Przejdź do menu Przejdź do treści


O programie Horyzont Europa

Horyzont Europa to kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji.

Przyczynia się do walki ze zmianą klimatu, pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz stymuluje konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE.

Program ułatwia współpracę i umożliwia lepsze wykorzystanie badań naukowych i innowacji w kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu unijnej polityki, a jednocześnie przyczynia się do rozwiązywania globalnych problemów. Wspiera tworzenie i skuteczniejsze rozpowszechnianie doskonałej wiedzy i technologii.

Sprzyja tworzeniu miejsc pracy, zapewnia pełne zaangażowanie unijnej puli talentów, pobudza wzrost gospodarczy, promuje konkurencyjność przemysłu oraz optymalizuje wpływ inwestycji w ramach wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.

W programie uczestniczyć mogą podmioty prawne z UE i krajów stowarzyszonych.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_pl

Szczegółowe informacje o programie/strukturze finansowania  i dostępnych konkursach na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: https://www.kpk.gov.pl/

Uczestnictwo Uniwersytetu w Programach Ramowych UE

Uczelnia brała udział w projektach finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego, Horyzont 2020. Obecnie uczestniczy w projekcie innowacyjnym finansowanym ze środków Horyzont 2020.

Uniwersytet jako Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych
Od kilkunastu lat Uczelnia działa jako Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w ramach sieci koordynowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej, który skupia uczelnie wyższe z regionu Śląska i Opolszczyzny.

Dane administracyjne
Uczelnia zarejestrowana jest w systemie SEDIA (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) pod numerem PIC - 998521008 i nazwą polskojęzyczną.

Broszura informacyjna "Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences" dostępna na stronie:
https://polsca.pan.pl/mozliwosci-wspolpracy-z-zespolami-badawczymi-instytutow-pan-folder-informacyjny/


Kontakt
Katarzyna Haśnik (pełniąca funkcję LEAR'a  - LEGAL ENTITY APPOINTED REPRESENTATIVE)
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
tel. +48 32257-7235
e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca