O Jubileuszu

Wraz z Inauguracją roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczyna obchody Jubileuszu 85-lecia Uczelni pod hasłem "Siła jedności". Podczas obchodów Uniwersytet celebruje rocznicę powstania uczelni, a także podkreśla, jak ważną rolę pełnią członkowie wspólnoty akademickiej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 r. 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Nasza Alma Mater jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku, jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych.