Bal, który odbył się w 20010 roku. foto: kaczmarek.art.pl