), Advanced in ICT for Business, Industry and Public Sector,  Studies in Computational Intelligence,  Springer 2014, pp.  89-109, ISBN 978-3-319-11327-2.

 3. Olszak, C. M. (2014), Dynamic business intelligence and analytical capabilities in organizations. In: E. Cohen (ed.), e-Skills for Knowledge Production and Innovation, Published by Informing Science Institute, Santa Rosa, California,  pp. 289-303, ISBN 978-1-932886-86-3.4.   

 4. Olszak C.M. (2014), Towards an Understanding Business Intelligence. A Dynamic Capability-Based Framework for Business Intelligence. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (ed.), Annals of Computer Science and Information Systems, Federated Conferences on Computer Science and Information Systems, Volume 2, IEEE, Warsaw, Poland,  pp. 1103-1110, ISBN 978-83-60810-61-3.

 5. Olszak C. M. (2014), IT support for organizational creativity design challenges. In: J. Minster, M. Tvrdikova M (ed.),  IT for Practice 2014, VSB – Technical University of Ostrava,  pp. 129-142, ISBN 978-80-248-3555-6.

 6. Olszak, C. M., Bartuś. T., Bartuś K (2014), Methodology of implementing Multi agent systems to support organization creativity. In: J. Minster, M. Tvrdikova M (ed.),  IT for Practice 2014, VSB – Technical University of Ostrava,  s. 25-32, ISBN 978-80-248-3555-6.

 7. Kisielnicki J, Olszak C. M. (2014), New Trends In Information Communication Technology for Management. Organizational Creativity Support Framework. In: J. Teczke, P. Buła, V. Grosu (ed.),  Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization. International Management Foundation, Cracow Univeristy of Economics, Cracow 2014, pp. 135-149, ISBN 978-83-937642-2-8.

 8. Olszak C.M., Bartuś T. (2013), Multi-Agent Framework for Social Customer Relationship Management Systems. In: E. Cohen (ed.), Issues in Informing Science and Information Technology, Vol.  10,  Informing Science Institute, pp 368-387, ISBN-10: 1932886699.

 9. Olszak C.M. (2013), The Business intelligence-based Organization- new chances and Possibilities.In: V. Ribiere and L. Worasinchai (ed.), Bangkok University,  Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK 44-118-972-4148, pp.  241-249,  ISBN: 978-1-909507-00-5.  

 10. Olszak C. M. (2013),  Assessment of Business Intelligence Maturity in the Selected Organizations. In:  M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (ed.), Annals for Computer Science and Information Systems, Federated Conferences on Computer Science and Information Systems,  Vol. 1,  IEEE, Cracow, Poland, pp. 951–958, ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web), 978-83-60810-53-8 (USB).

 11. Olszak C. M. (2013). Business Intelligence as a key for the success of the organization.  ICT for Practice, in: M. Tvrdíková, J. Ministr (ed.), IT for Practice, Ekonomicka Fakulta VSB-TU Ostrava, 2013, pp 31-40, ISBN 978-80-248-3223-4.

 12. Olszak C.M., Ziemba E.: The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – the Fundamental Assumptions w:  Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, p. 130-138.

 13. Olszak C.M., Ziemba E.: The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – ICT Use in the Silesian Enterprises w:  Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, p. 204-212.

 14. Olszak C.M., Ziemba E.: The Stage of e-Government Maturity in a Polish Region – Silesia w: Journal of Economics & Management, 2011, vol. 7, p.87-103.

 15. Olszak C.M., Ziemba E.: Business Intelligence Systems in Decision Making. In: Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, ed. A. Karnik, M. Stephenson, Middlesex University Dubai, 22-24, November 2011,  p. 1-21.

 16. Olszak C.: Selected Determinants of Applying Multimedia Techniques for Designing Decision Support Systems. In: J. Zupancic, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza: Systems Development Methods for Databases, Enterprise Modeling, and Workflow Management. Kluwer Academic, New York 2000, p. 399-404.

 17. Olszak C. M., Ziemba E: Communities of Practice in Knowledge Management and Organizational Learning. In: Technology for Supporting Reasoning Communities and Collaborative Decision Making: Cooperative Approaches. Ed. by J. Yearwood and A. Stranieri. Information Science References, Hershey, New York 2011, p. 76-93.

