Contact

Photo of Krzysztof  Niestrój

Krzysztof Niestrój


Coordinator for the Integrated Qualifications System

National Qualification System: krk.ue.katowice.pl 

Entry to the System "S4": https://web.ue.katowice.pl/sylabusy/uczelnia 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice