Przejdź do menu Przejdź do treści

Wspólny System Segregacji Odpadów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 1 lipca 2019 r. prowadzi pełną segregację odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów1 (WSSO), obowiązującego na terenie całego kraju. Zgodnie z tym systemem należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje: metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), odpady zmieszane (kolor czarny), a także odpady bio.

Przestrzenie wspólne wewnątrz obiektów Uniwersytetu oraz sale dydaktyczne wyposażone zostały w stosowne kosze pozwalające na segregację odpadów w podziale na główne frakcje i odpady zmieszane. Pojemniki wyprodukowano z materiału pochodzącego z recyklingu. Odpady zbierane w koszach na zewnątrz budynków segregujemy za Ciebie i dla Ciebie. Posegregowane odpady trafiają do zbiorczych dla danych frakcji kontenerów i są wywożone przez podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych. 

Zużyte baterie i akumulatory, kwalifikowane jako odpady niebezpieczne, zbieramy w pojemnikach umieszczonych na każdej portierni w budynkach Uniwersytetu. 

Na tablicach informacyjnych w budynkach Uniwersytetu oraz poniżej znajdziesz podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegółowe zasady selektywnej segregacji odpadów, akty prawne, a także punkty selektywnej zbiórki dostępne są na stronie:odpady.katowice.eu

W przypadku wątpliwości dotyczących segregacji konkretnych odpadów polecamy wyszukiwarkę: odpady.katowice.eu/odpady-szukaj

1Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3