Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

Ramowe zadania Biblioteki Specjalistycznej

  1. Gromadzenie i udostępnianie krajowych i zagranicznych książek i czasopism w formie drukowanej i elektronicznej, dedykowanych nauczaniu na wyższych latach studiów oraz związanych z kierunkami badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie.
  2. Bieżąca obsługa różnych kategorii czytelników w agendach Biblioteki Specjalistycznej
  3. Współorganizowanie dostępu do krajowych i zagranicznych baz danych, w tym – do baz dostępnych wyłącznie w Czytelni Multimedialnej.
  4. Realizacja zamówień oraz gromadzenie i udostępnianie literatury wysokospecjalistycznej finansowanej ze środków na badania naukowe, zamawianej przez pracowników naukowo-dydaktycznych.
  5. Tworzenie i udostępnianie na odrębnych zasadach kolekcji literatury w j. angielskim na potrzeby kierunków studiów prowadzonych w tym języku.
  6. Archiwizacja i udostępnianie prac doktorskich i naukowo-badawczych w tym tworzenie i udostępnianie cyfrowego repozytorium prac doktorskich.
  7. Współpraca z Centralnym Katalogiem Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT oraz bazą Prolib w zakresie sporządzania i wprowadzania rekordów bibliograficznych.
  8. Świadczenie usług informacji naukowej w tym nieodpłatne wykonywanie kwerend biblio- i netograficznych na rzecz pracowników i studentów Uniwersytetu.
  9. Popularyzacja działalności Biblioteki Specjalistycznej m.in. przygotowywanie cyklicznych wystaw nowości książkowych, akcje informacyjne adresowane do wycieczek odwiedzających bibliotekę, aktualizacja strony internetowej, prowadzenie półki bookcrossingowej etc. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3