Major chapters in monographs (in Polish)

 1. Olszak C. M. (2014), Cywilizacja informacyjna. W: C. M. Olszak (red.), Informatyka dla biznesu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 15-38,  ISBN 978-83-7875-207-3.2. 

 2. 2.      Olszak C.M. (2014), Informatyka dla decydentów i kadry kierowniczej. Informatyka dla biznesu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 149-177, ISBN 978-83-7875-207-3.

 3. Olszak C. M., Batko K.: Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice eLearning System. W: E-learning – narzędzia i praktyka. Praca pod redakcją M. Dąbrowskiego i M. Zając. Fundacja promocji i akredytacji Kierunków ekonomicznych, Warszawa 2012, s. 176-185.

 4. Olszak C. M.: Systemy informatyczne analityczno-raportujące. W: Informatyka gospodarcza. Praca pod redakcją J. Zawiły-Niedźwieckiego, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicza. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa, 2010, s. 445-474.

 5. Olszak C. M.: Gospodarka oparta na wiedzy – wybrane wyniki badań, dotyczące wykorzystania ICT w śląskich przedsiębiorstwach. W: Ekonomia jako obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju. Praca zbiorowa pod redakcją B. Kos. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 211-223.

 6. Olszak, C. M., Ziemba E., Żelazny R.: Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, s. 17-27.

 7. Olszak, C. M.: Uwarunkowania i determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, s.27-47.

 8. Olszak, C. M.: Systemy analityczno-decyzyjne w organizacjach opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, s.257-280.

 9. Olszak C. M., Billewicz G., Ziemba E: Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, s. 109- 152.

 10. Olszak C. M., Billewicz G., Ziemba E: Systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym w organizacjach opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, s. 317-336.

 11. Olszak C. M.: Wyzwania ery wiedzy. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa 2007, s. 17-39.

 12. Olszak C. M., Ziemba E.: Strategie rozwoju systemów gospodarki elektronicznej. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa 2007, s. 41-54.

 13. Olszak C. M.: Systemy Business Intelligence. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa 2007, s. 221-241.

 14. Olszak C. M., Sołtysik A.: Hurtownie danych oraz wielowymiarowe analizy. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa 2007, s. 242-258.

Major monographs

 1. Olszak C.M., Bartuś T., Bartuś K., Lorek P., Billewicz G. (2013), ICT czynnikiem kluczowym sukcesu firmy. Jak za pomocą BI poznać własną firmę. Professional Publishing , Praha, ISBN 978-80-7431-135-2

 2. Lorek, E., Olszak, C. (2013).  Działania edukacyjne na studiach doktoranckich w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia, podstawowe wyzwania i rekomendacje, w: K. Jędralska (red.), Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 37-45, ISBN978-83-7875-138-0, stron łącznie 269.

 3. Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych.Red. C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne 113. Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach, 2012.

 4. Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Red C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach, 2012.

 5. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak i G. Billewicz. SWSZ, Katowice 2011, s.202.

 6. Współczesne systemy informatyczne. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak. SWSZ, Katowice 2011, s.161.

 7. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Red. C. M. Olszak, E. Ziemba. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010.

 8. Buk H., Olszak C.M., Ziemba E., Rówińska M. (red.), Ekonomia i Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2010.

 9. Olszak C. M.  (red.): Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. UE, Katowice, 2010.

 10. Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, s.208.

Major research papers (in English)

 1. Olszak C.M. (2014), Business Intelligence in cloud. Polish Journal of Management Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 115-126, ISSN 2081-7452.

 2. Olszak C. M., Bartuś T. (2013).  Model for Social Customer Relationship Management. Multi-Agent Approach, Journal of Management and Finance, No. 3, pp 116-130, ISSN 2084-5189.

 3. Olszak C. M. (2013). Business Intelligence for Information Society, in: C. Martin, M. Malinowska (ed.),  La Societe De L’Information. Perspective Europeenne Et Globale. La Societe de L’Information Et Ses Enjeux Pour Les Enterprises.  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, No. 150, Katowice, pp 11-23, ISSN 2083-8611.

