Soliści

Olga Ksenicz

Absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Piotra Łykowskiego (dyplom z wyróżnieniem w czerwcu 2004 roku), obecnie pracownik naukowy (adiunkt) macierzystego wydziału. Przed podjęciem studiów muzycznych ukończyła (dyplom z wyróżnieniem) Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Zielonej Górze (klasa ad. Anny Ulwańskiej) oraz koncertowała jako solistka i kameralistka Zespołu Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis", mającego swą siedzibę w Gdańsku.

W 2007 roku zrealizowała przewód doktorski w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i od tego roku prowadzi samodzielną klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym wrocławskiej Akademii Muzycznej; w czerwcu 2014 roku sfinalizowała na rodzimej uczelni procedurę habilitacyjną. Na wrocławskiej uczelni prowadzi również wykłady w ramach przedmiotów "Zarys stylistyki muzyki dawnej" oraz "Seminarium wykonawstwa muzyki dawnej".

Współpracowała jako solistka m. in. z Warszawską Operą Kameralną.  Występowała na estradach Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Występowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz zespołami Filharmonii Częstochowskiej i Filharmonii Koszalińskiej pod kierunkiem takich dyrygentów, jak Marek Pijarowski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Kraszewski, Ruben Silva oraz Jerzy Swoboda. Współpracowała także z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu.

W trakcie studiów muzycznych uczestniczyła w licznych kursach interpretacyjnych i mistrzowskich (odbywających się m. in. w ramach międzynarodowych festiwali „Wratislavia Cantans”), pracując pod kierunkiem wybitnych artystów, m. in. prof. Christiane Hampe, Izabelli Kłosińskiej, Jadwigi Romańskiej-Gabryś, Ewy Iżykowskiej (dyplom mistrzowski w 2002 roku), Ingrid Kremling-Domanski (dyplom mistrzowski w roku 2003, 2005 oraz 2011), Ralfa Döringa i Paula Esswooda. Od października 2003 do lutego 2004 roku przebywała na stypendium w Hochschule für Musik w Kolonii, pracując pod kierunkiem śpiewaczki o europejskiej renomie i znakomitego pedagoga – prof. Barbary Schlick. W roku akademickim 2003/2004 była także stypendystką Ministra Kultury. Obecną działalność pedagogiczną łączy z regularnym uczestnictwem w kolejnych kursach interpretacyjnych, m. in. pod kierunkiem prof. Helgi Meyer-Wagner, prof. Ingrid Kremling-Domanski, prof. Piotra Kusiewicza oraz prof. hc Teresy Żylis-Gara, oraz z działalnością koncertową. Na swoim koncie sopranistka ma także dokonane dla firmy fonograficznej "Musicon" nagranie płyty z prawykonaniem współczesnym utworów religijnych Józefa Elsnera, zrealizowane w ramach nowatorskiego projektu "Musica Claromontana" (przywracanie do obiegu muzycznego utworów zachowanych w archiwach muzycznych klasztoru jasnogórskiego), opublikowane w maju 2009 roku.

Zdobyte laury konkursowe to m. in.: wyróżnienie za wykonanie arii barokowej na I Ogólnopolskim Konkursie Sopranowym im. Haliny Halskiej we Wrocławiu (2001), wyróżnienie za wykonanie utworów patrona konkursu na II Konkursie Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (2002), III nagroda i nagroda specjalna (za wykonanie "Pieśni Roksany" z opery "Król Roger" Karola Szymanowskiego) na VI Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach (2003), etap finałowy przesłuchań "Concorso Internazionale di canto per IV centrnario dell’opera" w Weronie (2007).

Repertuar wokalistki obejmuje szerokie spektrum utworów od renesansu po współczesność, ze szczególnym naciskiem na muzykę oratoryjno-kantatową baroku i klasycyzmu, zwłaszcza włosko- i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego (twórczość m. in. C. Monteverdiego, A. Scarlattiego, G. B. Pergolesiego, A. Vivaldiego, G. F. Haendla, J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta).

prof. Piotr Łykowski

W latach 1970 – 1988 był chórzystą "Poznańskich Słowików" Stefana Stuligrosza. W 1989 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Eugeniusza Sąsiadka.

