Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu "SI&E Sztuczna Inteligencja i Edukacja" jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w procesie edukacji (nauczania i uczenia się) z uwzględnieniem moralnych i społecznych aspektów.

Sztuczna inteligencja (SI) to szybko rozwijająca się dziedzina, która staje się coraz bardziej obecna w naszym codziennym życiu. Istotne jest, aby młodzi ludzie mogli być kimś więcej niż tylko obserwatorami tego przełomu technologicznego i aktywnymi uczestnikami pozytywnych zmian w swoich społecznościach i na świecie. Musimy pomóc im zrozumieć i wykorzystać potężne narzędzia sztucznej inteligencji, ale także wcześnie rozważyć ich moralne i społeczne implikacje.

Drugim celem projektu jest zwiększenie poziomu doskonałości naukowej aktywności badawczej pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w obszarach dotyczących profesjonalizacji warsztatu badawczego oraz umiędzynarodowienia pracy naukowej (możliwości nawiązania współpracy naukowo-badawczej).

Wszystkie zaplanowane działania będą realizowane we współpracy z prof. Vladleną Benson, która udzieli wsparcia mentoringowego w zakresie realizacji projektów badawczych zarówno przez doświadczonych pracowników nauki, jak i młodych badaczy. Kadra naukowa UE Katowice skorzysta przede wszystkim z ogromnego doświadczenia Gościa w zakresie publikacji naukowych.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Bożena Frączek, prof. UE, która realizuje to przedsięwzięcie przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.    

Projekt "SI&E Sztuczna Inteligencja i Edukacja" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 35 046,00 zł.

Okres realizacji projektu październik - listopad 2023.

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Prof. Vladlena Benson jest uznanym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji ekspertem, pracownikiem Aston University.

Pełnione funkcje w środowisku akademickim, m.in.: Kierownik grupy IS (Systemy Informatyczne) w Aston Business School; Dyrektor Centrum Badań nad Innowacjami w Cyberbezpieczeństwie w Aston University. Potwierdzeniem rangi jej osiągnięć naukowych oraz ich uznania w środowisku międzynarodowym są także liczne projekty, którymi kierowała i do których została zaproszona jako partner (Erasmus, Horizon, Digital Europe in Cyber, IoT and AI i wiele innych).

Liczne publikacje, wyłącznie w czasopismach z czołowych miejsc w rankingach w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, informatyka  i wiele innych. 

Nagrody branżowe związane z cyberbezpieczeństwem:

  • Celebrate Enterprise 2017 Award Social Enterpreneur of the Year – nagroda przyznana przez Kingston University, który przoduje w dziedzinie przedsiębiorczości i pozostaje wiodącą instytucją dla absolwentów start-upów w Wielkiej Brytanii.
  • Finalistka SC Media Europe 2018 Awards - najlepsze profesjonalne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, kategoria: Centrum cyberbezpieczeństwa i kryminologii University of West London, program doktorancki.
  • Women in IT 2017 Editor's Choice Award – nagroda przyznana przez Information Age we współpracy z Amazon Web Services, która ma na celu rozwiązanie problemu braku równowagi płci w branży technologicznej poprzez identyfikację nowych kobiecych wzorców do naśladowania i promowanie zbiorowego dialogu na temat różnorodności wśród kluczowych interesariuszy branży. Konkurs Women in IT Awards, uważany jest za największe na świecie wydarzenie poświęcone różnorodności technologicznej.

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w branży: Wiceprezes ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Harmonogram wydarzeń

DataRodzaj aktywnościUczestnicy

09.11.2023

16:00 - 18:00                

Spotkanie projektowe poświęcone m.in. analizie danych zebranych na potrzeby prac badawczychZespół projektowy

10.11.2023

11:00 - 12:30

Sesja mentoringowa w projekcie badawczym prowadzonym przez zespół pracowników naukowych Katedry Bankowości i Rynków Finansowych „Cyberbezpieczeństwo w finansach”Zespół projektowy

11.11.2023

11:00 - 12:30

Praca redakcyjna nad artykułemZespół projektowy

12.11.2023

11:00 - 11:45      

Prace badawcze dotyczące nowoczesnych technik w edukacji (z wykorzystaniem nowych technologii)

Zespół projektowy 

13.11.2023

11:00 - 12:30   

Spotkanie z władzami Wydziału Finansów – członkami Komitetów ds. Rozwoju Naukowego Wydziału i Współpracy Międzynarodowej WydziałuPrzedstawiciele Wydziału Finansów

14.11.2023

15:00 - 16:30

Aula A, budynek A  

Wykład otwarty dla studentów Wydziału Finansów oraz zaproszonych gości z innych uczelni na temat AI w edukacji pt. "Use of AI in finance and economics"

Społeczność akademicka UE Katowice, Akademii Śląskiej w Katowicach oraz uczniowie TEB Edukacja w Rybniku  

Formularz rejestracyjny

14.11.2023

16:30 - 18:00 

Aula A, budynek A  

 

Warsztaty z młodymi naukowcami – jak prowadzić badania naukowe

Młodzi naukowcy UE Katowice

Formularz rejestracyjny

15.11.2023

11:30 - 13:00

Aula @, CNTI

Wykład otwarty dla studentów na temat sztucznej inteligencji w edukacji "Emergent challenges of AI and blind spots in its ethical use"

Społeczność akademicka UE Katowice, Akademii Śląskiej w Katowicach oraz uczniowie TEB Edukacja w Rybniku

Formularz rejestracyjny

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3