 4. Olszak C.M., Bartuś T. (2013). Multi-Agent Framework for Social Customer Relationship Management Systems, in E. Cohen (ed.), Issues in Informing Science and Information Technology, Vol.  10,  Informing Science Institute, pp 368-387. iisit.org/Vol10/IISITv10p367-387Olszak0055.pdf, ISBN-10: 1932886699  ISBN-13: 978-1932886696.

 5. Olszak C.M. (2013). The Business intelligence-based Organization- new chances and Possibilities. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance, Bangkok University, in; V. Ribiere and L. Worasinchai (ed.), Bangkok University,  pp 241-249,  E-Book ISBN: 978-1-909507-01-2, E-Book ISSN: 2049-6826, Book version ISBN: 978-1-909507-00-5, Book Version ISSN: 2049-6818. Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK 44-118-972-4148.

 6. Olszak C. M. (2013).  Assessment of Business Intelligence Maturity in the Selected Organizations, in:  M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (ed.), Annals for Computer Science and Information systems, Vol. 1.  Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) pp 951–958. Link do publikacji

 7. Olszak C. M. (2013). Intelligence entrepreneuriale et societe de l’information. Management & Gouvernance.  Entreprises – Territoires-Societes,  No 10/2-13, Cahieres Internationaux du Reseau PGV, ISSN: 2104-2438, pp. 43-52.

 8. Olszak C.M. (2013). Business Intelligence for building the competitive advantage in retail industry, in : Proceedings of Oxford Retail Future Conference. Big data, Business Intelligence and Real-time Analytics in Retail, Institute of Retail Management, University of Oxford, pp 4.

 9. Olszak C. M., Ziemba E.: Building a Regional Structure of an Information Society on the Basis of e-Administration. In: Issues in Information Science and Information Technology. Edited by Eli B. Cohen. Volume 9, 2012, Informing Science Press, pp. 277-295. Link do publikacji

 10. Olszak C. M.: Competing with Business Intelligence, in: IT for practice. Ekonomicka fakulta VSB-TU Ostrawa, 2012, p. 98-108, ISBN 978-80-248-2818-3.

 11. Olszak C.M, Batko K. The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Poland, Proceedings of Federated Conferences on Computer Science and Information Systems, 2012, p. 997 – 1004.

 12. Olszak C. M., Ziemba E.: Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in Small and Medium Enterprises on the Example of Upper Silesia, Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Volume 7, 2012, pp.129-150. Informing Science Press. Link do publikacji

 13. Olszak C. M., Ziemba E.: The Use of ICT for Economic Development in the Silesian Region in Poland. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, & Management. Volume 6, Informing Science Institute, California, 2011, p. 197-216. Link do publikacji

 14. Olszak C.M., Ziemba E.: Business Intelligence Systems in Decision Making. In: Proceedings of Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, Middlesex University Dubai, 22-24, November 2011.

 15. Olszak C.M., Ziemba E.: The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – the Fundamental Assumptions w: Advanced Information Technologies for Management AITM 2011, Ed. by. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, p.130-138.

 16. Olszak C.M., Ziemba E.: The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – ICT Use in the Silesian Enterprises. In: Advanced Information Technologies for Management AITM 2011, Ed. by J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, p. 204-212.

 17. Olszak C. M., Ziemba E.: The Stage of e-Government Maturity in a Polish Region – Silesia. „Journal of Economics Management”, 2011, p. 87-103.

 18. Olszak C. M., Ziemba E.: Business Performance Management for Competitive Advantage. In: Ecommerce, ePayments and new Entrepreneurship. Journal of Internet Banking and Commerce, September 2010, Volume 15, No 3. Published by Array Development, Ottawa, Canada, 2010, p. 93-104. Link do publikacji

 19. Olszak C. M., Ziemba E.: Knowledge Management Curriculum Development: Linking with Real Business Needs. In: Information in Motion, Ed. by E. B. Cohen, Issues in Informing Science and Information Technology, Volume 7, Informing Science Institute, 2010, p. 235-248. Link do publikacji

 20. Olszak C. M., Ziemba E.: The Information society development strategy on a regional level. In: The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology 2009, Volume 6, p. 213-225. Link do publikacji

 21. Olszak C. M. Ziemba E.: Strategic goals for the information society development and an example of their attainment. In: Information Management. Ed. by B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk University Press, Gdańsk 2009, p. 140-150.

