Przejdź do menu Przejdź do treści

Ekologia czy Ekonomia

O projekcie

Celem projektu „Ekologia czy ekonomia – determinanty i skłonność Polaków do transformacji energetycznej” jest umożliwienie 5 doktorantom i doktorantkom realizacji wspólnego przedsięwzięcia naukowego, skupiającego w sobie ich zainteresowania, a także uwzględniającego umiejętności poszczególnych członków projektu.

Główny cel badawczy: Określenie determinant i poziomu skłonności Polaków do transformacji energetycznej.

Pomocnicze cele badawcze:

 • ocena procesu transformacji energetycznej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej;
 • identyfikacja czynników wpływających na decyzje Polaków w obrębie dążenia do transformacji energetycznej.

Projekt pozwoli na rozszerzenie zakresu wiedzy o charakterystyce społeczeństwa jako konsumentów energii istotnej dla legislatorów oraz dla oceny skutków zastosowanych rozwiązań, zarówno z poziomu gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Znajomość strony popytowej rynku energii umożliwi lepsze dostosowanie strategii i przedsięwziętych działań zmierzających do realizacji planów transformacji energetycznej, w tym Zielonego Śląska.

 

Zespół: mgr Jakub Kubiczek (koordynator), mgr Bartłomiej Hadasik, mgr Dominika Krawczyńska, mgr Kornelia Przedworska, mgr Aleksandra Ryczko. 

Projekt "Ekologia czy ekonomia - determinanty i skłonność Polaków do transformacji energetycznej" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 93 060 zł.

 

Harmonogram działań

DataWydarzenieUwagi
30.05.2023Podpisanie umowy, rozpoczęcie prac nad projektem 
25.08.2023Publikacja artykułu zatytułowanego "Going beyond frontiers in household energy transition in Poland - a perspective"Czasopismo Frontiers in Energy Research, 100 pkt MEiN, IF 3.4, DOI: 10.3389/fenrg.2023.1239115
12-13.10.2023Czynny udział w konferencji naukowej "ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki"Organizator: Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); miejsce: SGH, Warszawa; księga abstraktów do pobrania tutaj
22-24.11.2023Czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Nowoczesność Przemysłu i Usług (MIS - Modernity of Industry and Services)"Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Zarządzania), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Oddział Katowice), Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii i Informatyki), Uniwersytet Bielsko-Bialski (Katedra Zarządzania); miejsce: Wisła, Hotel Gołębiewski
29.11-1.12.2023Czynny udział w "XIV Konferencji Naukowej MASEP 2023 – Pomiar i ocena zjawisk ekonomicznych i społecznych"Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej), Politechnika Łódzka (Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju); miejsce: Łódź - Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu"; księga abstraktów do pobrania tutaj
14-16.12.2023Czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej "The 2023 International Conference on Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance (SESTEF 2023)"Pełna lista organizatorów dostępna na stronie internetowej konferencji; miejsce: Southampton, Wielka Brytania (Hotel Novotel/Ibis)
28.03.2024Publikacja artykułu zatytułowanego "Perspective of Created Value in Consumer Choice: Comparison of Economic and Ecological Dimensions"Czasopismo Sage Open, 70 pkt MNiSW, IF 2.0, DOI: 10.1177/21582440241238516
08.05.2024Publikacja artykułu zatytułowanego "Pursuing European Green Deal milestones in times of war in Ukraine – a context of energy transition in Poland"Czasopismo Economics and Environment, 100 pkt MNiSW, DOI: 10.34659/eis.2024.88.1.736
13.05.2024Publikacja artykułu zatytułowanego "Towards a green future: the Polish energy market and the potential of renewable energy sources"Czasopismo Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization and Management Series, 70 pkt MNiSW, DOI: 10.29119/1641-3466.2024.195.21

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań

Artykuł w czasopiśmie Frontiers in Energy Research

Pierwszym efektem niniejszego projektu jest publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie Frontiers in Energy Research. Jest to czasopismo międzynarodowe, z tzw. "listy filadelfijskiej" (Journal Citation Reports - JCR), indeksowane m.in. w bazach Web of Science oraz Scopus. Według najnowszej ministerialnej listy czasopism za publikację w tym czasopiśmie przyznaje się 100 pkt. Wskaźnik Impact Factor (IF) na dzień publikacji wynosił 3.4.

Tytuł artykułu to: "Going beyond frontiers in household energy transition in Poland - a perspective". Artykuł ma na celu przedstawienie stanu faktycznego dotyczącego zachowań konsumenckich i działań rządowych (w tym dopłat) w zakresie przeprowadzenia transformacji energetycznej w gospodarstwach domowych oraz zaproponowanie działań w obszarach wymagających intensyfikacji.

