Aktualności

Zapowiedź drugiej edycji konkursu DAINA na projekty realizowane przez polsko-litewskie zespoły badawcze

NCN zaprasza wszystkich naukowców do udziału w DAINA 2 - drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Research Council of Lithuania (RCL).... [Więcej]


Ogłoszenie międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach... [Więcej]


Konkurs „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.Drugi konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw.... [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na luty 2020

Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE: https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/02_granty_i_stypendia_luty_2020.pdf dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów... [Więcej]


Informacja NCN

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wprowadzeniem zmian w strukturach organizacyjnych podmiotów realizujących granty NCN, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność poinformowania... [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na styczeń 2020

Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE: https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_styczen_2020_0.pdf dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8. Zachęcamy do składania wniosków! Termin mija 16 marca 2020 r.  [Więcej]