Zaproszenie do wzięcia udziału sondażu opinii Naukowców na temat obecnie zachodzących zmian klimatu

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym opinii Naukowców na temat obecnie zachodzących zmian klimatu oraz przyczyn ich powstawania.

Niniejszy projekt badawczy jest kierowany oraz administrowany przez pracownika (dr Krzysztofa Jana Leoniaka) i studenta (Adriana Korniluka) z Instytutu Psychologii działającego przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podstawowym celem projektu jest poznanie Państwa opinii na temat obecnych zmian klimatu.

Dodatkowym celem jest sprawdzenie w jakim stopniu opinie na ten temat są związane z poglądami politycznymi oraz wyznaniami religijnymi.

Badanie jest całkowicie anonimowe, mogą z niego Państwo zrezygnować w każdej chwili.

Czas uczestnictwa w badaniu wynosi około 10 minut.

W celu wzięcia udziału w badaniu oraz poznania dalszych szczegółów, prosimy o wejście w link: www.profitest.pl/s/44407/naukowcy

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresami:

krzysztof.leoniak@mail.umcs.pl lub korniluk.adrian@gmail.com