Abstrakt (ang.): Transition towards a cleaner and more sustainable environment is mainly driven by co-participation of households, whereas the residents’ transformation willingness is determined by various factors, including an environmentally-friendly attitude and greater public awareness. Simultaneously, the global push for a climate-neutral economy fuels the increasing emphasis on eco-consciousness and promotion of green investments. However, Poland still heavily relies on coal for energy production, despite the opportunities provided by the EU. Poland faces challenges in transitioning its households to cleaner energy sources, particularly due to historical conditions and the dominance of solid fuel boilers. This article shed light on the inefficiency of the energy transition process in Poland, presenting legal, economic, and social aspects. Despite multiple efforts, energy transition in Poland is not as buoyant as in other EU countries. Among the reasons for this phenomenon are the adverse behavior of residents, or government policies that favor the carbon-centric nature of the economy resulting in the low use of EU and state funds. This may lead to a continuation of the slower pace of change and eventually reaching the Frontier of development in Poland’s energy transition. The multitude of campaigns and initiatives encouraging Poles to switch to green energy should be underscored, but due to their scant ecological awareness and orientation towards economic rather than ecological considerations, existing measures should be reviewed. In view of the above, to ensure an effective transition, it is necessary to recognize and clearly define the incentives that would induce Polish households to use climate-neutral energy sources.

Dane bibliograficzne: Kubiczek, J., Hadasik, B., Krawczyńska, D., Przedworska, K., & Ryczko, A. (2023). Going beyond frontiers in household energy transition in Poland—a perspective. Frontiers in Energy Research11. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1239115

Artykuł można przeczytać tutaj.

Konferencja naukowa "ESG - Zrównoważona transformacja" (SGH, Warszawa)

Członkowie i członkinie niniejszego projektu naukowo-badawczego wzięli czynny udział w konferencji naukowej "ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki". Konferencja naukowa została zorganizowana przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i odbyła się w dniach 12-13 października 2023 r. w Warszawie na terenie SGH.

Podczas tej konferencji członkowie i członkinie projektu zaprezentowali następujące referaty:

 • "Zachowania finansowe a decyzje konsumentów o transformacji energetycznej gospodarstwa domowego" - mgr Jakub Kubiczek;
 • "Transformacja energetyczna w Polsce - perspektywa biznesu" - mgr Kornelia Przedworska;
 • "Rola źródeł finansowania w transformacji energetycznej w Polsce – kontekst Unii Europejskiej" – mgr Dominika Krawczyńska;
 • "Rola tematycznego przeglądu literatury podczas określania zakresów badawczych w obszarze transformacji energetycznej - kontekst dezinformacji" - mgr Bartłomiej Hadasik;
 • "Kwestionariusz ankiety jako narzędzie pomiaru skłonności konsumentów do transformacji energetycznej" – mgr Aleksandra Ryczko.

Z abstraktami referatów można zapoznać się w księdze abstraktów.

Ramowy plan (agenda) konferencji dostępny pod tym adresem.

Strona konferencji: https://www.sgh.waw.pl/konferencja-esg-zrownowazona-transformacja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa MIS 2023 (Wisła)

W dniach 22-24 listopada 2023 r. w Hotelu Gołębiewskim w Wiśle odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Nowoczesność Przemysłu i Usług (MIS - Modernity of Industry and Services)", w której członkowie i członkinie projektu również wzięli aktywny udział. Organizatorami konferencji byli:  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Zarządzania), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Oddział Katowice), Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii i Informatyki), Uniwersytet Bielsko-Bialski (Katedra Zarządzania).

Członkowie i członkinie tego projektu zaprezentowali następujące referaty:

 • "Dekarbonizacja polskiego sektora energetycznego jako czynnik skłaniający do inwestycji w OZE" - mgr Kornelia Przedworska;
 • "Kanały oddziaływania ograniczeń emisyjnych na działalność przedsiębiorstw z sektora energetycznego" - mgr Bartłomiej Hadasik i mgr Jakub Kubiczek.

Program konferencji dostępny jest pod tym adresem.

Strona internetowa konferencji: https://www.polsl.pl/roz1/mis-2023/

XIV Konferencja Naukowa MASEP 2023 (Łódź)

W trakcie trwania "XIV Konferencji Naukowej MASEP 2023 – Pomiar i ocena zjawisk ekonomicznych i społecznych", członkowie i członkinie niniejszego projektu naukowo-badawczego wzięli w niej czynny udział prezentując poniższe referaty:

 • "Pomiar skuteczności reklam promujących odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce" - mgr Aleksandra Ryczko
 • "Decyzje o transformacji energetycznej a model zachowań konsumenta EKB" - mgr Jakub Kubiczek
 • "Porównanie transformacji energetycznej w Polsce na tle Unii Europejskiej" - mgr Bartłomiej Hadasik, mgr Dominika Krawczyńska, mgr Kornelia Przedworska

Abstrakty wystąpień są dostępne w księdze abstraktów konferencji.

