Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „Learning from Masters: prof. Reggie Hooghiemstra (Ucząc się od mistrzów: Prof. Reggie Hooghiemstra)”jest zwiększenie poziomu doskonałości naukowej aktywności badawczej pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w obszarach dotyczących profesjonalizacji warsztatu badawczego oraz umiędzynarodowienia pracy naukowej. W ramach projektu przewidziana jest wspólna praca naukowa oraz opracowanie artykułu naukowego. Profesor Hooghiemstra poprowadzi również wykłady gościnny dla studentów UE Katowice pt. „Corporate Social Responsibility and Sustainability, in the context of climate change” oraz udzieli wsparcia mentoringowego w zakresie realizacji projektów badawczym zarówno doświadczonym, jak i młodym naukowcom.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE. Projekt ten jest częścią projektu klastrowego „ECOnomics4Climate” realizowanego przez Panią Profesor, przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.    

Projekt „Learning from Masters: prof. Reggie Hooghiemstra (Ucząc się od mistrzów: Prof. Reggie Hooghiemstra)”został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 46 636,00 zł.

Okres realizacji projektu luty – kwiecień 2023.

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Profesor Reggie Hooghiemstra jest uznanym ekspertem w tematyce raportowania niefinansowego, pracownikiem University of Groningen.

Jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach o najwyższej randze w dyscyplinie finanse, a jego prace są wysoko cytowane. Przy tym współpracuje ściśle z wieloma uznanymi naukowcami (w ramach British Accounting and Finance Association).

Profesor Reggie Hooghiemstra w ostatnim czasie zajmuje się badaniami na temat powiązania mechanizmów ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności polityką informacyjną zarządów spółek w zakresie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Harmonogram wydarzeń - wizyta marzec 2023

 

Data wydarzeniaRodzaj aktywnościUczestnicy

05.03.2023

godz. 17:00 – 17:45                                                               

Praca nad artykułem:

 

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

Zespół projektowy

06.03.2023

 

godz. 10:00 – 11:30    

              

Sesja mentoringowa w ramach projektu naukowego prowadzonego przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych (The challenges of sustainable development from corporate finance perspective)

Pracownicy Katedry

06.03.2023

godz. 12:00 – 13:30

             

Sesja mentoringowa w ramach projektu naukowego prowadzonego przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych (The challenges of sustainable development from corporate finance perspective)

Pracownicy Katedry

06.03.2023

godz. 13:30 – 15:00                                           

Wykład otwarty

“Corporate Social Responsibility and Sustainability in the context of climate change”

Społeczność akademicka

Miejsce wykładu: sala 2/19, budynek CNTI

07.03.2023

godz. 12:00 – 12:45                 

  

Spotkanie z Władzami Wydziału FinansówPrzedstawiciele  Wydziału Finansów

08.03.2023

godz. 9:00 – 9:45                   

    

Spotkanie z Komitetami stałymi Rady WydziałuPrzedstawiciele  Wydziału Finansów  

08.03.2023

godz. 10:00 – 11:30                 

   

Współpraca przy projekcie badawczym:  

 

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

Zespół projektowy

09.03.2023

godz. 10:00 – 11:30

                          

Współpraca przy projekcie badawczym:

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

  Zespół projektowy  

10.03.2023

godz. 10:00 – 11:30                         

    

Praca nad artykułem:

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

  Zespół projektowy    

11.03.2023

godz. 10:00 – 10:45                  

Praca nad artykułem:

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

  Zespół projektowy    

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3