Rektorskie granty naukowe

Rektorskie granty naukowe przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe w następujących kategoriach:

 • publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii;
 • pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uczelni w konkursie zewnętrznym;
 • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na projekt w roku kalendarzowym, w którym została wydana decyzja o przyznaniu finansowania.

 

Wniosek o przyznanie grantu składa się w terminie od 2-25 listopada roku, w którym przyznawane są granty.

 

Osobą kontaktową jest Pani Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2017

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

 1. Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2016 r.):
 • dr Katarzyna Czernek
 • dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak
 • dr inż. Paweł Lorek
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • dr Joanna Kos - Łabędowicz                        
 • dr Anna Urbanek
 • dr Małgorzata Fronczek
 • dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • dr Aleksandra Nocoń
 • dr Przemysław Juszczuk
 • dr inż. Przemysław Łagodziński
 • dr hab. Marcin Grzegorzek, prof. UE
 • dr Joanna Błach
 • dr Monika Wieczorek - Kosmala
 • dr Jan Acedański
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka
 • dr hab. Kraśnicka Teresa, prof. UE
 • dr Wojciech Głód
 • dr Martyna Wronka - Pośpiech
 • dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE
 1. Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2016 r.):
 • Prof. dr hab. Janusz Wywiał
 • dr Katarzyna Warzecha
 • dr Ewa Genge
 • prof. dr hab. Zofia Mielecka - Kubień
 1. Członkowie zespołu badawczego, który uzyskał dla Uniwersytetu finansowanie zewnętrzne w kwocie co najmniej 500 tyś. zł
 • dr Sylwia Słupik
 • dr Agnieszka Lorek

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2016

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

1. Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2015 r.):

 • dr Jan Acedański
 • dr Kornelia Batko
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon
 • dr Katarzyna Czernek
 • dr Patrycja Klimas
 • dr Jan Kozak
 • dr Rafał Kucharski
 • dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE
 • prof. dr hab. Celina Olszak
 • dr Tomasz Papaj
 • dr Katarzyna Sawicz
 • dr hab. Maja Szymura – Tyc, prof. UE
 • dr hab. Artur Świerczek, prof. UE
 • dr hab. Tomasz Wachowicz,prof. UE
 • dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE
 • dr Rafał Żelazny  

2. Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2015 r.):

 • dr Janusz Cichy
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch
 • dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE
 • dr Adam Polko
 • dr Blandyna Puszer
 • dr hab. Artur Świerczek, prof. UE
 • dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2015

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

1.      Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2014 r.): 

 • dr Patrycja Klimas – za artykuł Structural face of competition, cooperation and coopetition inside business networks, w: Argumenta Oeconomica, Volume 1(34), s. 127 – 155.
 • dr Paweł Kocoń – za artykuł Moral panic related to mineral development projects – Examples from Poland, w: Resources Policy, 45 (2015), s. 29 – 36.
 • dr Ewa Wanda Maruszewska – za artykuł Economic situation of hard coal mining industry in Upper Silesian Coal Basin, w: Acta Montanistica Slovaca, 19 (2), s. 70 – 116.
 • prof UE dr hab. Maciej Mitręga – za dwa artykuły: Moderating Effects of Leveraging Business Oartnerships woth Internal Relationships – Moderating Effects of Special Investments in Social Ties under Pressure of Recession, w: Transformations in Business & Economics, 13 (3), 2014, s. 79 – 95. oraz Business relationship process management as company dynamic capability improving relationship portfolio, w: Industrial Marketing Management, 46 (2015), s. 193 – 203.
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz – za artykuł Application of fuzzy TOPSIS to scoring the negotiation offers in ill-structured negotiation problems, w: European Journal of Operational Research, Volume 242, Issue 3. s. 920 – 932.
 • dr Monika Wieczorek - Kosmala – za artykuł Insights into the Development of Risk Management Practices in Poland, w: Risk Management – An International Journal, Volume 17, No 1, 2015, s. 40 – 64.
 • dr Julia Włodarczyk – za artykuł European monetary integration and aggregate relative  deprivation: The dull side of the shiny Euro, w: Economics & Politics, Volume 27, Issue 2, s. 185 – 203. 
 • dr Tomasz Żądło – za dwa artykuły:  On longitudinal moving average model for prediction of subpopulation total, w: Statistical Papers, 56 (3), s. 749 – 771. oraz On prediction for correlated domains in longitudinal surveys, w: Communications in Statistics – Theory and Methods, 44 (4), s. 683 – 697.  

