Przejdź do menu Przejdź do treści

Szczegółowy Program IV Sympozjum BPM

19 kwietnia 2024

8:00-8:45 — Rejestracja uczestników konferencji (Hol Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, ul. Bogucicka 5)

8:45-9:00 — Przerwa kawowa

9:00-9:15 — Otwarcie IV Sympozjum BPM na Uniwersytecie Ekonomiczny w Katowicach

 

9:15-10:15 — Sesja otwierajaca IV Sympozjum BPM (sesja w j. angielskim):

Dr Wilfrid Utz, Challenging Innovation in Business Process Management: OMiLAB's Digital Innovation Environment in Action

Moderator Sesji: Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

10:15-11:15 — Sesja 1: BPM & Automatyzacja procesów

Moderator Sesji 1: Dr hab. Renata Gabryelczyk, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Witold Chmielarz, dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz,  prof. UE

Uwarunkowania zarządzania procesami w rozwoju organizacji

dr hab. prof. UJ Regina Lenart-Gansiniec

Czynnik sprzyjające i ograniczające wdrożenie sztucznej inteligencji w instytucjach szkolnictwa wyższego

dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ, prof. Viacheslav Chebotarov, dr Iegor Chebotarov

Procesy transformacji narodowych kultur biznesowych w nowoczesnych warunkach

dr hab. inż. Piotr Sliż, prof. UG, dr Justyna Berniak-Woźny, dr Jędrzej Siciński, mgr Magdalena Balbuza-Kudzian

Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce: Raport 2024

dr Marek Szelągowski

Wpływ natury na sposób modelowania procesów biznesowych

 

11:15-11:30 — Przerwa kawowa

 

11:30-12:30 — Sesja 2: BPM & Zastosowanie w praktyce

Moderator Sesji 2: Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. PW, dr inż. Kamil Żbikowski

Problem alokacji zasobów w procesach biznesowych

mgr Maciej Krzan, dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW, Dr.-Ing. Maciej Suchomski Automatyzacja procesu deklaracji celnej na przykładzie międzynarodowej firmy logistycznej
dr inż. Filip Nowak

Metoda szybkiej transformacji procesów informacyjno-decyzyjnych

mgr Kamila Łuczak

Usprawnienie procesu prototypowania z wykorzystaniem narzędzia Uizard

dr hab. Krzysztof Nowosielski, dr inż. Zdzisław Kes

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych UE Wrocław

dr inż. Katarzyna GdowskaMetodyka SCOR w analizie procesów w cyrkularnych łańcuchach dostaw

 

12:30 Prezentacja Sponsora KeyNote Business: BOC Group

Prelegent: Michał Kossowski, Prezes Zarządu, Management Consultant

Tytuł wystąpienia: Procesy to nie tylko BPMN. ADONIS to nie tylko procesy.

12:50 Prezentacja Partnera Sympozjum KeyNote Business: WEBCON

Prelegent: Urszula Słupik

Tytuł wystąpienia: Low Code / No Code – automatyzacja procesów w biznesie i edukacji

 

13:10-13:50 — Lunch

 

13:50 — Prezentacja Sponsora KeyNote Business: Genpact

Prelegent: Paweł Kukla, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny, Genpact

Tytuł wystąpienia: AI, które wzmacnia – praktyczne wdrażanie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych

14:10 — Prezentacja Sponsora KeyNote Business: ATERIS SA

Prelegent: Daniel Orzałkiewicz

Tytuł wystąpienia: Eksploracja procesów biznesowych za pomocą Aris Process Mining

 

14:30-15:30 — Sesja 3: BPM & Sztuczna inteligencja

Moderator Sesji 3: Dr Krzysztof Kluza, AGH

dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH

Eksploracja procesów oparta na niskopoziomowych danych – wyzwania i podejścia

dr hab. Beata Detyna, prof. ANS AS, dr Piotr Sylwestrzak

Artificial Intelligence in BPM: Challenges, Benefits and Best Practices

dr inż. Kamil Żbikowski, dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. PW

Identyfikowanie nieefektywności w procesie zakupowym z wykorzystaniem narzędzia Process Mining

dr Klaudia Martinek-Jaguszewska

Dobór rozwiązań automatyzacyjnych i sztucznej inteligencji do procesów biznesowych

dr n. inż.-techn. Karol Chlasta, mgr Jacek Mańko

Machine Learning-based Address Validation for Improved Organisational Data Management

dr Przemysław PolakTypy zadań w BPMN w kontekście reprezentowania czynności wykonywanych przez sztuczną inteligencję

15:30-15:45 — Przerwa kawowa

 

15:45-16:30 — Sesja 4: BPM & Wiedza i Edukacja

Moderator Sesji 4: Dr hab. inż. Piotr Sliż, Prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Natalia Potoczek, prof. INE PAN, mgr Katarzyna Homoncik, mgr inż. Artur Kornatka, mgr inż. Jarosław Bochenek, mgr inż. Krzysztof Hornik

Optymalizacja procesów dydaktycznych w systemie Cloud Academy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJMapowanie strumienia wartości w doskonaleniu procesów w szkole wyższej
mgr Andrzej GreńczukDobór notacji procesowych w wizualizacji wiedzy prawniczej

mgr inż. Piotr Biernacki

Modelowanie procesów w BPMN – znaczenie mechanizmów wykonania procesów dla precyzyjnej identyfikacji procesu biznesowego

 

16:30 Prezentacja nowości wydawniczych nt. BPMN Pana Zbigniewa Misiaka pt. „Możliwości dydaktyczne związane z nową książką Modelowanie procesów biznesowych. BPMN 2.0 od podstaw” (online)

16:50 — Podsumowanie IV Sympozjum BPM

 

17:00-17:15 — Przerwa kawowa

 

17:15-18:45 — Warsztaty: Znaczenie danych w procesach zakupowych nowych technologii

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3