 22. Olszak C.M., Ziemba E.: Системы Business Intelligence в управлении знаниями и создании конкурентного преимущества компании, in: Экономика фирмы и управление проектами. Эффективность информационных систем на предприятияя, Российский экономический конгресс (РЭК-2009) пройдет в Москве с 7 по 12 декабря 2009 года, Российскaя Aкaдeмия Haук, Москвa 2009, p. 1-9, ISBN 987-5-9940-0219-3.

 23. Olszak C. M., Ziemba E.: Organizational and Technological Aspects of Usage of Communities of Practice in Tacit Knowledge Management and Organizational Learning. In: Advanced Information Technologies for Management – AITM 2008. Ed. By. J. Korczak, H, Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of the Wrocław University of Eonomics, Wrocław 2008, p. 134-149.

 24. Olszak C. M., Ziemba E.: Communities of Practice in Knowledge Management and Organizational Learning. In: Harnessing Knowledge Management to Build Communities. Ed. By F. Burstein, G. Johanson, H. Thomspon. ACKMIDS 08, Monash University, Australia 2008, p. 1-16.

 25. Olszak C. M., Ziemba E.: A Conceptual Model of the ICT Support for Intellectual Capital Management. Advanced Information Technologies for Management - AITM’2008. Ed. by J. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski. Publishing House of the University of Economics, Wrocław 2008, p. 89-101.

 26. Olszak C. M., Ziemba E.: The Conceptual Model of Web Learning Portal for Small and Medium Sized Enterprises. In: The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, Volume 5, 2008, p. 335-351. Link do publikacji

 27. Olszak C. M., Ziemba E.: Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems. In: Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, & Management. Informing Science Institute, California 2007, p. 135-148. Link do publikacji

 28. Olszak C. M., Ziemba E.: Some Guidelines on the Methodology of Designing and Implementing Business Intelligence Systems. In: Information Management. Ed. by B. F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk University Press, Gdańsk 2007, p.76-87.

 29. Olszak C. M., Bartuś K., Bartuś T.: Application of Web Mining in creating a long Lasting Customer Relationship. In: Mass-Customization. Ed by. K. Winczura. University of Information Technology and Management, Rzeszów 2007.

Major research papers (in Polish)

 1. Bratnicki M., Olszak C.M., Kisielnicki J. (2014), Twórczość organizacyjna i ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją. Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, 1(31), 2014, s.13-35, ISSN 1507-3858.

 2. Bratnicki M., Olszak C.M., Kisielnicki J. (2014), Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej. Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, 1(31), 2014, s. 36-46, ISSN 1507-3858.      

 3. Olszak C.M., Bartuś K., Billewicz G. (2014), Skala wykorzystania innowacyjnych strategii zarządzania relacjami z klientami CRM. Wybrane wyniki badań. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 183, Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Część I, (red.) H. Bieniok, s. 205-218, ISSN 2083-8611. 

 4. Olszak C.M., Billewicz G. (2014), Wdrażanie systemów klasy CRM -Etapy i wybrane problemy. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 187, Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych,( red.) B. Kos, s. 240-250, ISSN 2083-8611.

 5. Olszak C. M. (2013). Organizacja oparta na Business Intelligence – wybrane wyniki badań empirycznych, w: B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badan ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 136, 2013, s. 231-244, ISSN 2083-8611.

 6. Olszak C. M.: Organizacja oparta na Business Intelligence. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Red C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 9-29.

 7. Olszak C. M., Wróbel M.: Rola technologii informacyjnej w procesie samokształcenia. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Red C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s.115-132.

 8. Olszak C. M., Kuśmierczyk M.: Telepraca jako forma organizacji pracy na przykładzie firmy Cisco Polska. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Red C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 145-157.

 9. Olszak C. M.: Analiza i ocena dorobku naukowego z zakresu problematyki Business Intelligence – wybrane zagadnienia. W: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych. Red. C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne 113. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s.11-26.

 10. Olszak C. M.: Krytyczne czynniki sukcesu wdrażania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Gospodarka Elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Zeszyty Naukowe nr 702. Ekonomiczne Problemy Usług nr 87. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 110-119.