2.      Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2014 r.):

 • prof. dr hab. Wojciech Czakon – za dwa projekty:  A Team-building, Thematically-focused and Lean-training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs (acronym: STARTIFY7). finansowanie: Horyzont 2020. oraz Antecedencja diad i sieci w turystyce. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 7. 
 • dr Sławomir Czech – za projekt pt. Ekonomia polityczna budowania instytucji w kooperacyjnym ładzie gospodarczym – przypadek Szwecji. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA 7.
 • dr Bożena Frączek – za projekt pt. Financial knowledge and skills of young future economists in 4V Countries. Finansowanie przez Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki.  
 • prof. dr hab. Zofia Mielecka – Kubień – za projekt pt. Looking at Economic Analyses of Drugs and Economic Recession. Finansowanie przez Komisję Europejską.    
 • dr Katarzyna Warzecha – za projekt pt. Charakterystyka zjawiska hazardu i patologicznego używania Internetu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Finansowanie przez Program Ministra Zdrowia.  
 • prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski – za projekt pt. Zachowania pozytywne i przedsiębiorczość organizacyjna w osiąganiu wysokiej efektywnosci organizacji. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 7.    

Do góry

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2014

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

1.  Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 1.01.2014 r.):  

 • dr Kornelia Batko – za artykuły: Membrane transport in concentration polarization conditions: network thermodynamics model equations, w: Journal of Porous Media, Volume 17, Issue 7, s. 573 – 586. oraz Network Hybrid Form of the Kedem-Katchalsky Equations for Non-homogenous Binary Non-electrolyte Solutions: Evaluation of Pij Peusner’s Tensor Coefficients, w: Transport in Porous Media, SpringerLink.
 • dr Katarzyna Czernek – za artykuł Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation, w: Current Issues in Tourism.
 • dr inż. Wojciech Gamrot – za artykuł Estimators for the Horvitz-Thompson Statistic Based on Some Posterior Distributions, w: Mathematical Population Studies, Volume 21, Issue 1, s. 12 – 29.
 • dr Ewa Genge – za artykuł A latent class analysis of the public attitude towards the euro adoption in Poland, w: Advances in Data Analysis and Classification, Volume 8, Issue 4, s. 427-442.
 • dr Marcin Komor – za artykuł Cross-national differences in price-role orientation and their impact on retail markets, w: Journal of the Academy of Marketing Science, Springer.
 • dr hab. Artur Świerczek – za artykuł The impact of supply chain integration on the “snowball effect” in the transmission of disruption: An empirical evaluation of the model, w: Journal of Production Economics, Volume 157, s. 89 – 104.
 • dr hab. Tomasz Wachowicz – za artykuł NegoManage: A System for Supporting Bilateral Negotiations, w: Group Decision and Negotiation, Volume 23, Issue 3, s. 463 – 496.
 • dr Monika Wieczorek – Kosmala – za artykuł Risk management practices from risk maturity models perspective, w: Journal for East European Management Studies, Volume 19, Issue 2, s. 133 – 159.
 • dr Tomasz Żądło – za artykuł On the Prediction of the Subpopulation Total Based on Spatially Correlated Longitudinal Data, w: Mathematical Population Studies: An International Journal of Mathematical Demography, Volume 21, Issue 1, s. 30 – 44.

2. Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.01.2014 r.):

 • mgr Magdalena Grochal – Brejdak – za projekt pt. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu PRELUDIUM 6.
 • dr Patrycja Klimas – za projekt pt. Relacje współtworzenia, a innowacyjność – perspektywa sektora gier video. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA 6.
 • dr Monika Kulikowska – Pawlak – za projekt pt. Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • dr Izabela Marzec – za projekt pt. Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników sektorze publicznym. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • dr hab. Jerzy Michnik – za projekt pt. Strukturalne podejście do modelowania zależności miedzy kryteriami w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 5.
 • prof. UE dr hab. Maciej Mitręga – za projekt pt. Leveraging success of young scholars in business discipline. Finansowanie przez International Visegrad Fund.
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak – za projekt pt. Metodologia komputerowego wspomagania twórczosci organizacyjnej. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 5.
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – za projekt pt. Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku – typologia, modele. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik – za projekt pt. Podejście interaktywne w dynamicznych procesach decyzyjnych. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • dr Julia Włodarczyk – za projekt pt. Pieniądz  a dobrobyt w procesie integracji monetarnej – koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności pieniądza. Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA 5.

3. Profesorowie przed 45 rokiem życia:

 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r.
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r.