Przejdź do menu Przejdź do treści

Laureat InterStar 2022

 

dr Łucja Waligóra

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Zarządzania  

dr Łucja Waligóra – pracuje od 2018 r. w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi - w szczególności: różnorodnością pracowników ze względu na ich wiek i wpływem owej różnorodności na wyniki finansowe i pozafinansowe organizacji, z uwzględnieniem także innych zmiennych, takich jak: dyskryminacja, klimat w miejscu pracy, praktyki HR, transfer wiedzy, sprawiedliwość organizacyjna. Swoją uwagę badawczą skupia wokół zagadnień i koncepcji wywodzących się z teorii nauk o zarządzaniu: teoria oparta na zasobach, teoria oparta na wiedzy, teoria sprawiedliwości organizacyjnej, teoria kapitału społecznego oraz teorii z zakresu psychologii społecznej: teoria wieku, teoria selektywności społeczno-emocjonalnej i teoria tożsamości społecznej. Jest autorką licznych publikacji naukowych, ukazujących się z czasopismach zagranicznych. Swoje referaty wygłaszała podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Zaangażowana jest w projekty naukowo-badawcze, zarówno krajowe i międzynarodowe. Obecnie zaangażowana jest w międzynarodowy projekt ExCORE "International Center of Research Excellence in Transition of Coal Regions", finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, współpracując m.in. z VSB - Technical University of Ostrava oraz University of Verona.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3