 11. Olszak C. M.: Przegląd i ocean wybranych modeli dojrzałości Business Intelligence W: Informatyka ekonomiczna nr 22. Praca pod redakcją J. Korczaka, H. Dudycz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław, 2011.

 12. Olszak C. M., Ziemba E.: Rozwój E-administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim. W: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Tom II, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011, s. 250-266.

 13. Olszak C. M.: Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence. „Problemy Zarządzania”. Zeszyt specjalny. Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 2011, s 85-96.

 14. Olszak C. M., Batko K.: Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - na przykładzie AE Katowice e-Learning System. W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. „E- mentor”, 2011.

 15. Olszak C. M., Ziemba E.: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Aspekt e-administracji. W: Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony. Red. B. Kos. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 89, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, s. 103-116.

 16. Olszak C. M., Batko K.: Realizacja koncepcji e-zdrowie – studium przypadku. W: Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy. Red. B. Kos. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 90, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, s. 35-44.

 17. Bratnicki M., Olszak C.M., Ziemba E.: Bilansowanie eksploracji i eksploatacji wiedzy dla tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca pod redakcją J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowice 2010, s. 137-147.

 18. Olszak C. M., Ziemba E.: Koncepcja kształcenia w zakresie zarządzania wiedzą organizacji. W: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego. Praca pod redakcją J. Korczaka, I. Chomiak-Orsy i H. Sroki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 351- 363.

 19. Olszak C. M.: Założenia do obsługi platformy e-learningowej. W: Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. Praca pod redakcja C. M. Olszak. Wydawnictwo UE, Katowice, 2010.

 20. Olszak C. M.: Rzecz o metodologicznych aspektach budowy współczesnych systemów informatycznych zarządzania – wybrane zagadnienia. W: Komputerowe systemy zarządzania. Praca pod redakcją W. Chmielarza i J. Turyny. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2009, s. 117-128.

 21. Olszak C. M.: Wybrane kierunki rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej. W: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną Praca zbiorowa pod redakcją K. Lisieckiej i T. Papaja. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 103- 110.

 22. Olszak C. M., Ziemba E.: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie – cele i kierunki działań. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’09. Praca zbiorowa pod redakcją J. Gołuchowskiego i A. Frączkiewicz-Wronki. AE, Katowice 2009, s. 409- 422.

 23. Olszak C. M., Adamczewski T., Olszówka K.: Struktury klastrowe w gospodarce elektronicznej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 7-13.

 24. Olszak C. M., Bartuś K.: Analiza i ocena wybranych modeli eksploracji danych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 253-262.

 25. Olszak C. M., Billewicz G.: Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu publicznym (na przykładzie administracji publicznej). W: Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Praca zbiorowa pod redakcją A. Frączkiewicz-Wronki. AE, Katowice 2009, s. 381-401.

 26. Olszak C. M.: Analiza kierunków rozwoju komputerowego wspomagania decyzji w zarządzaniu. W: Informatyka w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak. ŚWSZ, Katowice 2008.

 27. Olszak C. M.: Analiza i ocena wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu organizacją. W: Informatyka dla przyszłości. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kisielnickiego. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s.13-20.

 28. Olszak C. M.: Przegląd najważniejszych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu – ujęcie metodologiczne. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2008. Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. Praca zbiorowa pod redakcją M. Pańkowskiej, T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice 2008, s. 157-163.

 29. Olszak C. M., Olszówka K., Adamczewski T.: Analiza możliwości wykorzystania wnioskowania na podstawie przypadków. W: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzanie informacją i wiedzą. Praca zbiorowa pod redakcją L. Kiełtyki. Difin, Warszawa 2008, s. 397-404.

 30. Olszak C. M., Adamczewski T.: Wykorzystanie narzędzia SFH_FORM_framework do budowy systemu klasy CMS. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2007. Praca zbiorowa pod redakcją T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice 2007, s. 201-209 (udział własny 50%).

 31. Olszak C. M., Billewicz G.: Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2007. Praca zbiorowa pod redakcją T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice 2007, s. 13-21.

 32. Olszak C. M., Olszówka K.: Gromadzenie danych o użytkownikach na potrzeby personalizacji portali internetowych. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2007. Praca zbiorowa pod redakcją T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice 2007, s.273-278.