Rektorskie granty naukowe

Rektorskie granty naukowe przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe w następujących kategoriach:

- publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii;

- pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uczelni w konkursie zewnętrznym;

- udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na projekt w roku kalendarzowym, w którym została wydana decyzja o przyznaniu finansowania.

Wniosek o przyznanie grantu składa się w terminie od 2-25 listopada roku, w którym przyznawane są granty.

Osobą kontaktową jest Pani Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2018

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2017 r.):

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek

dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

dr inż. Przemysław Sekuła

dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

dr Rafał Kucharski

Prof. dr hab. Ewa Ziemba

dr hab. Alicja Wolny - Dominiak

dr hab. Artur Świerczek, prof. UE

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Prof. dr hab. inż. Celina Olszak

dr hab. Katarzyna Bilińska – Reformat, prof. UE

Prof. dr hab. Zofia Mielecka – Kubień

dr Patrycja Klimas

dr hab. Maria Mach – Król, prof. UE

dr Artur Strzelecki

dr hab. Agata Austen, prof. UE

dr Paweł Kocoń

dr hab. inż. Krzysztof Targiel

dr hab. Maciej Nowak, prof. UE

Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE

dr Piotr Tworek

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka

dr Ewa Genge

dr Marcin Komor

dr Magdalena Jarczok - Guzy

 Kierownicy projektów badawczych, pozyskanych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2017 r.):

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek

dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

dr hab. Przemysła Zbierowski, prof. UE

mgr Dagmara Wójcik

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2017

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2016 r.):=

dr Katarzyna Czernek

dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

prof. dr hab. inż. Celina Olszak

dr inż. Paweł Lorek

dr inż. Tomasz Bartuś

dr Joanna Kos - Łabędowicz                       

dr Anna Urbanek

dr Małgorzata Fronczek

dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE

prof. dr hab. Irena Pyka

dr Aleksandra Nocoń

dr Przemysław Juszczuk

dr inż. Przemysław Łagodziński

dr hab. Marcin Grzegorzek, prof. UE

dr Joanna Błach

dr Monika Wieczorek - Kosmala

dr Jan Acedański

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka

dr hab. Kraśnicka Teresa, prof. UE

dr Wojciech Głód

dr Martyna Wronka - Pośpiech

dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2016 r.):

Prof. dr hab. Janusz Wywiał

dr Katarzyna Warzecha

dr Ewa Genge

prof. dr hab. Zofia Mielecka - Kubień

Członkowie zespołu badawczego, który uzyskał dla Uniwersytetu finansowanie zewnętrzne w kwocie co najmniej 500 tyś. zł

dr Sylwia Słupik

dr Agnieszka Lorek

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2016

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2015 r.):

dr Jan Acedański

dr Kornelia Batko

prof. dr hab. Wojciech Czakon

dr Katarzyna Czernek

dr Patrycja Klimas

dr Jan Kozak

dr Rafał Kucharski

dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

prof. dr hab. Celina Olszak

dr Tomasz Papaj

dr Katarzyna Sawicz

dr hab. Maja Szymura – Tyc, prof. UE

dr hab. Artur Świerczek, prof. UE

dr hab. Tomasz Wachowicz,prof. UE

dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE

dr Rafał Żelazny  

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2015 r.):

dr Janusz Cichy

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

dr Adam Polko

dr Blandyna Puszer

dr hab. Artur Świerczek, prof. UE

dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2015

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2014 r.): 

dr Patrycja Klimas

dr Paweł Kocoń

dr Ewa Wanda Maruszewska

prof UE dr hab. Maciej Mitręga

prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz

dr Monika Wieczorek - Kosmala

dr Julia Włodarczyk

dr Tomasz Żądło

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2014 r.):

prof. dr hab. Wojciech Czakon

dr Sławomir Czech

dr Bożena Frączek 

prof. dr hab. Zofia Mielecka – Kubień

dr Katarzyna Warzecha

prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski

Do góry

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2014

 

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 1.01.2014 r.):  

dr Kornelia Batko

dr Katarzyna Czernek

dr inż. Wojciech Gamrot

dr Ewa Genge

dr Marcin Komor 

dr hab. Artur Świerczek

dr hab. Tomasz Wachowicz

dr Monika Wieczorek – Kosmala 

 dr Tomasz Żądło

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.01.2014 r.):

mgr Magdalena Grochal – Brejdak 

dr Patrycja Klimas

dr Monika Kulikowska – Pawlak

dr Izabela Marzec

dr hab. Jerzy Michnik 

prof. UE dr hab. Maciej Mitręga 

prof. dr hab. inż. Celina Olszak 

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

dr Julia Włodarczyk 

Profesorowie przed 45 rokiem życia:

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

prof. dr hab. Sławomir Smyczek