Wyróżnienie InterStar

Co roku w trakcie organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach "Dnia Internacjonalizacji", wręczone zostaje prestiżowe wyróżnienie InterStar dla młodych naukowców za szczególny wkład w umiędzynarodowienie naszej Uczelni.

Kryteriami oceny kandydatów do tej nagrody jest liczba i znaczenie publikacji zagranicznych, udział w projektach o charakterze międzynarodowym oraz liczba i charakter wyjazdów zagranicznych w okresie ostatnich trzech lat.

Laureaci nagrody InterStar:

InterStar 2021

InterStar 2020

InterStar 2019

InterStar 2018

InterStar 2017

InterStar 2016

InterStar 2015