Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia ECOnomics4Climate realizowanego w roku 2023. Koncepcja projektu ponownie skupia się na celu szczegółowym Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”, jakim jest innowacyjność na rzecz rozwoju talentów – pobudzanie kreatywności studentów i wykładowców dla wykorzystania ich potencjału i dostosowania Uczelni do przyszłych trendów rozwojowych.

Projekt jest klastrem spójnych tematycznie modułów, obejmujących działania realizowane w ramach promocji nowej dyscypliny, jaką jest ekonomia zmian klimatu. Główne aktywności zakładają współpracę ze światowej klasy naukowcami (3 osoby), z wiodących ośrodków europejskich. Oprócz wykładów i warsztatów, zaproszeni naukowcy włączą się w mentoring dotyczący projektów realizowanych przez kadrę akademicką UE Katowice. W szczególności, otoczą oni opieką merytoryczną młodych naukowców, którzy będą realizowali badania będące przedmiotem pozostałych modułów. Proponowane tematy badań mają na celu pokazanie kilku interesujących, oryginalnych i jednocześnie różnych badań naukowych, wpisujących się w cele strategiczne GZM, odnosząc się do koncepcji „zrównoważonej zielonej metropolii” w jej wymiarach związanych w szczególności z niską emisyjnością, zarządzaniem energią oraz rozwojem innowacyjnych branż.

W skład projektu ECOnomics4Climate II wchodzą następujące inicjatywy:

 1. Ucząc się od mistrzów: Prof. Reggy Hooghiemstra;
 2. Ucząc się od mistrzów: Prof. Yannis Tsalavoutas;
 3. Ucząc się od mistrzów: Prof. Nazim Hussain;
 4. Preferencje międzyokresowe w kontekście transformacji energetycznej – perspektywa rejonów górniczych;
 5. Zarządzanie ryzykiem zielonej transformacji w firmach branż innowacyjnych;
 6. Metropolia w dobie rewolucji technologicznej: mapowanie warunków i kierunków rozwoju sektora gamingowego;
 7. Zrównoważony konsument a transformacja energetyczna Metropolii.

Projekt dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane w 2024 roku, a całkowita wartość dotacji wynosi 327 106zł.

Projekt został zainicjowany i przygotowany przez dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmala, prof. UE przy wsparciu Biura Internacjonalizacji. 

Skład Zespołu projektowego:

 • dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE - Kierownik projektu
 • dr Rafał Buła, 
 • dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka,
 • dr Sylwia Słupik,
 • mgr Paulina Badura, 
 • mgr Izabela Doroz, 
 • mgr Rafał Rydzewski, 
 • mgr Magdalena Skowron,
 • mgr Kacper Zagała.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3