Konferencja - cel, tematyka

Jubileuszowa Wydziałowa konferencja pt. Nauki o zarządzaniu - dokonania, trendy, wyzwania jest kontynuacją organizowanych konferencji z cyklu Systemy i kierunki studiów na Wydziale Zarządzania. Tegoroczna konferencja ze względu na Jubileusz Wydziału, utożsamiany z osiemdziesięcioleciem jego powstania przyjmuje formę naukową.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowego dorobku dyscypliny nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem rozwoju katowickiej szkoły zarządzania. W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na następujące obszary:

  • Teorie i koncepcje zarządzania
  • Metody badawcze w naukach o zarządzaniu
  • Kierunki rozwoju subdyscyplin w naukach o zarządzaniu

Konferencja będzie okazją do refleksji nad dokonaniami oraz do dyskusji nad przyszłymi kierunkami badań.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, a także praktyków zarządzania.

Udział w konferencji jest bezpłatny.