Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2020

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe w 2020 roku otrzymało 44. pracowników Uniwersytetu, w tym:

  • 41 osób za publikację artykułów w czasopismach naukowych / recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • 3 osoby za pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym oraz publikację artykułów w czasopismach naukowych / recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie gratulujemy!