Zakres zadań biura

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Do zadań Biura należy koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym, a w szczególności:

 • obsługa administracyjna i finansowa projektów i innych inicjatyw finansowanych ze środków dotacji na działalność statutową;
 • obsługa finansowa projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym ze środków budżetu państwa na naukę (projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, inne);
 • pozyskiwanie środków na działalność naukowo-badawczą;
 • upowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowo – badawczej;
 • sporządzanie oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanych badań i projektów badawczych;
 • obsługa organizacyjno-merytoryczna prac Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych;
 • obsługa formalna umów dotyczących realizacji prac badawczych, umów konsorcjalnych oraz umów o współpracy naukowo-badawczej;
 • obsługa krajowych podróży służbowych realizowanych w ramach projektów naukowo - badawczych oraz konferencji naukowych;
 • obsługa płatności związanych z publikacjami w kraju i zagranicą;
 • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych z zakresu działalności naukowo - badawczej Uczelni;
 • współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie działalności badawczo-naukowej;
 • obsługa finansowa konferencji naukowych o charakterze krajowym organizowanych przez jednostki UE.