Przejdź do menu Przejdź do treści

Laureat InterStar 2023

 

mgr inż. Paulina Rutecka

Katedra Informatyki

Wydział Informatyki i Komunikacji 

Mgr inż. Paulina Rutecka pracuje w Katedrze Informatyki od roku 2019. Uzyskała tytuł magistra w dyscyplinie nauk technicznych, w zakresie Informatyki na Politechnice Częstochowskiej. Specjalizuje się w problematyce tworzenia oraz jakości aplikacji internetowych, projektowania doświadczeń użytkowników, a także problematyce zrównoważonego rozwoju w turystyce. Jest związana z branżą agroturystyczną, która stała się podmiotem jej badań w ramach pracy doktorskiej. Od 2019 roku opublikowała sama, we współautorstwie z pracownikami UE Katowice lub we współautorstwie z naukowcami z Hiszpanii i Portugalii łącznie 17 publikacji naukowych. Dwukrotnie otrzymała Rektorski Grant Naukowy za publikację artykułów w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2020 oraz 2022. W 2023 roku, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otrzymała grant dla wyróżniających się młodych pracowników badawczo-dydaktycznych. Uczestniczyła w 8 zagranicznych konferencjach naukowych m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W 2022 roku brała udział w stażu dydaktycznym w ramach programu POWER na Uniwersytecie La Laguna na Teneryfie w Hiszpanii, którego opiekunem był prof. Eduardo Parra-López, prezes Hiszpańskiego Stowarzyszenia Ekspertów Naukowych w Turystyce. Od października 2022 jest uczestnikiem projektu „International Center of Research Excellence in Transition of Coal Regions” (ExCORE) finansowanym ze środków NAWA. Jest członkiem komitetu organizacyjnego projektu International Week „Internet Communication Management”, organizowanego przez Katedrę Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3