Konferencja naukowa trwała w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2023 r. i odbywała się na terenie  Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego PŁ "Zatoka Sportu" w Łodzi. Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Łódzki (Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej), Politechnika Łódzka (Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju).

Międzynarodowa konferencja naukowa SESTEF 2023 (Southampton, Wlk. Brytania)

Członkini zespołu badawczego mgr Aleksandra Ryczko w imieniu całego zespołu zaprezentowała wyniki badań na międzynarodowej konferencji naukowej "The 2023 International Conference on Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance (SESTEF 2023)", biorąc w niej czynny udział poprzez wygłoszenie referatu. Referat nosił tytuł “Coal continues: on the reasons for Poland's ineffective energy transition”.

Zapraszamy do zapoznania się z rozszerzonym abstraktem niniejszego referatu, który jest dostępny w tym miejscu (w j. angielskim). Prezentacja dostępna jest tutaj.

Konferencja odbyła się w dniach 14-16 grudnia 2023 r. w Southampton (Wielka Brytania) na terenie kompleksu hotelowego Novotel/Ibis. Organizatorami konferencji byli: Southampton Business School (University of Southampton, UK), Audencia Business SchoolUniversity of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, oraz Paris School of Business ze wsparciem następujących jednostek naukowych: Gaia (Audencia Business School), Center of Research for Energy and Climate Change – CRECC (Paris School of Business), Centre d’Economie de la Sorbonne, the UMI SOURCE (Joint International Research Unit Sustainability and resilience, University of Paris-Saclay) oraz Universitas Sebelas Maret (Indonezja).

Program ramowy (agenda) konferencji dostępny jest w tym miejscu

Strona internetowa konferencji: https://sestef2023.sciencesconf.org/ 

Artykuł w czasopiśmie Economics and Environment

Kolejnym opublikowanym artykułem naukowym przez zespół badawczy jest ten opublikowany w czasopiśmie "Economics and Environment". Według najnowszej ministerialnej listy czasopism za publikację w tym czasopiśmie przyznaje się 100 pkt; jest również ono indeksowane w międzynarodowych bazach danych, takich jak Scopus czy Web of Science. 

Tytuł artykułu to: "Pursuing European Green Deal milestones in times of war in Ukraine – a context of energy transition in Poland". Artykuł w sposób porównawczy ilustruje przebieg transformacji w różnych krajach Unii Europejskiej (z uwypukleniem Polski), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu w obliczu wojny w Ukrainie.

Abstrakt (pol.): W ramach paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Europejski Zielony Ład wyznacza dynamiczne cele transformacji energetycznej dla Unii Europejskiej (UE). Zróżnicowana dynamika między państwami członkowskimi, zaostrzona przez wydarzenia takie jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie, wpływa jednak na tempo jego wdrożenia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przebiegu transformacji energetycznej w krajach UE w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Niniejszy artykuł stanowi tematyczny (zakresowy) przegląd literatury oraz analizę porównawczą postępu transformacji energetycznej we wszystkich krajach członkowskich UE, koncentrując się na Polsce, która stoi przed szczególnymi wyzwaniami, w tym powolnym tempem wdrożenia mechanizmów transformacji energetycznej i skutkami napaści Rosji na Ukrainę w tym zakresie. Rekomendacje dla Polski obejmują kładzenie większego nacisku na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i instalacje niskoemisyjne. Wyniki wskazują, że wspólny sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga od każdego członka UE realizacji krajowych celów klimatycznych, podkreślając potrzebę wspólnego zaangażowania w budowanie zrównoważonej przyszłości.

Abstrakt (ang.): Within the sustainable development (SD) paradigm, the European Green Deal (EGD) sets dynamic energy transition goals for the European Union (EU). However, diverse dynamics among member states, exacerbated by events like the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, directly influence this progress. This paper aims to present the energy transition course in EU countries up against the implementation of the objectives of the EGD. This paper conducts a thematic (scoping) literature review and comparative analysis of energy transition progress in all EU countries, concentrating on Poland, which faces unique challenges, including a sluggish pace of energy transition and the effects of the Russian invasion on Ukraine in this regard. Recommendations for Poland include an intensified focus on investments in renewable energy sources (RES) and low-carbon installations. The results demonstrate that collective success in SD necessitates each EU member fulfilling national climate goals, emphasising the need for a unified commitment to navigate complexities and build a sustainable future.

Dane bibliograficzne: Krawczyńska, D., Hadasik, B., Ryczko, A., Przedworska, K., & Kubiczek, J. (2024). Pursuing European Green Deal milestones in times of war in Ukraine – a context of energy transition in Poland. Economics and Environment88(1), 736. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.736 

Artykuł można przeczytać tutaj.

