Przejdź do menu Przejdź do treści

Laureat InterStar 2021

 

mgr Mariia Rizun

Kolegium Informatyki i Ekonometrii

Katedra Informatyki

Mgr Mariia Rizun pracuje w Katedrze Informatyki od roku 2016. W latach 2017, 2018 i 2019 w ramach mobilności akademickiej Erasmus+ prowadziła zajęcia z przedmiotu "Social Network Analysis: Theory and Application" na uczelniach w Rumunii, Francji i Portugalii. Od roku 2017 współpracuje z Uniwersytetem Technicznym w Brandenburgii (Niemcy). W ramach współpracy prowadzi zajęcia z przedmiotu "Social Network and Sentiment Analysis" dla studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu. Również w ramach współpracy opublikowała artykuły naukowe w czasopiśmie International Journal of Knowledge Engineering (rok 2018) oraz w materiałach konferencyjnych "Lecture Notes in Business Information Processing", Springer (rok 2017). W latach 2019-2021 we współautorstwie z pracownikami UE Katowice opublikowała 6 artykułów naukowych w czasopismach: "Sustainability", "International Journal of Environmental Research and Public Health", "Digital Policy, Regulation and Governance", "International Journal of Online and Biomedical Engineering", oraz w materiałach konferencyjnych "Information Systems Development: Information Systems Beyond 2020" i "Joint Proceedings of the BIR 2019 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research". W ramach pracy doktorskiej (pisanej w j. angielskim) mgr Mariia Rizun prowadzi badanie uczelni wyższych w kraju i za granicą.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3