31 maja 2022 r. w godzinach 10.00-14.45 na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja naukowa online pt.: ,,Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Przemiany demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego w XXI w. O potrzebie... [Więcej]
Urząd Patentowy RP i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapraszają do udziału w Konferencji IP Statistics For Decision Makers (2022IPSDM), która odbędzie... [Więcej]
Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ogłoszony właśnie przez NCBR dziewiąty konkurs obejmuje... [Więcej]
Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta i inteligentna maszyna do zbierania jabłek – na powstanie takich innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narodowe Centrum Badań i... [Więcej]
Już po raz kolejny w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki (ŚFN) zostanie przyznana Śląska Nagroda Naukowa (ŚNN). Nagroda przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia... [Więcej]
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) uruchomiła nową inicjatywę mentoringową, która ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucji z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów... [Więcej]
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (HPK CTT PK) serdecznie zaprasza na webinar, podczas którego dowiedzą się Państwo jak dołączyć do grona ekspertów KE oraz z jakimi... [Więcej]
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej... [Więcej]
Politechnika Gdańska / Centrum Kompetencji Otwartej Nauki zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach i konsultacjach w zakresie: Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCNOtwarte dane badawcze (metadane, udostępnianie)Repozytoria danych... [Więcej]
Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce lub... [Więcej]