20 stycznia 2022 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła kolejny konkurs na granty typu Advanced. Są to granty dla badaczy o uznanej pozycji naukowej z imponującym dorobkiem. Wnioski można składać do 28 kwietnia... [Więcej]
W imieniu Pana  Roberta Szydło, Pracownika Katedry Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankietowego „Model kształtowania zatrudnialności absolwentów uczelni ... [Więcej]
Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce lub... [Więcej]
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło wstępny harmonogram konkursów NCBR na rok 2022. Harmonogram podlega obecnie procesowi weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące NCBR ministerstwo. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na... [Więcej]
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym IMPACT Unii Europejskiej (num. 621672-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2), realizowanym przez konsorcjum kilku europejskich Uniwersytetów, w tym Politechnikę Krakowska. Celem projektu jest zbadanie... [Więcej]
Do 2 mln zł na projekty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które wzmacniają współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ustanowił program Nauka dla Społeczeństwa [Więcej]
Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce lub... [Więcej]
Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym opinii na temat zmian zachodzących w środowisku oraz postaw wobec aktualnie podejmowanym działaniom mającym pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne w przyszłości. Ankieta jest CAŁKOWICIE ANONIMOWA co... [Więcej]
Fundacja Kościuszkowska w ramach Exchange Program to The USA, ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2022/2023. Termin składania wniosków mija... [Więcej]
Bilateralne konkursy polsko-tureckie prowadzone są w ramach współpracy naukowo-badawczej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK). Ich celem jest wzmocnienie kontaktów oraz rozwój... [Więcej]