Aktualności

Planowanie zadań badawczych na 2020

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2020 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 16 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej... [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na sierpień

Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE: http://rpk.polsl.pl/pl/aktualnosci/granty-i-stypendia---sierpien-2019/402 dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki. [Więcej]


Rusza konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie 2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, mają przyjemność ogłosić konkurs o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i... [Więcej]


Nowa oferta w naborach na bilateralną wymianę naukowców: Ukraina

NAWA zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Ukrainą. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez... [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na lipiec

Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE: http://rpk.polsl.pl/pl/aktualnosci/granty-i-stypendia---lipiec-2019/399 dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki  [Więcej]


2 lipca 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy na rok 2020 dla programu Horyzont 2020

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy na rok 2020 dla programu Horyzont 2020. Określa w nim sposób, w jaki wyda ostatnią i największą roczną transzę – 11 mld euro – z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w... [Więcej]


Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Dotychczas finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych odbywało się w ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą i było odrębnym strumieniem w ramach finansowania ze środków budżetowych na naukę. Program ustanowiony przez... [Więcej]