Na III Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (1988) zdobył I Nagrodę i  trzy wyróżnienia specjalne (m.in. za wirtuozerię). Ma na swym koncie około 1000 występów solowych w całej niemal Europie, także na międzynarodowych festiwalach muzycznych. Zgodnie z typem swego głosu (kontratenor) specjalizuje się w wykonawstwie muzyki baroku, głównie kantatowo-oratoryjnej: ma w swoim repertuarze ponad 100 takich partii; od wczesnobarokowych koncertów wokalnych i pasji, do "Stabat Mater" Arvo Pärta.

Jest również cenionym artystą scen operowych. Brał udział m.in. w polskich premierach scenicznych oper: "Orfeusz", "Powrót Ulisessa", "Koronacja Poppei" Claudio Monteverdieo, "Raj utracony" Krzysztofa Pendereckiego, "Iwona, księżniczka Burgunda" Zygmunta Krauzego, "Echnaton" Philippa Glassa, "Potop" Igora Strawińskiego, "Zagubiona autostrada" Olgi Neuwirth, a także musicalu "Sweeney Todd". Zrealizował wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. "Mesjasza" Haendla, "Euridice" Periego, "Stabat Mater" Bononciniego). Jest prawykonawcą muzyki Zbigniewa Preisnera do filmu "De Aegypto" oraz "Requiem dla Mojego Przyjaciela".

Działa również na niwie pedagogicznej. Jest nauczycielem śpiewu solowego we wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz w PSM II stopnia we Wrocławiu. Od wielu lat prezentuje swoje referaty i prowadzi zajęcia seminaryjne na kursach interpretacyjnych, jest również zapraszany jako juror międzynarodowych i krajowych konkursów wokalnych. Od kilkunastu lat kieruje Kursem Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej we Wrocławiu. Jest również współtwórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego w Kudowie Zdroju. W 2004 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Od 2000 roku zajmuje odpowiedzialne stanowiska we władzach Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu –  był Kierownikiem Katedry Wokalistyki, Dziekanem, Prodziekanem. Na kadencję 2016-2020 został ponownie wybrany Dziekanem Wydziału Wokalnego. Od września 2013 roku jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.

Szymon Szymik

Naukę śpiewu rozpoczął w 2012 roku. Jest absolwentem Wydziału Wokalnego PSM II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W czasie nauki w szkole muzycznej zdobył następujące nagrody: wyróżnienie na IX Ogólnopolskim Konkursie im. Ludomira Różyckiego (Gliwice, 2013), I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie im. Mieczysława Karłowicza (Katowice, 2013), III miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Śpiewu Solowego (Olsztyn, 2014), wyróżnienie oraz III miejsce w kategorii od 21 lat za najlepiej wykonaną pieśń polską w XIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny (Wrocław, 2014), I miejsce oraz wyróżnienie w I Śląskim Konkursie Wokalnym w Katowicah za najlepiej wykonaną pieśń M. Karłowicza (2014), I miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie im. Ludomira Różyckiego (Gliwice, 2015), I miejsce w I ogólnopolskim konursie wokalnym im. Jana Kiepury w Sosnowcu, I miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Pieśni sakralnej Ars Et Gloria w Katowicach oraz I miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie wokalnym im. Franciszki Platówny w Kielcach.

Brał również czynny udział w projekcie mistrzowskim "Europa u bram". W 2014 roku otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia artystyczne. Jest również stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu za dotychczasowe sukcesy. Muzycznie udziela się także jako dyrygent scholi Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach. Pasję muzyki godzi z pracą w zakładzie produkcyjnym, gdzie pracuje na stanowisku technologa.