Research

MINISTERIAL PROJECTS AND PROJECTS FINANCED BY THE EUROPEAN FUNDS

Research

Different internal, ministerial and financed from European funds projects are undertaken in Department of Business Informatics.

The latest projects:

 • Multiagent approach in designing enterprises systems , 9010/R14/R15, MNiSZW (2014 – 2015)
 • Methodology of computer- supported  organizational creativity, UMO-2013/08/B/HS4/00473, (2014-2016)
 • Information systems for decision support in small and medium companies of the Polish- Czech border  area CZ.3.22/3.3.04/12.02994, (2012-2013)
 • Development of systematic approach to the sustainable development of the information society – on the example of Poland 2011/01/B/HS4/00974, (2011-2014)
 • EFS project “Human Capital. National cohesion strategy. Development and implementation of cohesion activities for promotion of transformations in order to achieve educational standards”. UE, Katowice (2009-2011)
 • Information systems in knowledge-based economy (2009-2010).
 • Trends in the development of information society and knowledge-based economy on the example of Silesian region. Methodological and practical approach (2008-2010)
 • Corporate portals design for knowledge management support in small and medium enterprises (2007-2010)
 • Design and implementation of Business Intelligence systems in management of an  organization (2005-2007)

Other

 1. Współczesne systemy informacyjne w transformacji oraz reinżynierii organizacji i jej otoczenia. ETAP III - Analiza i synteza wyników badań, 2013

 2. Współczesne systemy informacyjne w transformacji oraz reinżynierii organizacji i jej otoczenia. ETAP II - Systemy  CRM  narzędziem transformacji  współczesnej organizacji, 2012

 3. Doskonalenie treści i narzędzi dydaktycznych do prowadzenia specjalności Gospodarka elektroniczna, 2012

 4. Współczesne systemy informacyjne w transformacji oraz reinżynierii organizacji i jej otoczenia, 2011

 5. Wróbel M.: Platformy edukacyjne w kształceniu zawodowym, 2011

 6. Inżynieria systemów informatycznych w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, 2010

 7. Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy – zintegrowane zarządzanie organizacją i audyt gospodarczy z wykorzystaniem systemów informatycznych, Etap III, 2010

 8. Zarządzanie informacją – koncepcja nowej specjalności kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, Etap II, 2009

 9. Inżynieria systemów informatycznych w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, 2009

 10. Zarządzanie informacją – koncepcja nowej specjalności kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, 2008

 11. Olszówka K.: Personalizacja portali korporacyjnych w procesie kreowania wizerunku organizacji, 2008

 12. Internetowe metody zarządzania- etap III, 2008

 13. Internetowe metody zarządzania, Koncepcja portalu wiedzy na potrzeby mśp w zakresie możliwości wykorzystywania technologii internetowych – etap II, 2007

 14. Internetowe metody zarządzania- etap I 2006

 15. Specyfika tworzenia portali korporacyjnych wspomagających zarządzanie wiedza niejawną. W: Zarządzanie wiedzą w organizacji gospodarczej. Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą niejawną, 2005

 16. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 2004-2006