Rektorskie granty naukowe 2019

Rektorskie granty naukowe przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe w następujących kategoriach:

- publikację artykułu w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

- pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uczelni w konkursie zewnętrznym;

- udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na projekt w roku kalendarzowym, w którym została wydana decyzja o przyznaniu finansowania.

Wniosek o przyznanie grantu składa się w terminie od 2-25 listopada roku, w którym przyznawane są granty.

Osobą kontaktową jest Pani Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2018

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2017 r.): dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, dr inż. Przemysław Sekuła, dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE, dr Rafał Kucharski, prof. dr hab. Ewa Ziemba, dr hab. Alicja Wolny - Dominiak, dr hab. Artur Świerczek, prof. UE, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, prof. dr hab. inż. Celina Olszak, dr hab. Katarzyna Bilińska – Reformat, prof. UE, prof. dr hab. Zofia Mielecka – Kubień, dr Patrycja Klimas, dr hab. Maria Mach – Król, prof. UE, dr Artur Strzelecki, dr hab. Agata Austen, prof. UE, dr Paweł Kocoń, dr hab. inż. Krzysztof Targiel, dr hab. Maciej Nowak, prof. UE, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE, dr Piotr Tworek, prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka, dr Ewa Genge, dr Marcin Komor, dr Magdalena Jarczok - Guzy

Kierownicy projektów badawczych, pozyskanych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2017 r.): dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, dr hab. Przemysła Zbierowski, prof. UE, mgr Dagmara Wójcik.

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2017

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2016 r.): dr Katarzyna Czernek, dr hab. Maciej Mitręga, prof. dr hab. inż. Celina Olszak, dr inż. Paweł Lorek, dr inż. Tomasz Bartuś, dr Joanna Kos - Łabędowicz, dr Anna Urbanek, dr Małgorzata Fronczek, dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE, prof. dr hab. Irena Pyka, dr Aleksandra Nocoń, dr Przemysław Juszczuk, dr inż. Przemysław Łagodziński, dr hab. Marcin Grzegorzek, prof. UE, dr Joanna Błach, dr Monika Wieczorek - Kosmala, dr Jan Acedański, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka, dr hab. Kraśnicka Teresa, prof. UE, dr Wojciech Głód, dr Martyna Wronka - Pośpiech, dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2016 r.): prof. dr hab. Janusz Wywiał, dr Katarzyna Warzecha, dr Ewa Genge, prof. dr hab. Zofia Mielecka - Kubień

Członkowie zespołu badawczego, który uzyskał dla Uniwersytetu finansowanie zewnętrzne w kwocie co najmniej 500 tyś. zł: dr Sylwia Słupik, dr Agnieszka Lorek

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2016

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2015 r.): dr Jan Acedański, dr Kornelia Batko, prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr Katarzyna Czernek, dr Patrycja Klimas, dr Jan Kozak, dr Rafał Kucharski, dr hab. Maciej Mitręga, prof. dr hab. Celina Olszak, dr Tomasz Papaj, dr Katarzyna Sawicz, dr hab. Maja Szymura – Tyc, prof. UE, dr hab. Artur Świerczek, prof. UE, dr hab. Tomasz Wachowicz,prof. UE, dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE, dr Rafał Żelazny  

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2015 r.): dr Janusz Cichy, prof. dr hab. Wojciech Dyduch, dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, dr Adam Polko, dr Blandyna Puszer, dr hab. Artur Świerczek prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2015

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 01.11.2014 r.): dr Patrycja Klimas, dr Paweł Kocoń, dr Ewa Wanda Maruszewska, prof UE dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, dr Monika Wieczorek - Kosmala, dr Julia Włodarczyk, dr Tomasz Żądło

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.11.2014 r.): prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr Sławomir Czech, dr Bożena Frączek, prof. dr hab. Zofia Mielecka – Kubień, dr Katarzyna Warzecha, prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski.

Do góry

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2014

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 1.01.2014 r.): dr Kornelia Batko, dr Katarzyna Czernek, dr inż. Wojciech Gamrot, dr Ewa Genge, dr Marcin Komor, dr hab. Artur Świerczek, dr hab. Tomasz Wachowicz, dr Monika Wieczorek – Kosmala, dr Tomasz Żądło

Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.01.2014 r.): mgr Magdalena Grochal – Brejdak, dr Patrycja Klimas, dr Monika Kulikowska – Pawlak, dr Izabela Marzec, dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE dr hab. Maciej Mitręga, prof. dr hab. inż. Celina Olszak, prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, dr Julia Włodarczyk,

Profesorowie przed 45 rokiem życia: prof. dr hab. Wojciech Dyduch, prof. dr hab. Sławomir Smyczek