Szanowni Państwo, Informujemy, iż tekst jednolity ustawy o zasadach finansowania nauki, ogłoszony 20 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), znajduje się w zakładce "Przepisy prawne" Biuro Badań i Projektów Naukowych [Więcej]
W dniu 5 września 2014 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198) Tekst ustawy [Więcej]
W dniu 26 sierpnia 2014 r. podpisano OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania... [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki wprowadziło regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi, że... [Więcej]