Artykuł w czasopiśmie Sage Open

Zespół badawczy projektu "Ekonomia czy Ekologia..." opublikował artykuł naukowy w uznanym międzynarodowym czasopiśmie "Sage Open". Według najnowszej ministerialnej listy czasopism za publikację w tym czasopiśmie przyznaje się 70 pkt; jest również ono indeksowane w międzynarodowych bazach danych, takich jak Scopus czy Web of Science (IF = 2.0). 

Tytuł artykułu to: "Perspective of Created Value in Consumer Choice: Comparison of Economic and Ecological Dimensions". Artykuł przedstawia, czym konsumenci się kierują podczas dokonywania decyzji zakupowych, ze szczególnym uwypukleniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych.

Abstrakt (ang.): This paper aims to identify and categorize the factors influencing consumer goods’ value into ecological and economic dimensions and subsequently compare them. The analysis employs the Allegro Reviews (AR) dataset, comprising post-purchase product reviews, with a focus on a sample of 1,400 randomly selected reviews from a pool of 10,615 comments. Through this examination, distinct influencing factors are identified, categorized as either ecological or economic, and their frequency of reference in online reviews was compared. The research findings show that consumers consistently address economic dimensions in their reviews. Notably, emphasis is placed on goods’ quality, pricing, and the price-quality relationship. On the other hand, ecological aspects receive limited attention in reviews, suggesting their lesser significance to consumers compared to economic considerations. This study’s implications for theory and practice indicate that companies should prioritize economic aspects in their value creation endeavors, relegating ecological factors to a secondary role. However, from a global standpoint, enterprises must incorporate ecological dimensions during the value creation process to avert environmental degradation, which could otherwise undermine overall societal quality of life. In terms of originality and value, this research diverges from typical consumer choice studies that rely on questionnaires. Instead, it analyzes actual post-purchase product reviews, providing insights into tangible elements contributing to goods’ value, thus bypassing reliance on mere declarations.

Dane bibliograficzne: Kubiczek, J., Hadasik, B., Krawczyńska, D., Przedworska, K., Madarász, E. Z., & Ryczko, A. (2024). Perspective of created value in consumer choice: Comparison of economic and ecological dimensions. SAGE Open14(1). https://doi.org/10.1177/21582440241238516 

Artykuł można przeczytać tutaj.

Artykuł w czasopiśmie Scientific Papers of Silesian University of Technology - Organization and Management Series

Kierownik i członkini zespołu badawczego "Ekonomia czy Ekologia..." (dr Jakub Kubiczek oraz dr Kornelia Przedworska) opublikowali artykuł w czasopiśmie naukowym "Scientific Papers of Silesian University of Technology - Organization and Management Series". Według najnowszej ministerialnej listy czasopism za publikację w tym czasopiśmie przyznaje się 70 pkt.

Tytuł artykułu to: "Towards a green future: the Polish energy market and the potential of renewable energy sources". Artykuł ma na celu przedstawienie, jak przebiega transformacja energetyczna w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE).

Abstrakt (ang.):
Purpose: The purpose of the article is to present the current situation in the energy sector in Poland, with particular emphasis on the role of renewable energy sources (RES), and to assess the impact of these investments on the future of the energy sector in Poland.
Design/methodology/approach: Secondary research was conducted to characterize the energy market in Poland. Documents from four leading electric power producers in Poland were examined.
Findings: Despite the fact that Polish energy sector still heavily relies on coal, the future of the Polish energy sector appears to be closely linked to the development of RES. Leading companies operating in the Polish energy sector have adopted strategies involving significant investments in RES.
Research limitations/implications: This study focuses on the power sector and does not take into account investments in RES made by households. Therefore, future research could focus on the energy transition of households in particular, identifying the determinants and constraints of this transition.
Practical implications: This paper shows how legal regulations, including CO2 emission restrictions and international commitments, affect the current situation of the Polish energy market and shape its development. These regulations also point out the need to accelerate the country's energy transition in order to increase energy security through diversification of energy sources.
Social implications: Large-scale investments in renewable energy sources will contribute to reduction of greenhouse gas emissions, thus, they will have positive effect on the environment.
Originality/value: The issue of energy transition is addressed from both a practical and social point of view. The analysis conducted uses the most recent data, thereby providing up-to-date knowledge.

Dane bibliograficzne: Kubiczek, J., & Przedworska, K. (2024). Towards a green future: the Polish energy market and the potential of renewable energy sources. Scientific Papers of Silesian University of Technology - Organization and Management Series, 195, article no. 21. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2024.195.21 

Artykuł można przeczytać tutaj.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3