Aktualności

Formularze wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17

W związku z licznymi pytaniami o termin dostępności formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF kierowanymi do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Narodowego Centrum Nauki informujemy, że uruchomienie nastąpi nie wcześniej niż w drugiej... [Więcej]


Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu MINIATURA 3

Informujemy, że ogłoszenie konkursu MINIATURA 3 zostało przesunięte na pierwszą połowę maja br. O dokładnym terminie ogłoszenia będziemy informować na naszej stronie. Harmonogram konkursów NCN w 2019 r. Źródło:... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 oraz MOZART

Szanowni Państwo Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy: OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub... [Więcej]


Informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową

Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych. Dotychczas z możliwości takiej skorzystało prawie dwadzieścia tysięcy naukowców. Aby otrzymać wynagrodzenie z... [Więcej]


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności

Informujemy o wejściu w życie "Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności" dotyczących kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach... [Więcej]


Informacja w sprawie Rozporządzenia MNiSzW w sprawie podziału środków finansowych w latach 2019-2023

Szanowni Państwo, Informujemy, że został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału... [Więcej]


Pisma o przeniesienie środków na rok 2019- Potencjał Badawczy

Zwracamy się z prośbą do Kierowników zadań badawczych (potencjał badawczy 2018), o złożenie za pośrednictwem Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych pisma do Dziekana Wydziału o zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków na rok... [Więcej]