Przejdź do menu Przejdź do treści

Rusza kolejna edycja konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "COLLEGIUM" zaprasza do udziału w konkursie "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Laureaci konkursu w trzech kategoriach otrzymają m.in. wyjątkowe statuetki podczas Święta Uczelni. Termin zgłoszeń upływa 17 listopada 2023 r.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są integralną, niezwykle ważną częścią społeczności akademickiej. Z tego względu władze rektorskie, realizując postanowienia Strategii Uniwersytetu, a także dostrzegając szczególną rolę, jaką pełnią absolwenci Uczelni, prowadzą rozbudowaną politykę pro-absolwencką, a tym samym inicjują nowe projekty dedykowane osobom, które ukończyły naszą Alma Mater.

O konkursie

Pierwsza edycja konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" organizowana z inicjatywy UE w Katowicach oraz Stowarzyszenia "COLLEGIUM" odbyła się w jubileuszowym roku akademickim 2021/2022. Idea uhonorowania wybitnych absolwentek i absolwentów Uczelni narodziła się w 2021 r. Zgodnie z nią corocznie w czasie Święta Uczelni począwszy od 2022 r. będą wręczane statuetki wybitnym absolwentom. 

Konkurs dedykowany jest osobom, które osiągnęły znakomite wyniki w minimum jednej kategorii/jednym obszarze:

  1. zawodowym,
  2. społecznym,
  3. naukowym.

Kto może zostać laureatem plebiscytu? 

Laureatami plebiscytu mogą zostać absolwenci, którzy ukończyli studia I, II, III stopnia lub studia jednolite magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE), Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) lub Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE Katowice), niezależnie od ich rodzaju i formy.   

Laureaci Konkursu 

Laureaci konkursu otrzymają specjalne statuetki w formie rzeźby, dyplomy uznania oraz prawo do posługiwania się tytułem "Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Dla laureatów przewidziano także pakiet korzyści, m.in.: pamiątkowy wpis do Księgi prowadzonej przez Uniwersytet, specjalną tabliczkę w przestrzeni Uniwersytetu, uczestnictwo w jury kolejnej edycji konkursu, a także zaproszenie do udziału w projektach wizerunkowych, dydaktycznych i naukowych, w ramach których sylwetki i dokonania absolwentów będą z dumą prezentowane przez Uczelnię.  

Zgłoszenia

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać osoby fizyczne, pełnoletnie w liczbie min 3 osób oraz stowarzyszenia, organizacje społeczne, firmy i instytucje.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

  • wypełniony "Wniosek  o nadanie tytułu Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
  • Życiorys/CV Kandydata (maksymalnie 5 stron),
  • skan dyplomu ukończenia studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE), Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) lub Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE Katowice),
  • pełnomocnictwa/upoważnienia danego podmiotu do reprezentacji na zewnątrz – w przypadku zgłoszenia do Konkursu Kandydatki/Kandydata przez osobę reprezentującą stowarzyszenie / fundację / inną organizację społeczną / przedsiębiorstwo / instytucję, koniecznie jest przedłożenie pełnomocnictwa/upoważnienia danego podmiotu do reprezentacji na zewnątrz.

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć w terminie do 17 listopada 2023 r. na trzy sposoby: 

  1. w formie elektronicznej przesyłając je na adres: wybitni.absolwenci@ue.katowice.pl lub 
  2. przynieść do biura Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami osobiście (lokalizacja i godziny otwarcia) lub
  3. wysłać listem poleconym pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego). 

Pytania prosimy kierować do Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (tel. +48 32257-7354, +48 32257-7074), któremu została powierzona obsługa organizacyjna Konkursu.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: www.ue.katowice.pl/wybitni-absolwenci 

Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca