Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedura

Na posiedzeniu Komisji rozpatrywane są wnioski, które wpłyną do sekretarza Komisji co najmniej na 21 dni roboczych przed posiedzeniem Komisji. 

Wnioski składa się w formie elektronicznej (pdf) oraz w jednym egzemplarzu papierowym z podpisem i załącznikami. Wnioski składa się do sekretarza Komisji. 

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu Komisji. 

Dopuszcza się złożenie wniosku w języku angielskim, jeżeli jest to uzasadnione podmiotem, przedmiotem badań lub współpracą międzynarodową.

Komisja wydaje opinię na podstawie wniosku złożonego przed rozpoczęciem badania naukowego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Regulaminu Komisji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca