Projekty w trakcie realizacji:

CEEPUS "Education Without Frontiers"

W projekcie biorą udział uczelnie z następujących krajów: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Projekt zakłada pięć kluczowych obszarów, na których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzynarodowym, wzmocnienie współpracy badawczej, wzrost mobilności nauczycieli, internacjonalizacja, stworzenie podwalin współpracy w zakresie edukacji, badań i ekonomii.

Instytucja koordynująca:  University of Applied Sciences Burgenland (Austria)

Partnerzy projektu:   University of Economics in Katowice (Polska), Charles University (Czechy), Czech Technical University in Prague (Czechy), Masaryk University in Brno (Czechy), Mendel University in Brno (Czechy), University of Zagreb (Chorwacja), University of Rijeka (Chorwacja), University of Zadar (Chorwacja), Univeristy of Pula (Chorwacja), University North (Chorwacja), Budapest Business School (Węgry), Eszterhazy Karoly University (Węgry), Universoty of Sopron (Węgry), Universioty of Pecs (Węgry), Szechenyi Istvan University (Węgry), Cracow University of Economics (Polska), University of Ljubljana (Słowenia), University of Maribor (Słowenia), University of Economics in Bratislava (Słowacja), Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja)

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-AT-0050-16-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. 80 000,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

CEEPUS "Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management"

Projekt zakłada współpracę wielu uczelni w obszarze szeroko pojętej informatyki i komunikacji. Działania w projekcie skupiają się głównie na realizowaniu mobilności zarówno wśród studentów, jak i pracowników. Zrealizowano szereg wydarzeń dydaktycznych (tygodnie międzynarodowe, szkoły letnie) oraz indywidualnych pobytów. Zamierzeniem projektu jest stworzenie wspólnego programu...

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-BG-1103-05-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. -30.09.2021 r. 25 000,00 EUR Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej

CEEPUS "Regional Development Network"

Projekt zakłada trzy kluczowe obszary, na których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: mobilność studentów, która ma na celu wyposażenie ich w profesjonalne umiejętności i kwalifikacji niezbędne do właściwego funkcjonowania na rynku pracy; mobilność kadry akademickiej mająca na celu rozwój dydaktyki w uczelniach partnerskich oraz stworzenie wspólnego programu...

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-PL-0056-16-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. 45 000,00 EUR Prof. Krystian Heffner, Kolegium Ekonomii Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Economics of Sustainabilty (EOS)"

Projekt ma na celu identyfikację kluczowych elementów, które wymagają szczególnej troski dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadach odpowiedzialności. W pierwszym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania i analizy w celu określenia najbardziej istotnych obszarów, krytycznych z perspektywy poszczególnych krajów, z których pochodzą partnerzy projektu. Wyniki badań posłużą jako fundament opracowania wspólnego sylabusa nowego przedmiotu pod nazwą Economics of Sustainability, który następnie zostanie wprowadzony do programów nauczania w uczelniach partnerskich. Sylabus będzie obejmował szereg zagadnień, w tym m.in. związane z różnicami kulturowymi oraz specyficznymi problemami krajów i regionów każdego z partnerów. W kolejnym etapie, w oparciu o wyniki badań i sprecyzowane zagadnienia zostanie przygotowany podręcznik, który będzie dostępny online w formacie PDF. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla studentów i uczniów szkół partnerskich, w trakcie których uczestnicy będą mieli sposobność przygotowania projektów wykorzystujących elementy grywalizacji. Projekty będą miały na celu zastosowanie technik i dynamiki gier dla stymulowania zachowań różnych grup społecznych, korzystnych z perspektywy zapewnienia odpowiedzialnego, wyważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (Wochy), UNIVERZA V MARIBORU (Słowenia), INTEGRATED BUSINESS FACULTY PU (Republika Północnej Macedonii), VILNIAUS KOLEGIJA (Litwa), RRiF Visoka skola za financijski menadzment (Chorwacja)

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PL01-KA203-065050
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30-01-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.12.2019 r. - 31.08.2022 r. 223 700, 00 EUR dr Ewa Wójcik, Filia UE w Rybniku Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Economics, Ecology and Infrastructure at High-Speed Railways (EEIHSR)"

Projekt ma na celu wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie inżynierii kolejowej, w szczególności  w odniesieniu do kolei dużych prędkości dla uczestniczących kazachskich i rosyjskich uniwersytetów poprzez wymianę wiedzy i umiejętności między wszystkimi partnerami projektu.

Instytucja koordynująca: Technische Universität Dresden (Niemcy)

Partnerzy projektu: Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (Rosja), Ural State University of Railway Transport (Rosja), Far Eastern State Transport University (Rosja), Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, M. Auezov South Kazakhstan State University (Kazakhstan), Kazakh Academy of Transport and Communication named after M. Tynyshpayev (Kazakhstan), L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan)

Źródło finansowania Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 598817-EPP-1-2018-1DE-EPPKA2-CBHE-JP
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16-04-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
15.11.2018 r. - 14.11.2022 r. 999 565 PLN dr Rafał Otręba, Kolegium Zarządzania Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Empowering media professionals, teachers and teenagers to identify, prevent, and combat fake news (Fact-Checking)""

Celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie programu studiów magisterskich oraz podyplomowych w zakresie problematyki fake newsów. Program jest ukierunkowany na młodzież licealną, studentów oraz nauczycieli akademickich prowadzących m.in. zajęcia z edukacji medialnej  oraz zastosowania informatyki w analizie mediów społecznościowych. Projekt realizowany jest na naszej...

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PT01-KA203-060953
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-07-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.09.2019 r. – 31.08.2022 r. 425 744,00 EUR Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Experiential education. Interactive/Intensive course of European brand management (brandY)"

Celem projektu jest opracowanie materiałów dla nowoczesnego i w pełni interaktywnego programu kształcenia z zakresu zarządzania międzynarodowymi markami, w tym: a) e-book zawierający innowacyjne materiały i narzędzia dydaktyczne, a  także gotowe procedury ich wdrażania, b) podręczniki, zarówno dla studentów jak i nauczycieli akademickich, c) platformę internetową w formie interaktywnej gry, która umożliwiać będzie dostęp do opracowanych materiałów, d) materiały promocyjne jak artykuły czy notki prasowe.
Beneficjentami projektu będą z jednej strony studenci, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.  Z drugiej strony nauczyciele akademiccy, którzy będą mogli wdrożyć gotowe nowoczesne rozwiązania w swoich kursach związanych z zarządzaniem marką. Wreszcie wszystkie instytucje zainteresowane zatrudnieniem ekspertów z zakresu zarządzania marką międzynarodową.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR (Niemcy), BUDAPESTI GAZDASAGI EGYETEM (Węgry), FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU - UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA (Hiszpania), HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (Szwajcaria), HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN HOWEST (Belgia), IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY (Rosja), UNIVERSIDAD DE LEON (Hiszpania), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (Włochy), UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (Rumunia), UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (Francja)

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-PL01-KA203-081852
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28-09-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.09.2020 r. - 31.08.2023 r. 409 325,00 EUR dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, Kolegium Zarządzania Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Greening Energy Market and Finance (GrEnFIn)"

Celem projektu jest zaprojektowanie innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia dla kształcenia tzw. Eksperta ds. zrównoważonej energii, odgrywającego kluczową rolę w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony środowiska i propagowania najlepszych praktyk służących zrównoważonemu rozwojowi.Projekt, którego głównymi adresatami są studenci studiów drugiego stopnia (głównie specjalności Quantitative Asset and Risk Management ARIMA) realizowany jest w ramach konsorcjum 14 podmiotów.

Oczekiwanymi rezultatami projektu jest opracowanie wspólnego innowacyjnego modułu dotyczącego zielonej energii i finansów skierowanego do studentów, a także modułu profesjonalnego służącego do szkolenia pracowników firm i ekspertów już działających na rynku pracy. Planowane są także dwie letnie szkoły, w trakcie których studenci zapoznają się z rynkiem zielonej energii, od produkcji po dystrybucję, poznają rodzaje „zielonych produktów finansowych” w celu wspierania transformacji zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego.

Instytucja koordynująca:  Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Włochy)

Partnerzy projektu:   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, , Vienna University of Economics and Business (Austria), Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Niemcy), Université Paris Dauphine (Francja), Birkbeck College University Of London (Wielka Brytania), jednostka naukowa: IMPA – Institute of Pure and Applied Mathematics (Brazylia) oraz 7 przedsiębiorstw: Speed Development Consultants (Grecja), My Energia Oner SL (Hiszpania), PSE - Planet Sustainable Energy Lda (Portugalia), Tauron Polska Energia SA (Polska), Hera Trading Srl (Włochy), EGO Energy srl (Włochy) oraz Pixel (Włochy)

Źródło finansowania Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 612408-EPP-1-2019-1-EPPKA2-KA
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17-02-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.11.2019 r. - 31.10.2022 r. 997 267, 00 EUR dr hab. Ewa Dziwok, prof. UE, Kolegium Finansów Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education (PIETE)"

