Dostęp do bazy NOTORIA


Szanowni Państwo

informujemy, że od stycznia 2021 roku dostęp do bazy NOTORIA możliwy jest na wszystkich stanowiskach komputerowych naszej czytelni.

NOTORIA ONLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Baza oferuje dostęp m. in. do :

  • ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF
  • raportów finansowych
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami
  • komunikatów ESPI i EBI
  • notowań giełdowych
  • kalendarium wydarzeń