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji własnych, a także dydaktycznych w zakresie przedsiębiorczości, wśród nauczycieli akademickich kształcących przyszłych nauczycieli różnych przedmiotów, wśród nauczycieli szkół średnich oraz studentów kierunków specjalności nauczycielskich. Projekt zakłada współpracę pomiędzy badaczami, pracującymi na uczelniach bądź wydziałach ekonomicznych jak i na wydziałach uczelni, które oferują programy kształcenia dla nauczycieli (np. pedagogika, metodyka nauczania różnych przedmiotów). W efekcie tej inter-instytucjonalnej współpracy zostaną podjęte działania, mające na celu zwiększenie kompetencji studentów różnych kierunków w zakresie przedsiębiorczości, jak i przygotowanie przyszłych nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości oraz zwiększania świadomości młodzieży w tym zakresie i propagowania postaw pro-przedsiębiorczych. Rezultatem projektu będą wytyczne przygotowane w formie kompendium wiedzy dla studentów kierunków nauczycielskich jak i czynnych zawodowo nauczycieli. W kompendium omówiona zostanie metodyka nauczania przedsiębiorczości, a także sposoby wspierania rozwoju przedsiębiorczości własnej jak i przedsiębiorczości uczniów szkół średnich. Ponadto, zostanie opracowane zestandaryzowane narzędzie pomiarowe służące do oceny kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Zarówno kompendium jak i narzędzie badawcze zostaną po zakończeniu projektu udostępnione on-line w darmowej formie dla wszystkich zainteresowanych.

Instytucja koordynująca: Univations GmbH Institute for Knowledge & Technology Transfer  at Martin-Luther University Halle-Wittenberg (Niemcy)

Partnerzy projektu:  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Szeged (Węgry), UIIN University-Industry Interaction Network (Holandia), Paedagogische Hochschule Tirol (Austria), Management Center Innsbruck (Austria)

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-DE01-KA203-004276
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16-01-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.09.2018 r. - 31.08.2021 r. 427 348,00 EUR Prof. dr hab. Maciej Mitręga, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA103 2019/2020"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PL01-KA103-061529
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-07-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2019 r. - 31.05.2021 r. 407 291,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA103 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-PL01-KA103-078062
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21-08-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2020 r. - 31.05.2022 r. 449 890,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2018/2019"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG)

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  University of Agriculture in Tirana (Albania), Baku Business University (Azerbejdżan), University in...

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA107-048733
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20-08-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2018 r. - 31.05.2021 r. 59 575,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2019/2020"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG) .

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  University of Agriculture in Tirana (Albania), Baku Business University (Azerbejdżan), Federal...

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PL01-KA107-062771
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26-08-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.08.2019 r. - 31.07.2022 r. 87 085,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG) .

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  University of Agriculture in Tirana (Albania), Baku Business University (Azerbejdżan), Federal...

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-PL01-KA107-079455
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10-11-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.08.2020 r. - 31.07.2023 r. 177 860,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

NCN "Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych"

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie, odnoszą się do identyfikacji motywów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze sztuk performatywnych na przykładzie teatrów oraz festiwali teatralnych.

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 13
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/25/N/HS4/00828
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-02-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
06.02.2018 r. - 05.02.2021 r. 135 288,00 PLN mgr Dagmara Magdalena Wójcik, Kolegium Zarządzania Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych"

Celem projektu jest określenie znaczenia relacji społecznych dla innowacyjności organizacyjnej, osiąganej dzięki współpracy międzyorganizacyjnej (ale także niezależnie od niej) w wybranych sektorach kreatywnych (turystyczny, gier komputerowych i wideo, sztuk performatywnych, samorządowe instytucje kultury – muzea).

Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/01051
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29-06-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
29.06.2018 r. - 28.06.2021 r. 491 219 PLN dr hab. Katarzyna Czernek, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji"

Ogólnym celem projektu jest ustalenie, w jaki sposób przywództwo pozytywne wpływa na przedsiębiorczość organizacyjną. Główne pytanie badawcze brzmi: Czy pozytywny styl przywództwa jest właściwy dla tworzenia i utrzymywania przedsiębiorczości organizacyjnej? Co jednak dokładnie rozumiemy pod pojęciem przywództwa pozytywnego? W naukach o zarządzaniu zostały zidentyfikowane różne...

Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/02172
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26-07-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
26.07.2018 r. - 25.07.2021 r. 376 320,00 PLN dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych

PO WER "Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2019/2020"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,...

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-POWER-HE-061529
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-08-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2019 r. - 31.05.2021 r. 51 490,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

PO WER "Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,...

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-POWER-HE-078062
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19-08-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2020 r. - 31.05.2022 r. 86 020,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej